Táto stránka bola uložená do archívu 12/08/2009
12/08/2009
Print versionDecrease textIncrease text

Verejná konzultácia o implementácii znovu obnovenej stratégie na zníženie CO2 emisií z osobných automobilov a ľahkých nákladných vozidiel

Európska komisia uverejnila 7. februára 2007 svoje paralelné oznámenia o Výsledkoch preskúmania stratégie Spoločenstva o znížení CO2 emisií z osobných automobilov a ľahkých nákladných vozidiel a o Konkurenčnom regulačnom rámci pre automobilový priemysel pre 21. storočie. Ako sa uvádza v týchto oznámeniach, Komisia sa rozhodla pre ucelený prístup na dosiahnutie cieľa EÚ, menovite 120g/km emisií oxidu uhličitého (CO 2) z priemeru nových áut do roku 2012.

Konkrétne Komisia navrhla:

„Komisia bude uplatňovať ucelený prístup s cieľom dosiahnuť cieľ EÚ – 120 g/km CO 2 do roku 2012. Toto možno dosiahnuť kombináciou opatrení EÚ a členských štátov. Komisia navrhne legislatívny rámec, podľa možností v roku 2007, avšak najneskôr do polovice roka 2008, so zámerom dosiahnuť cieľ EÚ 120 g/km CO 2, pričom sa zameria na povinné zníženie emisií CO 2 s cieľom dosiahnuť úroveň 130 g/km pre priemerný nový vozový park prostredníctvom zlepšenia technológie automobilových motorov a ďalšie zníženie CO 2 o 10 g/km alebo o zodpovedajúcu úroveň, podľa technických požiadaviek, inými technologickými zlepšeniami a zvýšeným používaním biopalív, konkrétne:

  1. stanovením minimálnych požiadaviek na efektívnosť klimatizačných systémov;
  2. povinnou inštaláciou systémov kontroly tlaku v pneumatikách;
  3. stanovením maximálnych hraničných hodnôt valivého odporu v EÚ pre pneumatiky na osobné autá a ľahké úžitkové vozidlá;
  4. použitím indikátorov radenia prevodových stupňov, berúc do úvahy rozsah, v akom takéto zariadenia používajú spotrebitelia v reálnych jazdných podmienkach;
  5. pokrokom v oblasti palivovej účinnosti pri ľahkých úžitkových vozidlách (dodávkových automobiloch) s cieľom dosiahnuť 175 g/km CO 2 do roku 2012 a 160 g/km CO 2 do roku 2015;
  6. zvýšeným používaním biopalív s maximalizáciou environmentálneho účinku.

Tieto opatrenia budú merateľné, monitorovateľné, spätne analyzovateľné a nebude dochádzať k duplicitnému meraniu zníženia CO 2.

Okrem legislatívneho rámca by stratégia Komisie v oblasti ďalšieho znižovania emisií CO 2 mala povzbudiť ďalšie úsilie pri iných prostriedkoch cestnej dopravy (ťažké úžitkové vozidlá atď.), zo strany členských štátov (zdaňovanie súvisiace s CO 2 a iné fiškálne stimuly, využitie verejného obstarávania, riadenie dopravy, infraštruktúra atď.) a spotrebiteľov (informovaný výber pri nákupe, zodpovedné správanie pri vedení vozidla).“

Túto iniciatívu je potrebné vnímať v širšom kontexte boja proti klimatickým zmenám. Automobily sú dôležitou súčasťou každodenného života mnohých Európanov. Používanie automobilov však významne prispieva ku klimatickým zmenám, nakoľko tvorí 12 % celkových emisií oxidu uhličitého v EÚ. V dôsledku toho sa Európska únia zaviazala k ambicióznym cieľom týkajúcich sa zníženia emisií skleníkových plynov a zvýšenia energetickej účinnosti, ku ktorým by mali prispieť všetky príslušné sektory hospodárstva.

Podrobnejšie informácie o postupe, ktorý začína konzultáciou a končí prijatím konečného znenia právneho predpisu, získate po kliknutí na tento odkaz: http://ec.europa.eu/environment/air/transport/co2/co2_home.htm

Posledná aktualizácia: 16/02/2009  |Na začiatok