Acest site a fost arhivat la data de 12/08/2009
12/08/2009
Print versionDecrease textIncrease text

Consultare publică privind implementarea strategiei revizuite de reducere a emisiilor de CO2 provenite de la autoturisme și vehicule utilitare ușoare

La data de 7 februarie 2007, Comisia Europeană a publicat o comunicare privind Rezultatele revizuirii strategiei comunitare de reducere a emisiilor de CO2 provenite de la autoturisme şi vehicule utilitare uşoare, precum şi o comunicare având ca temă Cadrul competitiv de reglementare privind autovehiculele pentru secolul XXI. După cum se arată in aceste documente, Comisia a decis să urmeze o abordare integrată în vederea atingerii obiectivului UE de reducere, până în 2012, la 120 g/km a nivelului emisiilor de dioxid de carbon (CO2) provenite de la autovehicule noi.

Concret,

această abordare vizează combinarea acţiunilor comunitare cu cele întreprinse la nivelul statelor membre. Comisia Europeană va propune un cadru legislativ, punând accentul pe reducerile obligatorii ale emisiilor de CO2 până la nivelul de 130g/km pentru parcul de automobile noi, prin îmbunătățirea tehnologiei motoarelor. În plus, se are în vedere o reducere suplimentară de 10g/km a emisiilor de CO2, sau echivalente, dacă va fi necesar din punct de vedere tehnic, prin alte îmbunătățiri tehnologice și printr-o utilizare sporită a biocombustibililor, și anume:

  1. stabilirea unor cerințe minime pentru eficiența sistemelor de aer condiționat;
  2. dotarea obligatorie a autoturismelor cu sisteme fiabile de monitorizare a presiunii pneurilor;
  3. stabilirea, la nivelul UE, a unor limite maxime de rezistență la rulare a pneurilor, pentru autoturisme și vehiculele utilitare ușoare;
  4. utilizarea indicatoarelor de schimbare a vitezelor, având în vedere măsura în care aceste dispozitive sunt folosite de conducătorii auto în condițiile reale de deplasare;
  5. ameliorarea eficienţei vehiculelor utilitare ușoare (camionete) în ceea ce priveşte consumul de combustibil, pentru atingerea nivelului de 175g/km de CO2 până în 2012 și de 160g/km până în 2015;
  6. utilizarea sporită a biocombustibililor, pentru o contribuţie cât mai eficientă la protecţia mediului.

Măsurile amintite trebuie să poată fi măsurate, monitorizate, justificate şi să evite, în acelaşi timp, dubla contorizare a reducerilor de CO2.

În afara cadrului legislativ, strategia Comisiei de reducere a emisiilor de CO2 ar trebui să încurajeze eforturi suplimentare din partea altor mijloace de transport rutier (vehicule utilitare grele etc.), din partea statelor membre (introducerea unei impozitări și a unor stimulente fiscale privind emisiile de CO2, recurgerea la achiziții publice, gestionarea traficului, infrastructură etc.), precum și din partea consumatorilor (alegerea produselor în cunoştinţă de cauză, comportament responsabil la volan).

Această iniţiativă ar trebui privită în contextul mai larg al acţiunilor de combatere a schimbărilor climatice. Autoturismele au un rol important în viaţa cotidiană a unui mare număr de europeni. Cu toate acestea, utilizarea lor are un impact semnificativ asupra schimbărilor climatice, fiind responsabilă de 12% din totalul emisiilor de carbon (CO2) generate la nivelul UE. Prin urmare, Uniunea şi-a propus obiective ambiţioase de reducere a gazelor cu efect de seră şi de îmbunătăţire a eficienţei energetice, obiective la realizarea cărora ar trebui să contribuie toate sectoarele economiei.

Pentru informaţii suplimentare privind procedura care începe cu consultarea publică şi se finalizează prin adoptarea legislaţiei, faceţi clic aici: http://ec.europa.eu/environment/air/transport/co2/co2_home.htm

Ultima actualizare: 16/02/2009  |Începutul paginii