Deze website is gearchiveerd sinds 12/08/2009
12/08/2009
Print versionDecrease textIncrease text

Openbare raadpleging over de tenuitvoerlegging van de herziene strategie om de CO 2-uitstoot van personenauto’s en lichte bedrijfsvoertuigen te verminderen

Op 7 februari heeft de Europese Commissie twee parallelle mededelingen vastgesteld: "Resultaten van de herziening van de communautaire strategie om de CO 2-uitstoot van personenauto’s en lichte bedrijfsvoertuigen te verminderen" en "Een concurrerend regelgevingskader voor de automobielindustrie voor de 21e eeuw". Zoals in deze mededelingen wordt uiteengezet, heeft de Commissie besloten een geïntegreerde aanpak te volgen om tegen 2012 de doelstelling van de EU voor de gemiddelde kooldioxide(CO 2)-emissie van nieuwe auto's van 120 g/km te bereiken.

Meer in het bijzonder heeft de Commissie het volgende voorgesteld:

De Commissie gaat door met een geïntegreerd beleid om de EU-doelstelling van 120 g CO 2/km tegen 2012 te halen. Deze doelstelling kan worden bereikt door een combinatie van maatregelen van de EU en de EU-landen. De Commissie zal indien mogelijk in 2007 en uiterlijk tegen midden 2008 een wetgevend kader voorstellen om de EU-doelstelling van 120 g CO 2/km te kunnen halen. De nadruk zal liggen op een verplichte vermindering van de CO 2-uitstoot om de doelstelling van 130 g CO 2/km voor nieuwe auto's te bereiken dankzij een verbetering van de voertuigmotortechnologie, en een extra vermindering van 10g CO 2/km, of gelijkwaardig indien dat technisch noodzakelijk is, dankzij andere technologische verbeteringen en meer gebruik te maken van biobrandstoffen, met name:

  1. minimumrendementseisen voor klimaatregelingsapparatuur;
  2. verplichte installatie van nauwkeurige bandendrukcontrolesystemen;
  3. maximumgrenzen voor de rolweerstand van banden voor personenauto's en lichte bedrijfsvoertuigen in de EU;
  4. gebruik van schakelindicatoren, rekening houdend met de mate waarin de consument een dergelijke inrichting in werkelijke rijomstandigheden gebruikt;
  5. hoger brandstofrendement voor lichte bedrijfsvoertuigen (bestelwagens) om te komen tot 175 g CO 2/km in 2012 en 160 g CO 2/km in 2015;
  6. groter gebruik van biobrandstoffen voor een maximalisering van de milieuprestaties.

Deze maatregelen moeten meetbaar, controleerbaar en te verantwoorden zijn, zonder CO 2-verminderingen dubbel te tellen.

Naast het wetgevend kader moet de strategie van de Commissie ter beperking van de CO 2-uitstoot ook extra inspanningen in verband met andere vormen van wegvervoer (vrachtwagens, enz.) aanmoedigen van de EU-landen (CO 2-gerelateerde belasting en andere fiscale stimulansen, het gebruik van overheidsopdrachten, verkeersmanagement, infrastructuur enz.) en de consument (geïnformeerd kopen, verantwoord rijgedrag).

Dit initiatief moet worden gezien in de brede context van de strijd tegen de klimaatverandering. Voor vele Europeanen is de auto in het dagelijks leven erg belangrijk. Maar autogebruik heeft ook grote gevolgen voor het klimaat, aangezien het 12% van de totale kooldioxideuitstoot (CO 2) van de EU veroorzaakt. Daarom wil de Europese Unie de uitstoot van broeikasgassen aanzienlijk verminderen en energie efficiënter gebruiken. Alle betrokken sectoren van de economie zullen daaraan moeten bijdragen.

Nadere informatie over het proces vanaf de raadpleging tot en met de aanneming van definitieve wetgeving vindt u hier: http://ec.europa.eu/environment/air/transport/co2/co2_home.htm

Laatste bijwerking: 16/02/2009  |Naar boven