Ši tinklavietė buvo archyvuota (12/08/2009)
12/08/2009
Print versionDecrease textIncrease text

Viešosios konsultacijos dėl lengvųjų automobilių ir nedidelės galios prekybos transporto priemonių išmetamų CO 2 dujų mažinimo atnaujintos strategijos įgyvendinimo

2007 m. vasario 7 d. Europos Komisija paskelbė komunikatus „Bendrijos strategijos dėl lengvųjų automobilių ir nedidelės galios prekybos transporto priemonių išmetamų CO 2 dujų mažinimo persvarstymo rezultatai“ ir „Konkurencingos automobilių pramonės reglamentavimo sistema XXI amžiuje“ . Kaip skelbiama komunikatuose, Komisija nusprendė taikyti integruotą metodą, kad pasiektų ES užsibrėžtą tikslą: iki 2012 m. nauji automobiliai turi išmesti ne daugiau kaip 120 g/km anglies dioksido (CO 2) dujų.

Konkrečiau:

„Komisija sieks vadovautis integruotu požiūriu, kad būtų pasiektas ES tikslas – iki 2012 m. nauji automobiliai turi išmesti ne daugiau kaip 120 g/km anglies dioksido (CO 2) dujų. Jis gali būti pasiektas derinant ES ir valstybių narių veiksmus. Komisija, siekdama, kad iki 2012 m. būtų pasiektas ES tikslas, t. y., kad išmetamo CO 2 kiekis neviršytų 120 g/km, jei tai bus įmanoma 2007 m., o vėliausiai iki 2008 m. vidurio, pasiūlys teisės aktus, sutelkdama dėmesį į privalomą išmetamųjų CO 2 dujų kiekio sumažinimo iki 130 g CO 2 /km tikslą vidutiniškai naujam automobilių parkui, tobulinant transporto priemonių variklių gamybos technologiją, ir tolesnį sumažinimą 10 g CO 2 /km ar ekvivalentišką, jei techniškai būtina, taikant kitus technologinius patobulinimus ir daugiau naudojant biodegalų, konkrečiai:

  1. nustatydama minimalius oro kondicionavimo sistemų veiksmingumo reikalavimus;
  2. įvesdama privalomą tikslių padangų slėgio stebėsenos sistemų montavimą;
  3. nustatydama maksimalias padangų trinties pasipriešinimo ribas ES padangoms, montuojamoms ant keleivinių automobilių ir lengvųjų krovininių automobilių;
  4. skatindama pavarų perjungimo indikatorius, atsižvelgiant į tai, kiek tokius įrenginius naudoja vartotojai realiomis vairavimo sąlygomis;
  5. skatindama kuro taupymo lengvuosiuose komerciniuose automobiliuose (furgonuose) pažangą nustatant tikslą iki 2012 m. pasiekti 175 g/km, o iki 2015 m. – 160 g/km;
  6. skatindama aplinkai nekenkiančių biodegalų vartojimą.

Pirmiau minėtas priemones bus galima matuoti, stebėti, tvarkyti jų apskaitą, o CO 2 kiekio sumažinimo apskaitą vykdyti vieną kartą.

Be teisės aktų sistemos, Komisijos strategija mažinti CO 2 turėtų skatinti kitų kelių transporto priemonių srities (sunkiųjų transporto priemonių ir pan.), valstybių narių (su CO 2 susiję mokesčiai ir kitos finansinės paskatos, viešųjų pirkimų taikymas, kelių eismo valdymas, infrastruktūra ir pan.) irvartotojų (informuotas pirkėjų pasirinkimas, atsakingas elgesys vairuojant) papildomas pastangas.“

Šią iniciatyvą reikėtų vertinti iš platesnės kovos su klimato kaita perspektyvos. Daugeliui europiečių automobilis yra svarbi kasdieninio gyvenimo dalis. Tačiau automobiliai turi nemažai įtakos klimato kaitai. Jie išmeta 12 % viso ES išmetamo anglies dioksido (CO 2 ) kiekio. Todėl Europos Sąjunga įsipareigojo pasiekti, kad būtų išmetama daug mažiau šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir gerinti energijos efektyvumą. Šių tikslų drauge siekti turi visi susiję ūkio sektoriai.

Daugiau informacijos apie procedūrą nuo konsultacijų iki galutinio teisės akto priėmimo rasite čia: http://ec.europa.eu/environment/air/transport/co2/co2_home.htm

Paskutinį kartą atnaujinta: 16/02/2009  |Į puslapio pradžią