Sivusto on arkistoitu (12/08/2009)
12/08/2009
Print versionDecrease textIncrease text

Julkinen kuuleminen henkilöautojen ja kevyiden hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen vähentämistä koskevan uuden strategian täytäntöönpanosta

Euroopan komissio julkaisi 7.2.2007 tiedonannon “Yhteisön strategia henkilöautojen ja kevyiden hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi: uudelleentarkastelun tulokset” sekä tiedonannon "kilpailukykyisen autoteollisuuden sääntelykehyksestä 2000-lukua varten" . Kuten tiedonannoista käy ilmi, komissio on päättänyt noudattaa kokonaisvaltaista lähestymistapaa, jotta uusien autojen keskimääräisiä päästöjä koskeva EU:n tavoite eli 120 g CO 2/km saavutetaan vuoteen 2012 mennessä.

Tarkasti ottaen komissio esitti seuraavaa:

”Komissio noudattaa kokonaisvaltaista lähestymistapaa pyrkiessään saavuttamaan EU:n tavoitteen, joka on 120 g CO 2/km vuoteen 2012 mennessä. Tavoite voidaan saavuttaa toteuttamalla toimia sekä EU:n tasolla että jäsenvaltioissa. EU:n tavoitteen (120 g CO 2/km) saavuttamiseksi komissio aikoo antaa ehdotuksen sääntelykehyksestä mahdollisesti vuonna 2007 tai viimeistään vuoden 2008 puoliväliin mennessä. Siinä sitoudutaan hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen tavoitteen saavuttamiseksi. Tavoite on uusien henkilöautojen osalta keskimäärin 130 g CO 2/km, ja se on tarkoitus toteuttaa parantamalla ajoneuvoteknologiaa. Lisäksi päästöjä pyritään vähentämään 10 g CO 2/km – tai saavuttamaan tätä määrää vastaava vaikutus – muilla teknologisilla parannuksilla ja lisäämällä biopolttoaineiden käyttöä. Näitä parannuksia ovat:

  1. polttoainetehokkuuden vähimmäisvaatimusten asettaminen ilmastointilaitteille
  2. tarkkojen rengaspaineiden seurantajärjestelmien pakollinen asentaminen
  3. renkaiden enimmäisvierintävastusrajojen asettaminen EU:ssa henkilöautojen ja kevyiden hyötyajoneuvojen renkaille
  4. vaihteen vaihdon ilmaisimien käyttö, kun otetaan huomioon näiden laitteiden yleisyys todellisissa ajo-olosuhteissa
  5. kevyiden hyötyajoneuvojen (pakettiautot) polttoainetehokkuuden parantumisen kehittämistavoitteet, jotka ovat 175 g CO 2/km vuoteen 2012 mennessä ja 160 g CO 2/km vuoteen 2015 mennessä
  6. biopolttoaineiden käytön lisääminen ympäristönsuojelun tason lisäämiseksi.

Näiden toimien vaikutuksen on oltava mitattavissa ja seurattavissa. Lisäksi on voitava varmistaa, että niillä saavutettuja hiilidioksidipäästöjen vähennyksiä ei lasketa kahteen kertaan.

Henkilöautojen hiilidioksidipäästöjen vähentämistä koskevalla komission strategialla olisi pyrittävä sääntelykehyksen parantamisen lisäksi edistämään muun tieliikenteen (esim. raskaat hyötyajoneuvot), jäsenvaltioiden (esim. hiilidioksidin verotus ja muut verokannustimet, liikenteen hallinta, infrastruktuuri) ja kuluttajien täydentäviä toimia (esim. tietoon perustuva ostajakäyttäytyminen, vastuullinen ajokäyttäytyminen).”

Tämä aloite on osa laajempaa hanketta ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Autot ovat tärkeä osa eurooppalaisten jokapäiväistä elämää. Autoilu vaikuttaa kuitenkin merkittävästi ilmastonmuutokseen, sillä sen osuus EU:n koko hiilidioksidipäästöistä on 12 %. Euroopan unioni onkin sitoutunut kunnianhimoisiin tavoitteisiin kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi ja energiatalouden parantamiseksi. Näiden tavoitteiden saavuttaminen edellyttää kaikkien talouden toimijoiden yhteistyötä.

Lisätietoa, kuinka menettely etenee kuulemisesta lopullisen lainsäädännön hyväksymiseen on ympäristöasioiden pääosaston verkkosivustolla.

Viimeisin päivitys: 16/02/2009  |Sivun alkuun