Veebisait on arhiveeritud (12/08/2009)
12/08/2009
Print versionDecrease textIncrease text

Avalik konsultatsioon seoses sõiduautode ja väikeste tarbesõidukite süsinikdioksiidiheidete vähendamist käsitleva ühenduse uuendatud strateegia rakendamiseg

Euroopa Komisjon avaldas 7. veebruaril 2007 samaaegselt kaks teatist „Sõiduautode ja väikeste tarbesõidukite süsinikdioksiidheidete vähendamist käsitleva ühenduse strateegia läbivaatamise tulemuste” ja „21. sajandi konkurentsivõimelise mootorsõidukitööstuse reguleeriva raamistiku” kohta. Vastavalt teatistes avaldatule otsustas komisjon järgida integreeritud lähenemisviisi, et saavutada ELi eesmärk 2012. aastaks: 120 g süsinikdioksiidi kilomeetri kohta iga uue auto puhul.

Komisjon esitas järgmised ettepanekud:

Komisjon järgib integreeritud lähenemisviisi, et saavutada ELi eesmärk: 120 g süsinikdioksiidi kilomeetri kohta 2012. aastaks. Seda on võimalik saavutada, ühendades ELi ja liikmesriikide meetmed. Komisjon teeb võimalusel 2007. aastal, hiljemalt aga 2008. aasta keskpaigaks ettepaneku õigusliku raamistiku kohta, mis käsitleb ELi eesmärgi – heitkoguste taseme 120 g/km – saavutamist, keskendudes kohustuslikule süsinikdioksiidiheidete vähendamisele, milleks on uue autopargi keskmine heitkogus 130 g/km sõidukite mootoritehnoloogia parandamise abil ja süsinikdioksiidiheidete vähendamine veel 10 g/km või samaväärse koguse võrra, kui see on tehniliselt vajalik, muude tehnoloogiliste täiustuste ja biokütuste suurenenud kasutamise abil, ning mis hõlmab konkreetsemalt järgmist:

  1. kliimaseadmesüsteemidele energiatõhususe miinimumnõuete kehtestamine;
  2. täpsete rehvirõhu seiresüsteemide kohustuslik paigaldamine;
  3. sõiduautode ja väikeste tarbesõidukite rehvidele maksimaalse veeretakistuse kehtestamine ELis;
  4. käiguvahetuse näidikute kasutamine, võttes arvesse, mil määral kasutavad kliendid selliseid seadmeid tegelikus sõiduolukorras;
  5. väikeste tarbesõidukite (kaubikute) kütusesäästlikkuse suurendamine eesmärgiga saavutada süsinikdioksiidiheidete tase 175 g/km CO 2 2012. aastaks ja 160 g/km CO 2 2015. aastaks;
  6. biokütuste ulatuslikum kasutamine, et viia keskkonnategevuse tulemuslikkus maksimumini.

Eespool nimetatud meetmed peavad olema mõõdetavad, kontrollitavad, põhjendatavad ja CO 2 vähenduste topeltarvestuseta.

Lisaks õiguslikule raamistikule peaks komisjoni süsinikdioksiidiheidete vähendamise strateegia julgustama teiste transpordivahendite (raskeveokid jne) osas täiendavaid jõupingutusi tegema nii liikmesriike (süsinikdioksiidiheidetega seonduv maksustamine jm fiskaalmeetmed, riigihanked, liikluse korraldamine, infrastruktuur jne) kui ka tarbijaid (põhjendatud valiku tegemine ostjana, vastutustundlik sõidustiil).

Algatust tuleb vaadelda kliimamuutuse vastu võitlemise laiemas kontekstis. Autod kuuluvad lahutamatult paljude eurooplaste igapäevaellu. Kuid autode kasutamine mõjutab oluliselt kliimamuutusi, sest autode arvele langeb 12 % süsinikdioksiidi koguheitest Euroopa Liidus. Euroopa Liit on võtnud enesele kohustuseks vähendada kasvuhoonegaaside heitkoguseid ning parandada energiatõhusust ning nende eesmärkide saavutamisele peaksid kaasa aitama kõik asjakohased majandusharud.

Protsessi (konsultatsioonist kuni lõpliku õigusakti vastuvõtmiseni) kohta lisateabe saamiseks klõpsake siia: http://ec.europa.eu/environment/air/transport/co2/co2_home.htm
Viimati muudetud: 16/02/2009  |Üles