Dette websted blev arkiveret den (12/08/2009)
12/08/2009
Print versionDecrease textIncrease text

Offentlig høring om gennemførelsen af den fornyede strategi for nedbringelse af CO 2-emissioner fra personbiler og lette erhvervskøretøjer

Den 7. februar 2007 offentliggjorde Kommissionen to parallelle meddelelser: “Resultaterne af revisionen af Fællesskabets strategi for nedbringelse af CO 2-emissionerne fra personbiler og lette erhvervskøretøjer” og “En konkurrencevenlig lovramme for automobiler i det 21. århundrede”. Som det fremgår af disse meddelelser besluttede Kommissionen at gå videre med en integreret tilgang for at nå EU-målet på 120 g CO 2/km i gennemsnit for nye biler i 2012.

Helt konkret foreslog Kommission følgende:

Kommissionen vil forfølge sin integrerede tilgang med henblik på at nå EU-målet på 120 g CO 2/km i 2012. Målet skal nås ved en kombination af tiltag fra henholdsvis EU's og medlemslandenes side. Kommissionen vil så vidt muligt i 2007, men dog senest i midten af 2008, foreslå en lovramme for at nå EU-målet på 120 g CO 2/km og fokusere på tvungne CO 2-reduktioner for at nå målet på 130 g CO 2/km for den nye gennemsnitsbil ved hjælp af forbedret bilmotorteknologi og en yderligere reduktion på 10 g CO 2/km eller tilsvarende hvis teknisk nødvendigt gennem andre teknologiske forbedringer og gennem en øget anvendelse af biobrændstoffer. Dette omfatter:

  1. mindstekrav til airconditioneringssystemers effektivitet
  2. obligatorisk montering af præcistmålende dæktrykovervågningssystemer
  3. fastsættelse af EU-maksimalværdier for rullemodstand for dæk på personbiler og lette erhvervskøretøjer
  4. brug af gearskifteindikatorer under hensyntagen til, i hvor høj grad brugerne anvender disse anordninger under den daglige kørsel
  5. forbedret brændstoføkonomi for lette erhvervskøretøjer (varevogne) med det mål at nå 175 g CO 2/km i 2012 og 160 g CO 2/km i 2015
  6. øget anvendelse af biobrændstoffer for at opnå størst mulig miljøvenlighed.

Disse tiltag skal kunne måles, overvåges og opregnes, og de må ikke føre til dobbelttælling af CO 2-reduktionerne.

Kommissionens strategi til reduktion af CO 2-emissionerne skal desuden tilskynde til yderligere bestræbelser i andre transportsektorer (tung trafik osv.), i medlemslandene (CO 2-afgifter og andre skattemæssige incitamenter, anvendelse af offentlige indkøb, trafikstyring, infrastruktur osv.) og hos forbrugerne (kvalificerede valg ved køb, ansvarsfuld kørsel).

Dette initiativ er et led i bekæmpelsen af klimaændringerne. Biler spiller en vigtig rolle i mange europæeres hverdag. Bilkørsel har imidlertid en betydelig indvirkning på klimaændringerne, da 12 % af de samlede CO 2-emissioner i EU stammer fra biler. Derfor har EU sat sig ambitiøse mål for drivhusgasreduktion og bedre energieffektivitet, som alle relevante økonomiske sektorer bør bidrage til.

Her kan du læse mere om forløbet fra høringen til vedtagelsen af den endelige lovgivning.
Seneste opdatering: 16/02/2009  |Til toppen