Ta spletna stran je bila arhivirana (12/08/2009)
12/08/2009
Print versionDecrease textIncrease text

Posvetovanje

Leta 2007 se je Evropska komisija odločila, da bo ocenila različne možnosti za pripravo zakonodajnega okvira, zlasti v zvezi s ciljem doseči 130 g/km emisij z novo tehnologijo vozil. Z javnim posvetovanjem je zbrala stališča o izvajanju strategije, ki jo je predlagala, ter podatke in zamisli interesnih skupin o možnostih za oblikovanje prihodnjega zakonodajnega okvira, vključno z gospodarskimi, družbenimi in okoljskimi vidiki. Zlasti je želela povratne informacije za oceno učinka v zvezi s stroški in prednostmi izvajanja različnih vidikov predlagane strategije.

V svojih sporočilih je za prihodnji zakonodajni okvir opredelila več načel. Želela je oblikovati okvir, ki „bo zagotovil konkurenčno nevtralne ter socialno pravične in trajnostne cilje zmanjšanja, z upoštevanjem različnosti evropskih proizvajalcev avtomobilov, in preprečil neupravičeno izkrivljanje konkurence med proizvajalci avtomobilov“. Komisija je tudi pričakovala, da bo prihodnji okvir tehnološko nevtralen, da pri doseganju ciljev ne bo dajal prednosti določeni tehnologiji. Zmanjšanje emisij CO2, ki ga bo omogočal prihodnji zakonodajni okvir, bo mogoče izmeriti, spremljati in oceniti. Okvir bo preprečil dvojno štetje zmanjšanja emisij CO2.

Potek od posvetovanja do priprave dokončne zakonodaje lahko spremljate na spletišču: http://ec.europa.eu/environment/air/transport/co2/co2_home.htm

Zadnja sprememba: 16/02/2009  |Na vrh