Acest site a fost arhivat la data de 12/08/2009
12/08/2009
Print versionDecrease textIncrease text

Consultarea

În anul 2007, Comisia Europeană a luat decizia de a evalua diferitele opţiuni pentru elaborarea cadrului legislativ necesar, în special în ceea ce priveşte atingerea obiectivului de 130g/km prin intermediul inovaţiilor tehnologice din industria automobilelor. Această consultare publică a avut ca scop reunirea punctelor de vedere referitoare la implementarea strategiei propuse de Comisie și primirea de sugestii și idei din partea părților interesate privind opțiunile disponibile pentru elaborarea viitorului cadru legislativ, inclusiv aspectele economice, sociale și de mediu aferente. Comisia a urmărit, în special, să obţină informaţii privind evaluarea, în termeni de costuri şi beneficii, a impactului pe care l-ar avea implementarea diferitelor elemente ale strategiei propuse.

În comunicările sale, Comisia a identificat o serie de principii care urmau să fie luate în considerare în relaţie cu viitorul cadru legislativ. În mod special, este necesar ca acesta să fie elaborat astfel încât „să asigure obiective de reducere a emisiilor care să fie neutre din punct de vedere competitiv, echitabile şi acceptabile la nivel social şi corecte pentru diverşii producători europeni de automobile şi care să evite orice denaturare nejustificată a concurenţei dintre producătorii de automobile”. În plus, Comisia a dorit ca viitorul cadru legislativ să fie neutru din punct de vedere tehnologic, adică să nu amintească sau să favorizeze o anumită tehnologie care ar putea fi folosită pentru îndeplinirea obiectivului. În cele din urmă, reducerile emisiilor de CO2, care ar urma să se realizeze prin intermediul viitorului cadru legislativ, trebuie să poată fi măsurate, monitorizate, justificate şi să evite dubla contorizare a reducerilor de CO2.

Pentru informaţii suplimentare privind procedura care începe cu consultarea publică şi se finalizează prin adoptarea legislaţiei, faceţi clic aici: http://ec.europa.eu/environment/air/transport/co2/co2_home.htm

Ultima actualizare: 16/02/2009  |Începutul paginii