Deze website is gearchiveerd sinds 12/08/2009
12/08/2009
Print versionDecrease textIncrease text

Raadpleging

In 2007 heeft de Europese Commissie besloten de verschillende opties voor het wetgevingskader op dit gebied te evalueren, in het bijzonder wat betreft de doelstelling om met behulp van voertuigtechnologie de uitstoot tot 130 g/km terug te brengen. Er is een raadpleging gehouden om meningen te vergaren over de tenuitvoerlegging van de door de Commissie voorgestelde strategie en om van belanghebbenden input en ideeën te ontvangen over de opties voor het regelgevingskader, met inbegrip van de economische, sociale en milieuaspecten. Zij zou vooral graag extra input voor haar effectbeoordeling krijgen over de kosten en baten van alle aspecten van de voorgestelde strategie.

De Commissie had in haar mededelingen verschillende beginselen genoemd waarmee bij het toekomstige wetgevingskader rekening zou worden gehouden. Met name "dat de reductiedoelstellingen de concurrentie niet verstoren, sociaal rechtvaardig en duurzaam zijn en dat deze doelstellingen billijk zijn ten aanzien van de diversiteit van de Europese autoconstructeurs en niet tot onrechtmatige concurrentieverstoring leiden tussen de constructeurs." Bovendien wilde de Commissie dat in de wetgeving niet werd verwezen naar of de voorkeur werd gegeven aan een specifieke technologie om de doelstelling te bereiken. Tot slot moeten de vereisten ten aanzien van de CO 2-uitstoot meetbaar, controleerbaar en te verantwoorden zijn, zonder CO 2-verminderingen dubbel te tellen.

Nadere informatie over het proces vanaf de raadpleging tot en met de aanneming van definitieve wetgeving vindt u hier: http://ec.europa.eu/environment/air/transport/co2/co2_home.htm

Laatste bijwerking: 16/02/2009  |Naar boven