Šī vietne tika arhivēta
12/08/2009
Print versionDecrease textIncrease text

Apspriešana

Eiropas Komisija 2007. gadā izvērtēja dažādas iespējas vajadzīgā tiesiskā regulējuma izstrādei, lai sasniegtu mērķi 130 g/km oglekļa dioksīda emisiju, uzlabojot esošās tehnoloģijas. Apspriešanu izmantoja, lai apkopotu viedokļus par Komisijas ierosinātās stratēģijas īstenojumu, kā arī ieinteresēto personu apsvērumus un idejas par iespējām jauna tiesiskā regulējuma izstrādei, aptverot ekonomiskos, sociālos un vides aspektus. Komisija, domājot par ietekmes novērtējumu, īpaši gaidīja apsvērumus par dažādu tās ierosinātās stratēģijas elementu īstenojuma izmaksām un ieguvumiem, plusiem un mīnusiem.

Savos paziņojumos Komisija bija norādījusi uz dažiem principiem, kuri jāņem vērā attiecībā uz jauno tiesisko regulējumu. Proti, tas izstrādājams tā, “lai nodrošinātu, ka emisiju samazināšanas mērķi ir ilgtspējīgi, neietekmē konkurenci, atbilst sociālās vienlīdzības principiem, būtu taisnīgi, ievērojot Eiropas autoražotāju daudzveidību, un ļautu izvairīties no nepamatotiem konkurences traucējumiem autoražošanas nozarē.” Turklāt Komisija uzskatīja, ka jaunajam regulējumam jābūt neitrālam tehnoloģiju ziņā, t.i., tā nedotu priekšroku nevienai īpašai tehnoloģijai, lai sasniegtu izvirzīto mērķi. Visbeidzot, CO 2 emisiju samazinājuma pasākumiem atbilstoši jaunajam tiesiskajam regulējumam jābūt izmērāmiem, jābūt šo pasākumu pārraudzības un ietekmes uzskaites iespējai, tie nedrīkst pieļaut CO 2 emisiju samazinājumu divkāršu uzskaiti.

Papildu informācijai par šo procesu, sākot ar apspriešanu un beidzot ar tiesību aktu pieņemšanu, skatiet šo saiti: http://ec.europa.eu/environment/air/transport/co2/co2_home.htm

Pēdējā atjaunināšana: 16/02/2009  |Uz augšu