Az oldal tartalmát archiváltuk (12/08/2009)
12/08/2009
Print versionDecrease textIncrease text

Konzultáció

2007-ben az Európai Bizottság úgy döntött, megvizsgálja a szükséges jogi keretszabályozás kialakításának lehetséges módozatait. A munka során kiemelten fontos szempontot jelentett az a célkitűzés, hogy a gépjárművek motortechnológiájának fejlesztése révén 130 g/km-re csökkenjen azok szén-dioxid-kibocsátása. A Bizottság által javasolt stratégia végrehajtásával kapcsolatos elképzeléseket nyilvános konzultáció segített feltérképezni. A konzultáció során az érdekelt felek észrevételeket és javaslatokat fogalmazhattak meg a tervezett jogi keretszabályozás kialakításával, és a különböző lehetőségek gazdasági, társadalmi és környezeti vonatkozásaival kapcsolatban. A Bizottság különösen a javasolt stratégia különböző elemeinek végrehajtásából eredő költségeket és előnyöket elemző hatásvizsgálathoz várt további hozzájárulást az érdekeltektől.

Közleményeiben a Bizottság korábban számos alapelvet fektetett le abból a célból, hogy azokat a jogi keretszabályozás kialakítása során figyelembe vegyék. Ezen alapelvek egyike szerint „a jogi keretszabályozást úgy kell összeállítani, hogy versenysemleges, társadalmi szempontból méltányos és fenntartható módon tudja biztosítani a kitűzött célok elérését, és ennek során garantálja a sokszínű európai gépjárműipar érdekeinek méltányos megjelenítését és a gépjárműgyártók közötti verseny indokolatlan torzulásának megelőzését.” A Bizottság fontos szempontnak tartotta továbbá, hogy a jogi keretszabályozás létrehozásánál érvényesüljön a technológiai semlegesség elve, azaz a keretszabályok a célok elérését biztosító technológiák közül egyre se hivatkozzanak, illetve egyet se részesítsenek előnyben. Arra is ügyelni kellett, hogy a szén-dioxid-kibocsátás csökkentésének mérhető, ellenőrizhető és számon kérhető eredményei legyenek, és hogy a csökkenést ne vegyék többszörösen figyelembe.

A konzultációtól a végleges jogszabály elfogadásáig vezető folyamatról ezen az oldalon olvashat részletes tájékoztatást.

Utolsó frissítés: 16/02/2009  |Az oldal tetejére