Sivusto on arkistoitu (12/08/2009)
12/08/2009
Print versionDecrease textIncrease text

Kuuleminen

Vuonna 2007 Euroopan komissio päätti arvioida erilaisia vaihtoehtoja suunnitellessaan autojen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi tarvittavaa sääntelykehystä. Arviointi koski etenkin mahdollisuuksia saavuttaa uusia henkilöautoja koskeva päästötavoite (130 g CO 2/km) ajoneuvoteknologiaa kehittämällä. Komissio käynnisti julkisen kuulemisen, jossa kerättiin mielipiteitä komission ehdottaman strategian täytäntöönpanosta ja ajatuksia erilaisista vaihtoehdoista sääntelykehyksen suunnittelussa. Lisäksi pyydettiin kommentteja näiden vaihtoehtojen taloudellisista, sosiaalisista ja ympäristövaikutuksista. Komissio pyrki erityisesti saamaan palautetta ehdottamansa strategian eri osien täytäntöönpanon kustannuksista ja hyödyistä vaikutusten arviointia varten.

Tiedonannoissaan komissio on esittänyt useita periaatteita, jotka on otettava huomioon tulevan sääntelykehyksen valmistelussa. Sääntelykehyksen suunnittelussa on tavoitteena ”varmistaa, että päästöjen vähentämistavoitteet ovat kilpailun kannalta puolueettomia, sosiaalisesti oikeudenmukaisia ja kestäviä. Tavoitteiden on oltava kohtuullisia kaikille eurooppalaisille ajoneuvojen valmistajille, eikä niillä ole tarkoitus vääristää valmistajien välistä kilpailua”. Komissio ei halua uudella sääntelykehyksellä ohjailla tekniikan kehitystä suosimalla mitään tiettyä tekniikkaa, jota voitaisiin käyttää tavoitteeseen pääsemiseen. Näillä toimilla saavutettavia hiilidioksidipäästöjen vähennyksiä on myös pystyttävä mittaamaan ja seuraamaan. Lisäksi on voitava varmistaa, että vähennyksiä ei lasketa kahteen kertaan.

Lisätietoa, kuinka menettely etenee kuulemisesta lopullisen lainsäädännön hyväksymiseen on ympäristöasioiden pääosaston verkkosivustolla.

Viimeisin päivitys: 16/02/2009  |Sivun alkuun