Dette websted blev arkiveret den (12/08/2009)
12/08/2009
Print versionDecrease textIncrease text

Høring

I 2007 besluttede Kommissionen at se nærmere på de forskellige muligheder for udformningen af den nødvendige lovramme, navnlig med hensyn til at nå målet på 130 g CO 2/km gennem forbedret bilteknologi. Der blev holdt en offentlig høring for at få input til, hvordan den foreslåede strategi skulle gennemføres, og hvordan lovrammen skulle se ud, herunder dens økonomiske, samfundsmæssige og miljømæssige aspekter. Kommissionen ønskede især yderligere input til konsekvensanalysen, hvad angår fordele og omkostninger ved de forskellige dele af strategien.

I sine meddelelser havde Kommissionen fastlagt en række principper for den fremtidige lovramme. Den skulle navnlig "udformes med henblik på at sikre konkurrenceneutrale og socialt acceptable reduktionsmål, som er rimelige for alle Europas forskellige automobilfabrikanter, og som gør det muligt at undgå unødig konkurrenceforvridning mellem automobilfabrikanterne." Endvidere forventede Kommissionen, at den fremtidige lovramme teknologisk set skulle være neutral i den forstand, at den ikke måtte referere til eller favorisere en bestemt teknologi, som kan anvendes til at nå målet. Endelig skal de CO 2-reduktioner, som skal opnås ved hjælp af den fremtidige lovramme, kunne måles, overvåges og opregnes, og de må ikke føre til dobbelttælling af CO 2-reduktionerne.

Her kan du læse mere om forløbet fra høringen til vedtagelsen af den endelige lovgivning.
Seneste opdatering: 16/02/2009  |Til toppen