Този сайт бе архивиран на (12/08/2009)
12/08/2009
Print versionDecrease textIncrease text

Допитване

През 2007 г. Европейската комисия реши да разгледа различните възможности за изготвяне на необходимата законодателна рамка с оглед постигане на целта от 130 g/km чрез автомобилни технологии. Използвано бе обществено допитване за да се проучат мненията относно изпълнението на предложената от Комисията стратегия и да се съберат идеи от страна на заинтересованите лица относно възможностите за изготвяне на законодателната рамка, включително относно икономическите, социални и екологични аспекти на тези възможности. Комисията се нуждаеше преди всичко от допълнителни коментари върху оценката на въздействието по отношение на разходите и ползите от изпълнението на различните елементи на предложената стратегия.

В своите съобщения Комисията определя няколко принципа, които трябва да бъдат отчетени в бъдещата законодателна рамка. По-конкретно рамката трябва да бъде изготвена “така, че да гарантира неутрални и социално справедливи и устойчиви от гледна точка на конкурентоспособността цели за намаляване на CO2, които са справедливи към всички европейски автомобилостроители и не водят до неоправдано изкривяване на конкуренцията между тях.“ Освен това Комисията предвижда бъдещата рамка да бъде технологично неутрална, т.е. да не се позовава или дава предпочитание на определена технология, която може да бъде използвана за постигане на целта. На последно място, намаленията на CO2 , до които ще доведе бъдещата законодателна рамка, трябва да могат да бъдат измервани, наблюдавани и подложени на отчетност, а двукратното преброяване на едни и същи намаления на CO2 трябва да се избегне.

За повече информация относно процеса между допитването и приемането на окончателното законодателство щракнете тук: http://ec.europa.eu/environment/air/transport/co2/co2_home.htm

Последна актуализация: 16/02/2009  |Нагоре