Navigation path

Eurobarometer Interactive Search System
This section of the website gives you access to the search tool for our Trends questions database.

And, for each of them, please tell me if you tend to trust it or tend not to trust it?

The European Central Bank

(Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Denmark, EU, Estonia, Finland, Former Yugoslav Republic of Macedonia, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Montenegro, Poland, Portugal, Republic of Cyprus, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, The Netherlands, Turkey, UK)

Evropska komisija želi s tem spletiščem olajšati dostop javnosti do informacij o svojih pobudah in splošnih politikah Evropske unije. Naš cilj je, da so te informacije točne in pravočasne. Če odkrijete morebitne napake, jih bomo poskušali čim prej odpraviti. Komisija ne prevzema nikakršne zakonske ali druge odgovornosti glede informacij na tem spletišču. Evropska komisija od leta 1973 spremlja razvoj javnega mnenja v državah članicah, zato se vsebina anket in vprašanja občasno spreminjajo. Zaradi tega za nekatera vprašanja prikaz rezultatov za določeno obdobje ali vašo državo ne bo mogoč, ker v naši zbirki podatkov ne obstajajo.