Navigation path

Eurobarometer Interactive Search System
This section of the website gives you access to the search tool for our Trends questions database.

And, for each of them, please tell me if you tend to trust it or tend not to trust it?

The European Central Bank

(Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Denmark, EU, Estonia, Finland, Former Yugoslav Republic of Macedonia, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Montenegro, Poland, Portugal, Republic of Cyprus, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, The Netherlands, Turkey, UK)

De Europese Commissie zorgt met deze website voor een grotere publieke toegankelijkheid van informatie over haar initiatieven en over Europees beleid in het algemeen. Wij willen dat deze informatie steeds actueel en nauwkeurig is. Indien wij op de hoogte worden gesteld van fouten, zullen wij die proberen te corrigeren. De Commissie kan echter geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaarden voor de informatie op deze site. Sinds 1973 werkt de Europese Commissie aan het in kaart brengen van de evolutie van de publieke opinie in de lidstaten, waardoor de inhoud van de enquêtes en trendvragen van tijd tot tijd varieert. Hierdoor zult u bij sommige vragen geen resultaten krijgen voor de gevraagde periode of voor uw land, als die niet voorhanden zijn in onze database.