Navigation path

Eurobarometer Interactive Search System
This section of the website gives you access to the search tool for our Trends questions database.

And, for each of them, please tell me if you tend to trust it or tend not to trust it?

The European Central Bank

(Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Denmark, EU, Estonia, Finland, Former Yugoslav Republic of Macedonia, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Montenegro, Poland, Portugal, Republic of Cyprus, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, The Netherlands, Turkey, UK)

Il-Kummissjoni Ewropea tieħu ħsieb dan is-sit elettroniku bil-għan li ssaħħaħ l-aċċess tal-pubbliku għall-informazzjoni dwar l-inizjattivi tagħha u l-politika ġenerali tal-Unjoni Ewropea. L-għan tagħna huwa li din l-informazzjoni tingħata fil-ħin u bir-reqqa. Jekk dak li jkun jiġbdilna l-attenzjoni dwar xi żbalji, nippruvaw nirranġawhom. Madanakollu, il-Kummissjoni ma taċċetta l-ebda responsabbiltà dwar it-tagħrif mogħti f’dan is-sit. Sa mill-1973, il-Kummissjoni Ewropea baqgħet issegwi l-evoluzzjoni tal-opinjoni pubblika fl-Istati Membri, għaldaqstant, il-kontenut ta’ kull stħarriġ u tal-mistoqsijiet dwar it-tendenzi mressqa jvarjaw minn żmien għal żmien. Jista’ jkun li minħabba f’hekk ma tkunx tista’ tara r-riżultati għal xi mistoqsijiet la għall-perjodu mistħarreġ u lanqas għal pajjiżek minħabba li dawn ma jkunux jeżistu fil-bażi ta’ dejta tagħna.