Navigation path

Eurobarometer Interactive Search System
This section of the website gives you access to the search tool for our Trends questions database.

And, for each of them, please tell me if you tend to trust it or tend not to trust it?

The European Central Bank

(Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Denmark, EU, Estonia, Finland, Former Yugoslav Republic of Macedonia, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Montenegro, Poland, Portugal, Republic of Cyprus, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, The Netherlands, Turkey, UK)

Europos Komisija prižiūri šią interneto svetainę, siekdama pagerinti visuomenei prieigą prie informacijos apie Komisijos iniciatyvas ir apskritai Europos Sąjungos politiką. Siekiame, kad ši informacija būtų operatyvi ir tiksli. Jei mums bus pranešta apie klaidas, bandysime jas ištaisyti. Tačiau Komisija neprisiima jokių pareigų arba atsakomybės, susijusios su šioje svetainėje pateikiama informacija. Europos Komisija nuo 1973 m. stebėjo viešosios nuomonės kaitą valstybėse narėse, todėl apklausų ir klausimų apie tendencijas turinys ilgainiui keičiasi. Dėl šios priežasties galite nerasti tam tikrų klausimų rezultatų tam tikru laikotarpiu ar iš tam tikros šalies, nes jų nėra mūsų duomenų bazėje.