Navigation path

Eurobarometer Interactive Search System
This section of the website gives you access to the search tool for our Trends questions database.

And, for each of them, please tell me if you tend to trust it or tend not to trust it?

The European Central Bank

(Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Denmark, EU, Estonia, Finland, Former Yugoslav Republic of Macedonia, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Montenegro, Poland, Portugal, Republic of Cyprus, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, The Netherlands, Turkey, UK)

Coimeádann an Coimisiún Eorpach an suíomh gréasáin seo chun gur féidir leis an bpobal eolas a fháil faoi thionscnaimh an Choimisiúin agus faoi bheartais an Aontais Eorpaigh i gcoitinne. Ba mhaith linn go mbeadh an t-eolas sin idir thráthúil agus chruinn. Má chuirtear earráidí ar ár súile dúinn, ceartóimid iad más féidir. Ní ghlacann an Coimisiún freagracht ná dliteanas ar bith as an eolas ar an suíomh seo, áfach. Ó 1973 i leith, tá monatóireacht á déanamh ag an gCoimisiún Eorpach ar fhorás thuairim an phobail sna Ballstáit, agus athraíodh ábhar na suirbhéanna agus ceisteanna faoi threochtaí ó am go chéile dá réir sin. Dá bhrí sin ní fheicfidh tú torthaí ar cheisteanna áirithe i dtréimhse ar leith nó maidir le do thír féin, ó níl siad le fáil in ár mbunachar sonraí.