Navigation path

Eurobarometer Interactive Search System
This section of the website gives you access to the search tool for our Trends questions database.

And, for each of them, please tell me if you tend to trust it or tend not to trust it?

The European Central Bank

(Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Denmark, EU, Estonia, Finland, Former Yugoslav Republic of Macedonia, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Montenegro, Poland, Portugal, Republic of Cyprus, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, The Netherlands, Turkey, UK)

Euroopan komission verkkosivusto pyrkii parantamaan kansalaisten mahdollisuuksia saada tietoa komission aloitteista ja yleisesti Euroopan unionin politiikoista. Tavoitteemme on pitää nämä tiedot ajantasaisina ja virheettöminä. Pyrimme korjaamaan tietoomme tulleet virheet. Komissio ei kuitenkaan voi olla vastuussa tämän sivuston tiedoista. Euroopan komissio on seurannut vuodesta 1973 jäsenvaltioiden yleisen mielipiteen kehitystä, joten kyselyiden sisältö ja trendikysymykset vaihtelevat ajoittain. Tästä syystä et joidenkin kysymysten osalta löydä tarkastelujaksoa tai omaa maatasi koskevia tuloksia, koska niitä ei ole tietokannassamme.