Navigation path

Eurobarometer Interactive Search System
This section of the website gives you access to the search tool for our Trends questions database.

And, for each of them, please tell me if you tend to trust it or tend not to trust it?

The European Central Bank

(Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Denmark, EU, Estonia, Finland, Former Yugoslav Republic of Macedonia, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Montenegro, Poland, Portugal, Republic of Cyprus, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, The Netherlands, Turkey, UK)

Europa-Kommissionen stiller denne hjemmeside til rådighed for at gøre det lettere for borgerne at finde oplysninger om Kommissionens initiativer og EU's politik generelt. Vi har som målsætning at stille præcise og opdaterede oplysninger til rådighed. Hvis vi bliver gjort opmærksom på eventuelle fejl, forsøger vi at rette dem. Europa Kommissionen påtager sig dog ikke noget ansvar for oplysningerne på siderne. Siden 1973 har Europa-Kommissionen foretaget løbende opinionsmålinger i medlemslandene, og indholdet i undersøgelser og hovedspørgsmål varierer fra periode til periode. Derfor kan det forekomme, at man for visse spørgsmål ikke finder et resultat for en konkret periode eller et konkret land, fordi resultaterne ikke foreligger i vores database.