Navigation path

Eurobarometer Interactive Search System
This section of the website gives you access to the search tool for our Trends questions database.

And, for each of them, please tell me if you tend to trust it or tend not to trust it?

The European Central Bank

(Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Denmark, EU, Estonia, Finland, Former Yugoslav Republic of Macedonia, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Montenegro, Poland, Portugal, Republic of Cyprus, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, The Netherlands, Turkey, UK)

Tyto internetové stránky udržuje Evropská komise s cílem zlepšit přístup veřejnosti k informacím týkajícím se jejích iniciativ a politik Evropské unie vůbec. Naším záměrem je, aby tyto informace byly aktuální a přesné. Pokud budeme upozorněni na nějaké chyby, budeme se snažit uvést je na pravou míru. Přesto však Komise nepřebírá žádnou odpovědnost ani záruky za cokoli, co nějak souvisí s informacemi na této stránce. Proto se obsah průzkumů a otázek týkajících se vývoje předkládaných Evropskou komisí, která od roku 1973 monitoruje vývoj veřejného mínění v členských státech, čas od času liší. Z tohoto důvodu tedy u některých otázek neuvidíte výsledky za zkoumané období nebo výsledky týkající se vaší země, neboť v naší databázi nejsou.