Navigation path

Eurobarometer Interactive Search System
This section of the website gives you access to the search tool for our Trends questions database.

And, for each of them, please tell me if you tend to trust it or tend not to trust it?

The European Central Bank

(Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Denmark, EU, Estonia, Finland, Former Yugoslav Republic of Macedonia, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Montenegro, Poland, Portugal, Republic of Cyprus, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, The Netherlands, Turkey, UK)

Европейската комисия поддържа този уебсайт, за да подобри публичния достъп до информацията относно своите инициативи и политиката на Европейския съюз като цяло. Нашата цел е да поддържаме тази информация своевременно и точно. Ако на нашето внимание бъдат представени грешки, ние ще се опитаме да ги коригираме. Въпреки това, Комисията не поема каквато и да била отговорност или задължение относно информацията в този сайт. От 1973 г. Европейската комисия наблюдава развитието на общественото мнение в Страните-членки, затова съдържанието на проучванията и тенденциите на въпросите варират от време на време. Ето затова при някои въпроси няма да видите резултати за проучвания период, или за Вашата държава, тъй като те не съществуват в нашата база от данни.