Navigation path

Eurobarometer Interactive Search System
This section of the website gives you access to the search tool for our Trends questions database.

And, for each of them, please tell me if you tend to trust it or tend not to trust it?

The European Central Bank

Markera alla
Austria
Belgium
Bulgaria
Croatia
Czech Republic
Denmark
EU
Estonia
Finland
Former Yugoslav Republic of Macedonia
France
Germany
Greece
Hungary
Iceland
Ireland
Italy
Latvia
Lithuania
Luxembourg
Malta
Member of Turkish Cypriot community
Montenegro
Poland
Portugal
Republic of Cyprus
Republic of Serbia
Romania
Slovakia
Slovenia
Spain
Sweden
The Netherlands
Turkey
UK
Europeiska kommissionen har skapat denna webbplats för att ge allmänheten bättre tillgång till information om kommissionens initiativ och om EU-politik i allmänhet. Vi strävar efter att hålla informationen aktuell och korrekt. Om felaktigheter kommer till vår kännedom, försöker vi rätta till dem. Kommissionen frånsäger sig dock allt ansvar för uppgifterna på webbplatsen. Europeiska kommissionen har sedan 1973 bevakat utvecklingen för den offentliga opinionen i medlemsstaterna, och trendfrågorna och enkäternas innehåll varierar därför över tid. En del frågor har därmed inte resultat från alla tidsperioder och länder, eftersom det saknas uppgifter om dessa i databasen.