Navigation path

Eurobarometer Interactive Search System
This section of the website gives you access to the search tool for our Trends questions database.

And, for each of them, please tell me if you tend to trust it or tend not to trust it?

The European Central Bank

Zvoliť všetky
Austria
Belgium
Bulgaria
Croatia
Czech Republic
Denmark
EU
Estonia
Finland
Former Yugoslav Republic of Macedonia
France
Germany
Greece
Hungary
Iceland
Ireland
Italy
Latvia
Lithuania
Luxembourg
Malta
Member of Turkish Cypriot community
Montenegro
Poland
Portugal
Republic of Cyprus
Republic of Serbia
Romania
Slovakia
Slovenia
Spain
Sweden
The Netherlands
Turkey
UK
Európska komisia udržiava túto stránku s cieľom rozšíriť prístup verejnosti k všeobecným informáciám o iniciatívach a politikách Európskej únie. Našim cieľom je poskytovať včasné a presné informácie. Ak nás upozorníte na chyby, pokúsime sa ich opraviť. Komisia však nenesie žiadnu zodpovednosť za informácie na tejto stránke. Európska komisia monitoruje vývoj verejnej mienky v členských štátoch od roku 1973, preto sa obsah prieskumov a otázky o trendoch z času na čas menia. To je príčinou, prečo v sledovanom období alebo v rámci svojej krajiny nevidíte odpovede na niektoré otázky – nemáme ich v databáze.