Navigation path

Eurobarometer Interactive Search System
This section of the website gives you access to the search tool for our Trends questions database.

And, for each of them, please tell me if you tend to trust it or tend not to trust it?

The European Central Bank

Wybierz wszystkie
Austria
Belgium
Bulgaria
Croatia
Czech Republic
Denmark
EU
Estonia
Finland
Former Yugoslav Republic of Macedonia
France
Germany
Greece
Hungary
Iceland
Ireland
Italy
Latvia
Lithuania
Luxembourg
Malta
Member of Turkish Cypriot community
Montenegro
Poland
Portugal
Republic of Cyprus
Republic of Serbia
Romania
Slovakia
Slovenia
Spain
Sweden
The Netherlands
Turkey
UK
Komisja Europejska prowadzi tę witrynę internetową w celu ułatwienia powszechnego dostępu do informacji o swoich inicjatywach oraz polityce Unii Europejskiej w ogóle. Naszym celem jest dostarczanie bieżących i precyzyjnych informacji. Otrzymując sygnały o ewentualnych błędach staramy się je korygować. Niemniej Komisja nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności w związku informacjami zawartymi na niniejszej stronie internetowej. Komisja Europejska monitoruje ewolucję opinii publicznej w państwach członkowskich od roku 1973, stąd też treść sondaży i pytań dotyczących aktualnych trendów zmieniała się kilkakrotnie. Dlatego w przypadku niektórych pytań może brakować odpowiedzi dla wybranego okresu lub kraju, ponieważ nie ma ich w naszej bazie danych.