Navigation path

Eurobarometer Interactive Search System
This section of the website gives you access to the search tool for our Trends questions database.

And, for each of them, please tell me if you tend to trust it or tend not to trust it?

The European Central Bank

Vali kõik
Austria
Belgium
Bulgaria
Croatia
Czech Republic
Denmark
EU
Estonia
Finland
Former Yugoslav Republic of Macedonia
France
Germany
Greece
Hungary
Iceland
Ireland
Italy
Latvia
Lithuania
Luxembourg
Malta
Member of Turkish Cypriot community
Montenegro
Poland
Portugal
Republic of Cyprus
Republic of Serbia
Romania
Slovakia
Slovenia
Spain
Sweden
The Netherlands
Turkey
UK
Euroopa Komisjon peab käesolevat veebisaiti hõlbustamaks avalikkuse juurdepääsu komisjoni algatusi ja üldse Euroopa Liidu poliitikat käsitlevale teabele. Meie eesmärk on hoida seda teavet ajakohase ja täpsena. Kui meie tähelepanu juhitakse vigadele, püüame neid parandada. Ent komisjon ei võta enda kanda mingit vastutust ega kohustusi seoses käesoleval saidil oleva teabega. Euroopa Komisjon on jälginud avaliku arvamuse kujunemist liikmesriikides alates 1973. aastast, seega muutub aeg-ajalt küsitluste ja suundumusküsimuste sisu. Seetõttu ei näegi te mõnede küsimuste osas tulemusi uuritud perioodi või oma kodumaa kohta, sest neid meie andebaasis ei ole.