Navigation path

Eurobarometer Interactive Search System
This section of the website gives you access to the search tool for our Trends questions database.

And, for each of them, please tell me if you tend to trust it or tend not to trust it?

The European Central Bank

Vælg alle
Austria
Belgium
Bulgaria
Croatia
Czech Republic
Denmark
EU
Estonia
Finland
Former Yugoslav Republic of Macedonia
France
Germany
Greece
Hungary
Iceland
Ireland
Italy
Latvia
Lithuania
Luxembourg
Malta
Member of Turkish Cypriot community
Montenegro
Poland
Portugal
Republic of Cyprus
Republic of Serbia
Romania
Slovakia
Slovenia
Spain
Sweden
The Netherlands
Turkey
UK
Europa-Kommissionen stiller denne hjemmeside til rådighed for at gøre det lettere for borgerne at finde oplysninger om Kommissionens initiativer og EU's politik generelt. Vi har som målsætning at stille præcise og opdaterede oplysninger til rådighed. Hvis vi bliver gjort opmærksom på eventuelle fejl, forsøger vi at rette dem. Europa Kommissionen påtager sig dog ikke noget ansvar for oplysningerne på siderne. Siden 1973 har Europa-Kommissionen foretaget løbende opinionsmålinger i medlemslandene, og indholdet i undersøgelser og hovedspørgsmål varierer fra periode til periode. Derfor kan det forekomme, at man for visse spørgsmål ikke finder et resultat for en konkret periode eller et konkret land, fordi resultaterne ikke foreligger i vores database.