Navigation path

Eurobarometer Interactive Search System
This section of the website gives you access to the search tool for our Trends questions database.

And, for each of them, please tell me if you tend to trust it or tend not to trust it?

The European Central Bank

Vybrat vše
Austria
Belgium
Bulgaria
Croatia
Czech Republic
Denmark
EU
Estonia
Finland
Former Yugoslav Republic of Macedonia
France
Germany
Greece
Hungary
Iceland
Ireland
Italy
Latvia
Lithuania
Luxembourg
Malta
Member of Turkish Cypriot community
Montenegro
Poland
Portugal
Republic of Cyprus
Republic of Serbia
Romania
Slovakia
Slovenia
Spain
Sweden
The Netherlands
Turkey
UK
Tyto internetové stránky udržuje Evropská komise s cílem zlepšit přístup veřejnosti k informacím týkajícím se jejích iniciativ a politik Evropské unie vůbec. Naším záměrem je, aby tyto informace byly aktuální a přesné. Pokud budeme upozorněni na nějaké chyby, budeme se snažit uvést je na pravou míru. Přesto však Komise nepřebírá žádnou odpovědnost ani záruky za cokoli, co nějak souvisí s informacemi na této stránce. Proto se obsah průzkumů a otázek týkajících se vývoje předkládaných Evropskou komisí, která od roku 1973 monitoruje vývoj veřejného mínění v členských státech, čas od času liší. Z tohoto důvodu tedy u některých otázek neuvidíte výsledky za zkoumané období nebo výsledky týkající se vaší země, neboť v naší databázi nejsou.