Navigation path

Eurobarometer Interactive Search System
This section of the website gives you access to the search tool for our Trends questions database.
Wykres kolumnowy Wykres liniowy Tabela

Instrukcje eksportu wykresów:
Aby wyeksportować wykres w postaci obrazu/pliku PDF, proszę kliknąć na przycisk “Eksportuj wykres”. Można też kliknąć prawym klawiszem myszy na wykres i wybrać opcję “Zapisz jako ...”.

Po wyeksportowaniu można następnie wybrać wymagany format w Koszyku Eksportowym na końcu strony.

Map.
The European Central Bank
 Eksport wykresu w postaci obrazu lub pliku PDF