Navigation path

Eurobarometer Interactive Search System
This section of the website gives you access to the search tool for our Trends questions database.
Náhľad stĺpc. grafu Zobrazenie vo forme mapy Zobrazenie vo forme tabuľke

Návod na export grafov:
Prosím, kliknite na tlačidlo „Export Chart” [Export grafu] na export grafu vo forme obrázku/PDF. Alebo môžete kliknúť pravým tlačidlom myši na graf a zvoliť si „Save as…” [Uložiť ako…].

Po exporte grafu môžete zvoliť požadovaný formát v exportnom košíku na konci strany.

Chart.
The European Central Bank
 Priblížiť  Exportovať graf ako obrázok alebo PDF