Eurobarometer Interactive Search System
This section of the website gives you access to the search tool for our Trends questions database.

Interaktívny vyhľadávací systém Eurobarometra

Tento nástroj prehľadáva celú databázu otázok Trends [Trendy].Môžu sa vyhľadávať údaje o jednotlivých krajinách alebo o skupine krajín. Okrem porovnania výsledkov rôznych krajín zameraného na určitú otázku umožňuje analýzu trendov danej krajiny. Údaje sa môžu zobraziť vo forme grafu, kruhového grafu, tabuľky Excel alebo v stĺpcoch.

Výsledky prieskumu je taktiež možné zobraziť na mape EÚ. Farebné kódovanie napomáha pri rýchlom a ľahkom porovnávaní medzi krajinami.

Vytvorte správu troma jednoduchými krokmi

  • 1 Zvoľte si otázku či tému
    Vyberte položku zo zoznamu alebo vyhľadávajte prostredníctvom kľúčových slov
  • 2 Výber krajiny
    Zobraziť výsledky barometra pre jednu krajinu alebo skupinu krajín
  • 3 Definujte časové obdobie
    Pozrite si konkrétnu vlnu prieskumu alebo definujte časové obdobie
začať s vyhľadávaním