Eurobarometer Interactive Search System
This section of the website gives you access to the search tool for our Trends questions database.

Интерактивна система за търсене Eurobarometer

С това средство се извършва търсене в цялата база от данни на Въпроси за тенденциите. Възможно е да търсите данни за специфични държави или група държави. Освен сравняване на резултатите от няколко държави по определен въпрос, той позволява анализ на тенденциите за страната. Данните могат да бъдат показани като графика, секторна диаграма, таблица Excel или в колони.

Резултатите от търсенето могат също да бъдат показани на картата на ЕС. Кодирането с цветове позволява бързо и лесно сравняване между страните.

Генерирай отчет в три лесни стъпки

  • 1 Избери въпрос или тема
    Избери от списъка или търси чрез ключови думи
  • 2 Избери страна
    Покажи резултатите от барометъра за една страна или няколко страни
  • 3 Дефинирай период
    Консултирай се с определена вълна или дефинирай период от време
започни търсенето