Eurobarometer Interactive Search System
This section of the website gives you access to the search tool for our Trends questions database.

Eurobarometrin vuorovaikutteinen hakujärjestelmä

Tämä työkalu hakee tietoja koko Trends-tietokannasta. Haulla voidaan etsiä tietoja tietyistä maista tai tietystä maaryhmästä. Useiden maiden tuloksia tietyn kysymyksen osalta voidaan vertailla. Lisäksi voidaan analysoida maiden suuntauksia. Tiedot voidaan näyttää kaaviona, ympyrädiagrammina, Excel-taulukkona tai sarakkeissa.

Tulokset voidaan myös esittää EU:n kartalla. Värikoodaus helpottaa ja nopeuttaa maiden välisten vertailujen tekoa.

Raportin luonnin kolme helppoa vaihetta

  • 1 Valitse kysymys tai aihe
    Valitse luettelosta tai hae hakusanoilla
  • 2 Maan valinta
    Näytä barometrin tulokset yhden maan tai useiden maiden ryhmän osalta
  • 3 Määrittele jakso
    Tarkastele tiettyä keruuaaltoa tai määrittele aikaväli
aloita haku