Eurobarometer Interactive Search System
This section of the website gives you access to the search tool for our Trends questions database.

Interaktivt söksystem för Eurobarometern

Det här verktyget söker i hela databasen med trendfrågor. Det går att söka efter uppgifter för så väl specifika länder som en grupp av länder. Utöver jämförelser mellan olika länders resultat för en viss fråga går det även att analysera trender inom enskilda länder. Uppgifterna kan visas som graf, cirkeldiagram, tabell eller i ett kalkylblad.

Uppgifterna kan även visas på en karta över EU. Färgkodningen gör det enkelt att snabbt jämföra olika länder.

Skapa en rapport i tre enkla steg

  • 1 Välj en fråga eller ett ämnesområde
    Välj från en lista eller sök med nyckelord.
  • 2 Val av land
    Visa barometerresultat för ett land eller en grupp länder.
  • 3 Välj en tidsperiod
    Visa en specifik frågeomgång eller bestäm en viss tidsperiod.
Starta sökningen