Eurobarometer Interactive Search System
This section of the website gives you access to the search tool for our Trends questions database.

Interaktywny system przeszukiwania Eurobarometru

Narzędzie to umożliwia wyszukiwanie całej bazy danych dotyczącej pytań w zakresie Trends. Dane można oglądać w podziale na poszczególne kraje lub grupy krajów. Oprócz porównywania wyników z różnych krajów dotyczących konkretnego pytania, można także zanalizować trendy w danym kraju. Dane można obejrzeć w formie wykresu kołowego, tabeli programu Excel albo w kolumnach.

Wyniki sondaży można również wyświetlić na mapie UE. System kolorów ułatwia szybkie porównanie poszczególnych krajów.

Do wygenerowania raportu prowadzą trzy proste kroki

  • 1 Wybierze pytanie lub temat
    Wybierz z listy lub szukaj wg słów kluczowych
  • 2 Wybór kraju
    Pokaż wyniki barometru dla jednego lub grupy krajów
  • 3 Wybierz okres
    Sprawdź wybraną falę lub określ przedział czasu
Rozpocznij przeszukiwanie