Eurobarometer Interactive Search System
This section of the website gives you access to the search tool for our Trends questions database.

Interactief Eurobarometerzoeksysteem

Deze tool voert een zoekopdracht uit in de gehele database met trendvragen. Er kan worden gezocht naar gegevens over specifieke landen of over een groep landen. De resultaten van verschillende landen voor een bepaalde vraag kunnen worden vergeleken en er kan een analyse worden gemaakt van de tendensen die zich in de landen aftekenen. De gegevens kunnen worden weergegeven als een grafiek of cirkeldiagram alsook in een Excel-tabel of in kolommen.

Onderzoeksresultaten kunnen tevens op een kaart van de EU worden weergegeven. Dankzij de kleurcodes kunnen landen snel en gemakkelijk met elkaar worden vergeleken.

Een verslag samenstellen in drie eenvoudige stappen

  • 1 Kies een vraag of thema
    Kies uit de lijst of zoek op basis van kernwoorden
  • 2 Land kiezen
    Zoek naar barometerresultaten voor een of meer landen
  • 3 Bepaal een periode
    Raadpleeg een bepaalde golf of geef zelf een tijdsperiode op
Nu zoeken