Eurobarometer Interactive Search System
This section of the website gives you access to the search tool for our Trends questions database.

Córas idirghníomhach Eorabharaiméadair cuardaigh

Déanann an uirlis seo cuardach ar bhunachar sonraí iomlán na gceisteanna Treochtaí. Is féidir sonraí ar thíortha ar leith nó ar ghrúpa tíortha a lorg. I dteannta le comparáid a dhéanamh idir na torthaí do thíortha éagsúla i gcomhair ceiste ar leith, cuireann an uirlis ar do chumas anailís a dhéanamh ar threochtaí tíortha. Is féidir na sonraí a thaispeáint mar ghraf, píchairt, i dtábla excel nó i gcolúin.

Is féidir torthaí an tsuirbhé a thaispeáint freisin ar léarscáil den AE. Cuidíonn an dathchódú le comparáidí tapa agus éasca a dhéanamh idir tíortha.

Cuir tuarascáil le chéile i dtí chéim éasca

  • 1 Roghnaigh ceist nó ábhar
    Roghnaigh ón liosta nó cuardaigh síos trí na heochairfhocail
  • 2 Roghnaigh réigiún
    Taispeáin torthaí baraiméadair do thír amháin nó do raon tíortha
  • 3 Sainigh tréimhse
    Téigh i muinín le tonn ar leith nó sainigh tréimhse ama
tosaigh an cuardach