Eurobarometer Interactive Search System
This section of the website gives you access to the search tool for our Trends questions database.

Eurobaromeetri interaktiivne otsingusüsteem

Selle töövahendiga saab otsida andmeid kogu suundumusküsimuste andmebaasist. Andmeid on võimalik otsida kindla riigi või riikide kogumi kohta. Lisaks mitme riigi tulemuste võrdlemisele konkreetses küsimuses saab ka analüüsida riikides valitsevaid suundumusi. Andmeid saab kuvada graafikuna, sektordiagrammina, Exceli tabelina või tulpadena.

Samuti saab uuringutulemusi esitada ELi kaardil. Erinevate värvide kasutamine võimaldab eri riikide andmeid kiiresti ja hõlpsasti võrrelda.

Aruanne valmib kolme lihtsa sammuga

  • 1 Valige küsimus või teema
    Valige loendist või otsige märksõnade kaudu
  • 2 Riigi valik
    Kuvage baromeetri tulemused ühe riigi või riikide kogumi kohta
  • 3 Määrake ajavahemik
    Valige soovitud küsitlusvoor või määrake ajavahemik
käivitage otsing