Eurobarometer Interactive Search System
This section of the website gives you access to the search tool for our Trends questions database.

Interaktivt Eurobarometer-søgesystem

Dette værktøj gennemsøger hele databasen med tendensspørgsmål. Det er muligt at søge data for bestemte lande eller en gruppe af lande. Ud over at man kan sammenligne en række landes resultater i forbindelse med et bestemt spørgsmål, har man også mulighed for at analysere landetendenser. Dataene kan vises som en graf, et cirkeldiagram, en Excel-tabel eller i spalter.

Undersøgelsesresultaterne kan også vises på et kort over EU. Farvekoderne gør det nemt og hurtigt at sammenligne lande.

Opret en rapport med tre nemme trin

  • 1 Vælg et spørgsmål eller emne
    Vælg fra listen eller søg vha. nøgleord
  • 2 Valg af land
    Se barometerets resultater for et enkelt land eller for en række lande
  • 3 Angiv et tidsrum
    Se en bestemt kurve eller angiv et tidsrum
start søgningen