Erasmus+

Resources

Vodnik za prijavitelje Erasmus+

Vodnik za prijavitelje Erasmus+ je ključni dokument, namenjen vsem, ki želijo temeljito spoznati program Erasmus+.

Udeležence programa in sodelujoče organizacije seznani z vsemi možnostmi, ki jih ponuja program Erasmus+.

 

O vodniku

Za kaj gre

Vodnik za prijavitelje Erasmus+ (druga različica z dne 7. januarja 2016, ki vsebuje popravek z dne 15. decembra 2015) je sestavni del razpisa za zbiranje predlogov Erasmus+ 2016 in njegovega popravka, objavljenega 22. oktobra 2015. Vodnik za prijavitelje Erasmus+ 2016

Organizacije in ustanove, ki želijo zaprositi za finančna sredstva v okviru tega razpisa, morajo izpolnjevati pogoje za sodelovanje in financiranje, navedene v vodniku.

V vodniku boste našli informacije o:

 • prednostnih področjih programa Erasmus+
 • ukrepih, ki bodo financirani
 • finančnih sredstvih, ki so na voljo za posamezne ukrepe
 • natančne informacije glede sodelovanja

Razpoložljive jezikovne različice

Vodnik je na voljo v naslednjih jezikih:

bg cs da de et el en es fr it lv
lt hr hu mt pl pt ro sk sl fi
sv  

Prijava

Organizacije lahko spletno vlogo oddajo nacionalni agenciji ali Izvajalski agenciji za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo.

Spletne prijavne obrazce za leto 2016 in povezane dokumente še pripravljamo in jih bomo glede na posamezne ukrepe objavili bodisi na spletišču nacionalnih agencij bodisi na spletišču Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo.

Posamezniki naj se glede prijave pozanimajo pri svoji organizaciji ali izobraževalni ustanovi.

Glavne spremembe

Glavne spremembe v primerjavi z letom 2015 so:

 • nove možnosti za mobilnost v poklicnem izobraževanju in usposabljanju (PIU) (organizacije se lahko za projekte mobilnosti prijavijo z listino Erasmus+ za mobilnost PIU ali brez)
 • bolj ciljno usmerjena strateška partnerstva (jasnejša razlika med projekti v podporo inovacijam in projekti v podporo izmenjavi najboljših praks)
 • nova oblika koalicij sektorskih spretnosti: sklop v podporo ugotavljanju potreb ter sklop v podporo pripravi in izvedbi PIU
 • nove možnosti v športu: majhna partnerska sodelovanja

Poudarek celotnega vodnika je na podpori projektom v zvezi s socialnim vključevanjem (predvsem beguncev in migrantov) ter preprečevanjem radikalizacije.

Več informacij

Organizacije se za dodatne informacije lahko obrnejo na svojo nacionalno agencijo, nacionalni urad ali Izvajalsko agencijo za za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo v Bruslju.

Prejšnje različice vodnika

Različica 1 vodnika za prijavitelje Erasmus+ za leto 2016 je bila posodobljena s popravkom z dne 15. decembra 2015. Trenutno veljavna različica 2 vsebuje spremembe iz popravka.

Objavljamo tudi različice vodnika za prijavitelje 2015 (veljajo samo za razpis Erasmus+ 2015):

Ogledate si lahko tudi vodnik za prijavitelje 2014, ki pa velja zgolj za razpis Erasmus+ 2014.

Spletna jezikovna podpora

Spletna jezikovna podpora omogoča udeležencem programa Erasmus+, da ocenijo in izboljšajo svoje znanje jezika, ki ga bodo potrebovali pri delu, študiju ali prostovoljskem delu v tujini, in tako kar najbolje izkoristijo ponujeno priložnost.

Slabo znanje jezikov je med glavnimi ovirami za sodelovanje v mobilnosti na področju izobraževanja in usposabljanja mladih. Spletna jezikovna podpora omogoča dostop do enostavnega in prožnega učenja. Podpira tudi posebni cilj programa Erasmus+: spodbujanje učenja jezikov in jezikovne različnosti.

 

O spletni jezikovni podpori

Komu je namenjena

Spletna jezikovna podpora je namenjena:

Spletna jezikovna podpora je na voljo za angleški, češki, danski, francoski, grški, italijanski, nemški, nizozemski, portugalski, španski in švedski jezik – v teh jezikih poteka več kot 90 % vseh izmenjav Erasmus+.

Sodelovanje v programu

Udeleženci programa Erasmus+ opravijo preskus preverjanja znanja jezika, ki ga bodo potrebovali pri študiju, delu ali prostovoljstvu. Preverjanje znanja jezika pred odhodom je obvezno za visokošolske študente, saj morajo obvladati jezik na ravni, ki jo zahteva ustanova gostiteljica (razen za domače govorce in v ustrezno utemeljenih primerih). Rezultati preverjanja znanja jezika ne bodo vplivali na njihovo sodelovanje v programu Erasmus+.

Udeleženci lahko izboljšajo svoje znanje jezika s spletnim jezikovnim tečajem še pred odhodom in med bivanjem v tujini. Jezikovni tečaj vključuje tudi vadbo v živo: tutorstvo, odprti množični spletni tečaji in forum. Udeleženci, ki imajo dovolj dobro znanje glavnega jezika (najmanj raven B2), ki ga bodo potrebovali v tujini, lahko namesto tega opravljajo tečaj lokalnega jezika, če podpora ponuja to možnost.

Kadar pa  spletna jezikovna podpora ne vključuje glavnega jezika, bo organizacija pošiljateljica ali organizacija gostiteljica zagotovila drugačno jezikovno podporo. Po vrnitvi domov udeleženci opravijo končni jezikovni preskus, s katerim preverijo svoj napredek med prebivanjem v tujini.

Kako sodelovati

Če ste že izbrani za mobilnost Erasmus+ in izpolnjujete zgoraj opisane pogoje, vam bo vaša ustanova oz. organizacija poslala uporabniško ime in geslo za prijavo na platformo spletne jezikovne podpore.

Za dodatne informacije se obrnite na ustanovo/organizacijo pošiljateljico ali koordinatorko, nacionalno agencijo oziroma preverite pogosta vprašanja na spletišču spletne jezikovne podpore.

Videoposnetek o spletni jezikovni podpori

Dokumenti za prijavitelje

Program Erasmus + obsega različne spremne dokumenta za posamezne udeležence in organizacije.

 

Študijski sporazum

Določa študijske predmete oziroma program delovne prakse za študenta. Podpisati ga morajo organizacija pošiljateljica, organizacija gostiteljica in študent oz. praktikant.

Več ...

Listina Erasmus za terciarno izobraževanje

Dokument, ki določa splošni okvir sodelovanja visokošolske ustanove v okviru programa Erasmus+.

Več ...

Sporazum o mobilnosti

Sporazum določa program poučevanja oziroma usposabljanja za zaposlenega. Podpisati ga morajo organizacija pošiljateljica, organizacija gostiteljica in zaposleni.

Več ...

Sporazumi med ustanovami

Te sporazume sklenejo visokošolske ustanove, ki v okviru programa Erasmus+ izvajajo dejavnosti mobilnosti študentov ali zaposlenih.

Več ...

Informativno gradivo o evropski prostovoljski službi

Gradivo za organizacije in posameznike, ki v okviru programa Erasmus+ sodelujejo v projektih EVS.

Več ...

Listina o evropski prostovoljski službi

Dokument, v katerem so opredeljene temeljne vrednote in standardi, ki jih morajo izpolnjevati organizacije v projektih evropske prostovoljske službe v okviru programa Erasmus +.

Več ...

Študentska listina Erasmus+

Dokument o pravicah in obveznostih študentov, izbranih za mobilnost v okviru programa Erasmus+.

Več ...

Platforme in mreže

Program Erasmus+ financira pobude, ki zagotavljajo strokovno znanje za izvajanje programa.

Pobude so lahko v različnih oblikah, denimo mreža Eurydice analizira in zagotavlja informacije ali spletna platforma eTwinning, ki povezuje učitelje po vsej Evropi.

 

Obiščite in si poglejte

Platforma za rezultate projektov Erasmus+

Platforma zajema projekte, financirane s sredstvi programa Erasmus+, vključno z rezultati teh projektov, če so na voljo, dobrimi praksami in zgodbami o uspehu. Platforma vsebuje tudi informacije o organizacijah, pristojnih za te projekte in napotke za partnerje, ki jih zanima sodelovanje v programu Erasmus+.

Več ...

Mreža Eurydice

Eurydice je mreža, ki so jo ustanovile Evropska komisija in države članice za podporo in spodbujanje evropskega sodelovanja na področju izobraževanja. Članice mreže so vse države članice EU in nekatere države zunaj EU, ki sodelujejo v programu Erasmus+. Mreža si prizadeva izboljšati izobraževalne sisteme v Evropi s pripravo kakovostnih informacij o politiki in ukrepih na področju izobraževanja. V ta namen zagotavlja opise nacionalnih izobraževalnih sistemov, primerjalne študije, kazalnike in statistike.

Več ...

Program eTwinning

Program eTwinning je platforma za šolsko osebje (učitelji, ravnatelji, knjižničarji itd.) iz sodelujočih evropskih držav, ki omogoča komuniciranje, pripravo in izmenjavo projektov ter sodelovanje v evropski učni skupnosti. 

Več ...

Portal Eurodesk

Portal Eurodesk ponuja celovite in brezplačne informacije o možnostih za mobilnost na področju izobraževanja. Portal tudi zagotavlja podporo v 34 državah ter možnosti usposabljanja v mednarodnem okolju.

Več ...

Centri SALTO:YOUTH

Mreža centrov SALTO:YOUTH zagotavlja možnosti priložnostnega učenja za mladinske delavce in mlade voditelje. Pripravlja tudi dejavnosti usposabljanja in mreženja, namenjene podpornim organizacijam v okviru programa Erasmus+.

Več ...

Portal School Education Gateway

Portal je namenjen učiteljem, šolam, strokovnjakom in drugim v šolstvu in jim ponuja informacije v 23 jezikih o evropski politiki na področju šolstva, novosti, predstavlja trende, strokovne članke ter informacije o nacionalnih ukrepih, dejavnostih za šole, področjih sodelovanja, najboljših praksah na področju izobraževanja in dodatne vire.

Več ...

ePlatforma za izobraževanje odraslih v Evropi (EPALE)

EPALE je večjezična odprta platforma, namenjena učiteljem, predavateljem, raziskovalcem, akademikom, snovalcem politik in drugim, ki se poklicno ukvarjajo z izobraževanjem odraslih v Evropi.

Več ...

Kalkulator razdalje

Kalkulator razdalje je treba uporabiti za izračun potovalne razdalje, potrebne za vlogo za kritje potnih stroškov v okviru programa Erasmus+.

 

Kalkulator ni namenjen posameznikom za izračunavanje, kolikšno finančno podporo lahko pričakujejo. Pri odobritvi teh zneskov se upoštevajo razni dejavniki, tudi upravni stroški udeleženih organizacij in nacionalnih agencij.

Glede na izračunano razdaljo (v km) je treba v vlogi in poročilih označiti ustrezno kategorijo razdalje.

Kalkulator razdalje je namenjen organizacijam, udeleženim v programu Erasmus+, za izračun potovalne razdalje, potrebne za vlogo za dotacije posameznikom.

Navodila

Kalkulator uporabite tako da:

 1. V polje Od vtipkajte začetne črke kraja.
  Na spustnem seznamu nato označite ustrezno lokacijo.
 2. Enak postopek ponovite pri polju Do.
 3. Kliknite gumb Izračun in sistem bo pokazal razdaljo v kilometrih.

 

Če v poljih Od in Do ne boste označili kraja, sistem ne bo prikazal izračuna.

Če sistem prikaže razdaljo NaN, osvežite stran in ponovite postopek po zgornjih navodilih.

Natančnejše informacije o pravilih za financiranje vsebuje vodnik za prijavitelje Erasmus+.

 

Če na naši spletni strani kalkulatorja ne vidite dobro, uporabite alternativno možnost na spletišču Izobraževanje in usposabljanje. Prosimo vas tudi, da nas v tem primeru obvestite o težavi in dodate podatke o svojem brskalniku (različica) in operativnem sistemu – uporabite obrazec Vaše mnenje o spletišču.

Portal za udeležence je elektronska platforma, ki se uporablja za upravljanje programa Erasmus+. Organizacije in strokovnjaki, ki želijo sodelovati v projektih, se morajo registrirati na portalu.

Portal s svojimi funkcijami, storitvami in orodji omogoča udeležencem Erasmus+ lažjo spletno prijavo sodelovanja v projektih, spremljanje in vodenje projektov.

Če se želite prijaviti na portalu, morate najprej odpreti račun v avtentifikacijski storitvi Evropske komisije.

Več informacij o uporabi portala vsebujejo odgovori na pogosta vprašanja in navodila za uporabnike.

Website feedback

Please note that we can only respond to issues concerning the Erasmus+ website. 

For general questions about Erasmus+, please contact your National AgencyNational Erasmus+ Office, or our helpdesk, EuropeDirect.