Erasmus+

Gradivo

Vodnik za prijavitelje Erasmus+

Vodnik za prijavitelje Erasmus+ je ključni dokument, namenjen vsem, ki želijo temeljito spoznati program Erasmus+.

Udeležence programa in sodelujoče organizacije seznani z vsemi možnostmi, ki jih ponuja program Erasmus+.

Vodnik za prijavitelje Erasmus+ 2017 je na voljo tudi v spletni različici, ki uporabniku v prijaznejši in dostopni obliki omogoča lažje iskanje informacij.

Za nekatere osrednje ukrepe je na voljo tudi preglednica z okvirnimi zneski financiranja.

Kalkulator razdaljespletni vodnik

 

O vodniku

Za kaj gre

Vodnik za prijavitelje Erasmus+ je sestavni del razpisa za zbiranje predlogov Erasmus+ za leto 2017.

Organizacije in ustanove, ki želijo zaprositi za finančna sredstva v okviru tega razpisa, morajo izpolnjevati pogoje za sodelovanje in financiranje, navedene v vodniku.

V vodniku boste našli informacije o:

 • prednostnih področjih programa Erasmus+,
 • ukrepih, ki bodo financirani,
 • finančnih sredstvih, ki so na voljo za posamezne ukrepe,
 • natančne informacije glede sodelovanja.

Razpoložljive jezikovne različice

Vodnik je na voljo v naslednjih jezikih:

bg cs da de et el en es fr it lv
lt hr hu mt nl pl pt ro sk sl fi
sv  

Spletna različica je na voljo tudi v angleščini (druge jezikovne različice bodo na voljo leta 2017).

Prijava

Organizacije lahko spletno vlogo oddajo nacionalni agenciji ali Izvajalski agenciji za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo.

Spletne prijavne obrazce za leto 2017 in povezane dokumente še pripravljamo in jih bomo glede na posamezne ukrepe objavili bodisi na spletišču nacionalnih agencij bodisi na spletišču Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo.

Posamezniki naj se glede prijave pozanimajo pri svoji organizaciji ali izobraževalni ustanovi.

Glavne spremembe

Glavne spremembe leta 2017 so:

 • Uveden je koncept „evropske prednostne naloge v nacionalnem kontekstu” v okviru strateškega partnerstva KA2. Več informacij na spletiščih posameznih nacionalnih agencij.
 • Izpopolnjena so pravila o financiranju nekaterih decentraliziranih ukrepov.
 • Ukrep „Koalicije sektorskih spretnosti” ni več zajet v tem splošnem razpisu in vodniku za prijavitelje, ampak bo zajet v posebnem razpisu za zbiranje predlogov Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo.

Poudarek vodnika 2017 je tako kot v letu 2016 na podpori projektom v zvezi s socialnim vključevanjem (predvsem beguncev in migrantov) ter preprečevanjem radikalizacije.

Več informacij

Organizacije se za dodatne informacije lahko obrnejo na svojo nacionalno agencijo, nacionalni urad ali Izvajalsko agencijo za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo v Bruslju.

Prejšnje različice vodnika

Prejšnje različice Vodnika za prijavitelje 2016:

Spletna jezikovna podpora Erasmus+

Spletna jezikovna podpora omogoča udeležencem programa Erasmus+, da ocenijo in izboljšajo svoje znanje jezika, ki ga bodo potrebovali pri delu, študiju ali prostovoljskem delu v tujini, in tako kar najbolje izkoristijo ponujeno priložnost.

Slabo znanje jezikov je med glavnimi ovirami za sodelovanje v mobilnosti na področju izobraževanja in usposabljanja mladih. Spletna jezikovna podpora omogoča dostop do enostavnega in prožnega učenja. Prispeva tudi k doseganju posebnega cilja programa Erasmus+: spodbujanje učenja jezikov in jezikovne raznolikosti.

Vsako leto več kot 350 000 udeležencev programa Erasmus+  preskusi svoje jezikovne spretnosti in izboljša svoje znanje s spletnimi jezikovnimi tečaji, ki jih ponuja spletna jezikovna podpora. Udeleženci, ki se aktivno učijo na spletu, izboljšajo svoje znanje za najmanj eno stopnjo v okviru skupnega evropskega referenčnega okvira za jezike.

 

O spletni jezikovni podpori

Komu je namenjena

Spletna jezikovna podpora je trenutno na voljo:

Spletna jezikovna podpora je na voljo za bolgarščino, češčino, danščino, nemščino, grščino, angleščino, španščino, finščino, francoščino, hrvaščino, madžarščino, italijanščino, nizozemščino, poljščino, portugalščino, romunščino, slovaščino in švedščino – te jezike uporablja več kot 90 % vseh udeležencev v programu Erasmus +.

Uporaba podpore

Udeleženci programa Erasmus+ lahko na portalu spletne jezikovne podpore opravijo preskus znanja jezika, ki ga bodo potrebovali pri študiju, delu ali prostovoljstvu. Preverjanje znanja jezika pred odhodom je obvezno za visokošolske študente, saj morajo obvladati jezik na ravni, ki jo zahteva ustanova gostiteljica (razen za domače govorce in v ustrezno utemeljenih primerih). Rezultati preverjanja znanja jezika ne vplivajo na njihovo sodelovanje v programu Erasmus+.

Udeleženci lahko izboljšajo svoje znanje jezika s spletnim jezikovnim tečajem še pred odhodom in med bivanjem v tujini. V okviru jezikovnih tečajev so na voljo različne inštrukcije v živo, na primer učne ure in interaktivni spletni tečaji. Udeleženci, ki že imajo dovolj dobro znanje glavnega jezika (najmanj raven B2), ki ga bodo potrebovali v tujini, lahko namesto tega opravljajo tečaj lokalnega jezika, če je ta na voljo v spletni jezikovni podpori.

Če med jeziki spletne jezikovne podpore ni glavnega jezika, bo organizacija pošiljateljica ali organizacija gostiteljica zagotovila drugačno jezikovno podporo. Po vrnitvi domov udeleženci opravijo končni jezikovni preskus, s katerim preverijo svoj napredek med prebivanjem v tujini.

Sodelovanje v programu

Če ste že izbrani za mobilnost Erasmus+ in izpolnjujete zgoraj opisane pogoje, vam bo vaša ustanova oz. organizacija poslala uporabniško ime in geslo za prijavo na oceno jezikovnega znanja in po potrebi jezikovni tečaj spletne jezikovne podpore.

Za dodatne informacije se obrnite na ustanovo/organizacijo pošiljateljico ali koordinatorko, nacionalno agencijo oziroma preverite pogosta vprašanja na portalu spletne jezikovne podpore.

Mnenja udeležencev programa Erasmus+

Preberite, kaj menijo udeleženci programa Erasmus, ki so se naučili jezika ali izboljšali svoje jezikovne spretnosti na portalu spletne jezikovne podpore:

Spletna jezikovna podpora Erasmus+ za begunce

Po nedavni migracijski krizi je Evropska komisija sprostila 4 milijone evrov proračunskih sredstev, ki 100 000 beguncem v 3-letnem obdobju omogočajo brezplačen dostop do spletne jezikovne podpore na prostovoljni podlagi. S tem je podprla prizadevanja držav članic, da vključijo begunce v evropske sisteme izobraževanja in usposabljanja ter zagotovijo razvoj spretnosti. Od začetka pobude imajo begunci v državah udeleženkah dostop do več kot 53 000  jezikovnih tečajev.

Oglejte si videoposnetek  in videli boste, kako velik napredek v znanju francoščine je s spletno jezikovno podporo napravil Mohammad, mehanik, ki je pred kratkim prispel iz Afganistana v Belgijo.

Več informacij o spletni jezikovni podpori Erasmus+ za begunce

 

Dokumenti za prijavitelje

Program Erasmus + obsega različne spremne dokumente za posamezne udeležence in organizacije.

 

Vzorci prijavnice

Vzorci prijavnic za prijavitelje, ki želijo sodelovati v dejavnostih programa Erasmus+. Ustrezno izpolnjene prijavnice je treba v roku, določenem v posameznem razpisu, poslati nacionalni agenciji ali Izvajalski agenciji za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo.

Več ...

Evropski sistem prenašanja in zbiranja kreditnih točk (ECTS)

Evropski sistem prenašanja in zbiranja kreditnih točk omogoča lažjo mobilnost študentov med različnimi državami.

Več ...

Vzorci sporazuma o dodelitvi nepovratnih sredstev

Vzorci sporazuma o dodelitvi nepovratnih sredstev, ki ga podpišejo prejemniki sredstev Erasmus+.

Več ...

Študijski sporazum

Določa študijske predmete oziroma program delovne prakse za študenta. Podpisati ga morajo organizacija pošiljateljica, organizacija gostiteljica in študent oz. praktikant.

Več ...

Listina Erasmus za terciarno izobraževanje

Dokument, ki določa splošni okvir za projekte sodelovanja visokošolske ustanove v okviru programa Erasmus+.

Več ...

Sporazum o mobilnosti

Sporazum določa program poučevanja oziroma usposabljanja za zaposlenega. Podpisati ga morajo organizacija pošiljateljica, organizacija gostiteljica in zaposleni.

Več ...

Sporazumi med ustanovami

Te sporazume sklenejo visokošolske ustanove, ki v okviru programa Erasmus+ izvajajo dejavnosti mobilnosti študentov ali zaposlenih.

Več ...

Informativno gradivo o evropski prostovoljski službi

Gradivo za organizacije in posameznike, ki v okviru programa Erasmus+ sodelujejo v projektih EVS.

Več ...

Listina o evropski prostovoljski službi

Dokument, v katerem so opredeljene temeljne vrednote in standardi, ki jih morajo izpolnjevati organizacije s projekti evropske prostovoljske službe v okviru programa Erasmus +.

Več ...

Študentska listina Erasmus+

Dokument o pravicah in obveznostih študentov, izbranih za mobilnost v okviru programa Erasmus+.

Več ...

Priporočila za vključevanje visokošolskih študentov in osebja s telesnimi, duševnimi ali zdravstvenimi težavami v program Erasmus +

Platforme in mreže

Program Erasmus+ financira pobude, ki zagotavljajo strokovno znanje za izvajanje programa.

Pobude so lahko v različnih oblikah, denimo mreža Eurydice analizira in zagotavlja informacije ali spletna platforma eTwinning, ki povezuje učitelje po vsej Evropi.

 

Obiščite in si poglejte

Platforma za rezultate projektov Erasmus+

Platforma zajema projekte, financirane s sredstvi programa Erasmus+, vključno z rezultati teh projektov, če so na voljo, dobrimi praksami in zgodbami o uspehu. Platforma vsebuje tudi informacije o organizacijah, pristojnih za te projekte in napotke za partnerje, ki jih zanima sodelovanje v programu Erasmus+.

Več ...

Mreža Eurydice

Eurydice je mreža, ki so jo ustanovile Evropska komisija in države članice za podporo in spodbujanje evropskega sodelovanja na področju izobraževanja. Članice mreže so vse države članice EU in nekatere države zunaj EU, ki sodelujejo v programu Erasmus+. Mreža si prizadeva izboljšati izobraževalne sisteme v Evropi s pripravo kakovostnih informacij o politiki in ukrepih na področju izobraževanja. V ta namen zagotavlja opise nacionalnih izobraževalnih sistemov, primerjalne študije, kazalnike in statistike.

Več ...

Program eTwinning

Program eTwinning je platforma za šolsko osebje (učitelji, ravnatelji, knjižničarji itd.) iz sodelujočih evropskih držav, ki omogoča komuniciranje, pripravo in izmenjavo projektov ter sodelovanje v evropski učni skupnosti. 

Več ...

Portal Eurodesk

Portal Eurodesk ponuja celovite in brezplačne informacije o možnostih za mobilnost na področju izobraževanja. Portal tudi zagotavlja podporo v 34 državah ter možnosti usposabljanja v mednarodnem okolju.

Več ...

Centri SALTO:YOUTH

Mreža centrov SALTO:YOUTH zagotavlja možnosti priložnostnega učenja za mladinske delavce in mlade voditelje. Pripravlja tudi dejavnosti usposabljanja in mreženja, namenjene podpornim organizacijam v okviru programa Erasmus+.

Več ...

Portal School Education Gateway

Portal je namenjen učiteljem, šolam, strokovnjakom in drugim v šolstvu in jim ponuja informacije v 23 jezikih o evropski politiki na področju šolstva, novosti, predstavlja trende, strokovne članke ter informacije o nacionalnih ukrepih, dejavnostih za šole, področjih sodelovanja, najboljših praksah na področju izobraževanja in dodatne vire.

Več ...

ePlatforma za izobraževanje odraslih v Evropi (EPALE)

EPALE je večjezična odprta platforma, namenjena učiteljem, predavateljem, raziskovalcem, akademikom, snovalcem politik in drugim, ki se poklicno ukvarjajo z izobraževanjem odraslih v Evropi.

Več ...

Kalkulator razdalje

Kalkulator razdalje je treba uporabiti za izračun potovalne razdalje, potrebne za vlogo za kritje potnih stroškov v okviru programa Erasmus+.

 

Kalkulator ni namenjen posameznikom za izračunavanje, kolikšno finančno podporo lahko pričakujejo. Pri odobritvi teh zneskov se upoštevajo razni dejavniki, tudi upravni stroški udeleženih organizacij in nacionalnih agencij.

Glede na izračunano razdaljo (v km) je treba v vlogi in poročilih označiti ustrezno kategorijo razdalje.

Kalkulator razdalje je namenjen organizacijam, udeleženim v programu Erasmus+, za izračun potovalne razdalje, potrebne za vlogo za dotacije posameznikom.

Navodila

Kalkulator uporabite tako da:

 1. V polje Od vtipkajte začetne črke kraja.
  Na spustnem seznamu nato označite ustrezno lokacijo.
 2. Enak postopek ponovite pri polju Do.
 3. Kliknite gumb Izračun in sistem bo pokazal razdaljo v kilometrih.

 

Če v poljih Od in Do ne boste označili kraja, sistem ne bo prikazal izračuna.

Če sistem prikaže razdaljo NaN, osvežite stran in ponovite postopek po zgornjih navodilih.

Natančnejše informacije o pravilih za financiranje vsebuje vodnik za prijavitelje Erasmus+.

 

Če na naši spletni strani kalkulatorja ne vidite dobro, uporabite alternativno možnost na spletišču Izobraževanje in usposabljanje. Prosimo vas tudi, da nas v tem primeru obvestite o težavi in dodate podatke o svojem brskalniku (različica) in operativnem sistemu – uporabite obrazec Vaše mnenje o spletišču.

Portal za udeležence

Portal za udeležence je elektronska platforma, ki se uporablja za upravljanje programa Erasmus+. Organizacije in strokovnjaki, ki želijo sodelovati v projektih Erasmus+, se morajo registrirati na portalu.

 

Portal s svojimi funkcijami, storitvami in orodji omogoča udeležencem Erasmus+ lažjo spletno prijavo sodelovanja v projektih, spremljanje in vodenje predlogov in/ali projektov.

Če se želite registrirati na portalu, morate najprej ustvariti račun EU Login.

Več informacij o uporabi portala je na strani s pogostimi vprašanji in v navodilih za uporabnike.

Identifikacijska oznaka udeleženca

Identifikacijska oznaka (PIC) se izda organizacijam, ki se registrirajo na portalu za udeležence. Registracija ni obvezna, vendar organizacijam, registriranim na portalu, ni treba pri vsaki prijavi predložiti pravnih in finančnih informacij.

Za pridobitev identifikacijske oznake morate ustvariti račun EU login, več o tem na strani s pogostimi vprašanji in v navodilih za uporabnike.

Izgubljena identifikacijska oznaka

Če ste izgubili svojo identifikacijsko oznako ali se je ne spomnite, upoštevajte navodila na strani s pogostimi vprašanji.

Website feedback

Please note that we can only respond to issues concerning the Erasmus+ website. 

For general questions about Erasmus+, please contact your National AgencyNational Erasmus+ Office, or our helpdesk, EuropeDirect.