Erasmus+

Resurse

Ghidul programului

Ghidul programului Erasmus+ este documentul indispensabil pentru cei care doresc să cunoască toate detaliile legate de acesta.

Persoanele și organizațiile participante vor găsi în paginile sale informații complete despre toate posibilitățile oferite de Erasmus+.

Ghidul programului 2017 este disponibil și în versiune on-line, într-un format mai accesibil, care permite găsirea rapidă a informațiilor.

Pentru unele acțiuni centralizate, puteți consulta și un tabel cu fondurile orientative acordate.

Calculator de distanțeGhidul on-line

 

Prezentare

Despre ce este vorba

Ghidul programului Erasmus+ face parte din cererea de propuneri Erasmus+ pentru anul 2017.

Organizațiile și instituțiile care doresc să înainteze propuneri în cadrul acestei proceduri trebuie să îndeplinească condițiile de participare și de finanțare prezentate în ghid.

Documentul oferă informații privind:

 • prioritățile programului
 • acțiunile sprijinite
 • fondurile disponibile pentru diferite acțiuni
 • informații detaliate privind modalitățile de participare.

Versiuni lingvistice

În prezent, Ghidul programului este disponibil în următoarele limbi:

bg cs da de et el en es fr it lv
lt hr hu mt nl pl pt ro sk sl fi
sv  

Versiunea on-line este disponibilă în limba engleză (alte versiuni lingvistice vor fi publicate în 2017).

Depunerea cererii

Organizațiile sunt invitate să trimită cererile on-line agenției naționale din țara respectivă sau Agenției Executive pentru Educație, Audiovizual și Cultură.

Formularele de depunere a cererii on-line și celelalte documente pentru 2017 sunt în curs de pregătire și vor fi publicate pe site-ul agențiilor naționale sau al Agenției Executive pentru Educație, Audiovizual și Cultură, în funcție de acțiunile avute în vedere.

Persoanele fizice care doresc să își depună candidatura trebuie să își contacteze organizația sau instituția de învățământ.

Principalele modificări

Principalele modificări aduse în 2017 sunt:

 • Introducerea conceptului de „priorități europene în contextul național”, în temeiul AC2 - Parteneriatul strategic. Pentru mai multe informații pe această temă, vizitați site-ul fiecărei agenții naționale relevante.
 • Normele de finanțare pentru unele acțiuni descentralizate au fost ajustate,
 • Acțiunea „Alianțele competențelor sectoriale” nu mai este acoperită de această cerere generală de propuneri și de Ghidul programului. Ea va face obiectul unei cereri de propuneri separate, care va fi anunțată de Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură.

La fel ca în 2016, Ghidul programului 2017 pune un accent deosebit pe încurajarea proiectelor care vin în sprijinul incluziunii sociale (în special a refugiaților și migranților) și al prevenirii radicalizării.

Surse de informații

Organizațiile care doresc să obțină mai multe informații se pot adresa agenției lor naționale, biroului național sau Agenției Executive pentru Educație, Audiovizual și Cultură, care are sediul la Bruxelles.

Versiuni anterioare ale ghidului

Versiunile anterioare ale Ghidului programului pentru 2016 includ:

Versiunile anterioare ale Ghidului programului pentru 2015 (care se aplică doar cererii de propuneri Erasmus+ pentru 2015) sunt disponibile mai jos:

Ghidul programului 2014 poate fi, de asemenea, consultat, dar se aplică doar cererii de propuneri Erasmus+ pentru 2014.

Sprijin lingvistic on-line

Sprijinul lingvistic on-line are scopul de a-i ajuta pe participanții la programul Erasmus+ să își îmbunătățească nivelul de cunoaștere a limbii în care urmează să lucreze, să studieze sau să facă voluntariat în străinătate, pentru a putea profita la maximum de această experiență.

Lipsa cunoștințelor lingvistice rămâne unul dintre principalele obstacole în calea participării la programele europene de mobilitate în domeniul educației, formării și tineretului. Acest serviciu facilitează accesul la sprijin lingvistic, oferind o mare flexibilitate. De asemenea, contribuie la realizarea unuia dintre obiectivele specifice ale programului, și anume promovarea învățării limbilor străine și a diversității lingvistice.

 

Prezentare

Beneficiari

Sprijinul lingvistic on-line este în prezent disponibil pentru:

Instrumentul de sprijin lingvistic on-line este disponibil în limbile cehă, daneză, greacă, engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă, olandeză, polonă, portugheză și suedeză, acestea fiind limbile în care se desfășoară peste 90 % din activitățile de mobilitate Erasmus+.

Cum funcționează

Sprijinul lingvistic on-line le permite participanților să-și evalueze, înainte de plecare, competențele în limba în care vor studia, lucra sau face voluntariat. Această evaluare este obligatorie pentru studenți (cu excepția vorbitorilor nativi sau în cazuri justificate în mod corespunzător). Ei pot evalua astfel dacă au nivelul lingvistic recomandat de organizația gazdă. Rezultatele evaluării nu îi vor împiedica să participe la program.

Participanții care doresc să își amelioreze competențele lingvistice au posibilitatea de a urma un curs on-line înainte de a pleca și pe parcursul șederii în străinătate. Accesul la sprijin lingvistic include activități de formare în timp real, ședințe de instruire, cursuri on-line deschise tuturor (MOOC), un forum de discuții, etc. Participanții care dispun deja de competențele necesare (minimum nivelul B2) în limba principală pe care o vor utiliza în străinătate pot opta pentru un curs în limba locală, dacă aceasta este disponibilă în oferta de sprijin lingvistic on-line.

Dacă limba principală nu este acoperită de serviciul de  sprijin lingvistic on-line , organizația de trimitere sau organizația gazdă va furniza sprijinul lingvistic prin alte mijloace. La întoarcere, participanții vor efectua evaluarea finală, care le va permite să afle cât au progresat în timpul șederii în străinătate.

Modalități de participare

Dacă ați fost deja selectat să plecați în străinătate cu Erasmus+ și dacă îndepliniți criteriile de mai sus, instituția sau organizația dvs. vă va trimite un nume de utilizator cu care vă veți putea conecta la platforma de sprijin lingvistic on-line.

Pentru detalii, contactați instituția dvs. de trimitere sau organizația coordonatoare, agenția națională sau consultați întrebările și răspunsurile de pe site-ul dedicat sprijinului lingvistic on-line .

Video: Sprijinul lingvistic on-line

Documente pentru candidați

Au fost prevăzute diferite tipuri de documente pentru persoanele și organizațiile care doresc să participe la programul Erasmus+.

 

Formulare de cerere tip

Modelele de formulare de cerere pe care trebuie să le completeze solicitanții care doresc să participe la activități sprijinite de programul Erasmus+. Pentru a fi considerate eligibile, formularele de cerere trebuie completate corespunzător și transmise Agenției naționale sau Agenției Executive până la termenul indicat în cererile de propuneri respective.

Detalii

Sistemul european de credite transferabile (ECTS)

ECTS este un sistem de credite conceput pentru a-i ajuta pe studenți să se mute mai ușor dintr-o țară în alta.

Detalii

Modele de acord de grant

Modelele de acord de grant care vor fi semnate cu beneficiarii finanțării Erasmus+.

Detalii

Contractul de studii

Definește programul de studiu sau de stagiu pe care trebuie să îl urmeze persoana respectivă. El trebuie să fie semnat atât de organizația de trimitere și de organizația gazdă, cât și de student sau stagiar.

Detalii

Carta Universitară Erasmus

Document care prezintă cadrul general al activităților de cooperare care trebuie realizate de o instituție de învățământ superior în cadrul Erasmus+.

Detalii

Contractul de mobilitate

Descrie programul de predare sau de formare pe care trebuie să îl respecte un membru al personalului. El trebuie să fie semnat atât de organizația de trimitere și de organizația gazdă, cât și de persoana în cauză.

Detalii

Acordul interinstituțional

Aceste acorduri sunt convenite de instituțiile de învățământ superior care propun activități de mobilitate studenților sau membrilor personalului în cadrul Erasmus+.

Detalii

Setul de informare privind Serviciul european de voluntariat

Informații destinate organizațiilor și persoanelor care participă la Serviciul european de voluntariat în cadrul Erasmus+.

Detalii

Carta Serviciului european de voluntariat

Enunță valorile fundamentale și normele de calitate pe care trebuie să le respecte organizațiile care participă la Serviciul european de voluntariat în cadrul Erasmus+.

Detalii

Carta studentului

Document trimis studenților selectați în cadrul Erasmus+, care îi informează în legătură cu drepturile și obligațiile care le revin pe parcursul șederii în străinătate.

Detalii

Recomandări privind integrarea în programul Erasmus+ a studenților și a personalului didactic cu probleme de sănătate fizică sau psihică.

Platforme și rețele

Erasmus+ finanțează inițiative care îmbunătățesc capacitatea organizațiilor de a pune în aplicare programul.

Poate fi vorba de organizații care realizează analize și difuzează informații, cum ar fi rețeaua Eurydice, sau de platforme colaborative on-line, cum ar fi eTwinning, care fac legătura între profesori din toată Europa.

 

Descoperiți rețelele și platformele finanțate

Platforma de prezentare a rezultatelor proiectului Erasmus+

Platforma prezintă proiectele finanțate de Erasmus+ și rezultatele acestora, precum și o serie de bune practici și povești de succes. De asemenea, enumeră organizațiile responsabile de aceste proiecte, fapt care facilitează selectarea unor posibili parteneri pentru cei interesați să participe la Erasmus+.

Detalii

Eurydice

Rețeaua Eurydice a fost înființată de Comisia Europeană și de statele membre pentru a sprijini și facilita cooperarea europeană în domeniul educației. Ea include toate statele membre ale UE, precum și câteva țări terțe care participă la programul Erasmus+. Prin faptul că furnizează informații de calitate despre politicile și practicile din domeniul educației, rețeaua contribuie la îmbunătățirea sistemelor de învățământ. În același timp, Eurydice conține descrieri ale sistemelor naționale de educație, studii comparative, indicatori și statistici.

Detalii

eTwinning

eTwinning este o platformă care îi permite personalului din școlile din țările europene implicate să comunice, să colaboreze, să dezvolte proiecte, să facă schimb de informații și să devină parte a unei comunități europene de învățare. 

Detalii

Eurodesk

Eurodesk este una dintre cele mai ample și accesibile surse de informații gratuite despre posibilitățile de mobilitate în domeniul educațional. În același timp, Eurodesk furnizează sprijin național în 34 de țări și prezintă posibilități de formare într-un mediu internațional.

Detalii

SALTO-YOUTH

SALTO-YOUTH este o rețea de centre care furnizează resurse de învățare non-formală pentru animatorii socioeducativi și organizează activități de formare și relaționare în sprijinul organizațiilor și al agențiilor naționale implicate în programul Erasmus+.

Detalii

School Education Gateway

School Education Gateway este o platformă dedicată profesorilor, școlilor, experților și, în general, tuturor celor implicați în învățământul școlar. Pe lângă articolele despre politica europeană în domeniul educației, site-ul publică știri, tendințe, articole scrise de experți, inițiative naționale, acțiuni pentru școli, domenii de interacțiune, bune practici din cadrul proiectelor educaționale. Site-ul trimite și la alte surse de informații și este disponibil în 23 de limbi.

Detalii

Platforma electronică pentru învățarea în rândul adulților în Europa (EPALE)

EPALE este o comunitate multilingvă deschisă tuturor profesorilor, formatorilor, cercetătorilor, factorilor de decizie politică și oricăror alte categorii de persoane implicate în capacitate profesională în învățământul pentru adulți din Europa.

Detalii

Calculator de distanțe

Pentru acordarea de sprijin financiar în vederea acoperirii costurilor de călătorie în cadrul programului Erasmus+, distanțele trebuie calculate cu ajutorul calculatorului de distanțe.

 

Acest instrument nu a fost conceput pentru a-i ajuta pe utilizatori să stabilească câtă finanțare ar putea primi; sumele depind de diverși factori, inclusiv de costurile administrative suportate de organizațiile participante și de agențiile naționale.

În formularele de cerere și de raportare, intervalul corespunzător distanței trebuie ales pe baza distanței exprimate în km.

Calculatorul de distanțe este destinat organizațiilor care participă la programul Erasmus+. Ele pot calcula astfel distanțele de călătorie în vederea acordării de sprijin persoanelor fizice.

Instrucțiuni

Pentru a utiliza calculatorul, urmați instrucțiunile de mai jos:

 1. Începeți să introduceți o locație în câmpul „De la:”
  Când se afișează lista cu locații, faceți clic pe cea corectă.
 2. Efectuați aceleași operațiuni în cazul câmpului „La:".
 3. Pentru a obține distanța în kilometri, faceți clic pe butonul „Calculează”.

 

Dacă nu selectați nimic în câmpurile „De la” și „La”, nu se va afișa niciun rezultat.

Dacă rezultatul afișat este „NaN”, faceți clic pe butonul „Reîmprospătare” al browserului și repetați instrucțiunile de mai sus.

Pentru mai multe informații cu privire la regulile de finanțare, consultați Ghidul programului Erasmus +.

 

Dacă întâmpinați probleme în a vizualiza calculatorul de distanțe, puteți accesa o versiune alternativă pe site-ul Educație și formare. V-am fi recunoscători dacă ne-ați transmite în ce constă problema și ce browser (inclusiv versiunea) și sistem de operare ați utilizat, prin intermediul formularului pentru comentarii.

Portalul participanților

Portalul participanților este o platformă electronică utilizată pentru gestionarea programului Erasmus+. Organizațiile sau experții care intenționează să participe la program trebuie să se înregistreze pe portal.

 

Portalul furnizează numeroase funcții, servicii și instrumente care îi ajută pe participanți să depună cereri sau candidaturi și să monitorizeze/gestioneze propuneri și/sau proiecte on-line.

Pentru a se înregistra pe portal, utilizatorii vor trebui să-și creeze un cont EU Login.

Dacă aveți întrebări despre utilizarea portalului, consultați secțiunea de întrebări și răspunsuri și Ghidul utilizatorului.

Codul de identificare a participantului

Codul de identificare a participantului (CIP) este un cod eliberat organizațiilor care se înscriu pe Portalul participanților. Deși nu este obligatoriu, organizațiile care s-au înregistrat pe portal nu vor trebui să retrimită datele juridice și financiare la fiecare înscriere.

Pentru a obține un CIP, trebuie să vă creați un cont EU Login. Detalii în secțiunea Întrebări și răspunsuri și în Ghidul utilizatorului.

V-ați uitat CIP-ul?

Dacă v-ați uitat CIP-ul sau nu îl mai găsiți, vă rugăm să urmați instrucțiunile din secțiunea Întrebări și răspunsuri.

Website feedback

Please note that we can only respond to issues concerning the Erasmus+ website. 

For general questions about Erasmus+, please contact your National AgencyNational Erasmus+ Office, or our helpdesk, EuropeDirect.