Erasmus+

Extra

Programmagids

De Programmagids van Erasmus+ is het belangrijkste document voor iedereen die meer wil weten over het Erasmus+-programma.

Individuele deelnemers en deelnemende organisaties vinden er uitgebreide beschrijvingen van alle activiteiten die Erasmus+ ondersteunt.

U kunt de gids voor 2017 ook online raadplegen in een gebruiksvriendelijker, toegankelijker formaat. Zo vindt u nog makkelijker wat u zoekt.

Verder is er een tabel met indicatieve financieringsbedragen voor bepaalde gecentraliseerde activiteiten.

AfstandscalculatorOnline Programmagids Erasmus+

 

Over de gids

Wat is het?

De Programmagids van Erasmus+ is bedoeld voor iedereen die een voorstel wil indienen voor Erasmus+ voor 2017.

Als u als organisaties of instelling subsidie wil, moet u voldoen aan de voorwaarden voor deelname en financiering in deze gids.

De gids bevat informatie over:

 • prioriteiten
 • gesubsidieerde acties
 • beschikbare middelen
 • deelnamevoorwaarden

In welke talen bestaat de gids?

De Programmagids is momenteel beschikbaar in de volgende talen:

bg cs da de et el en es fr it lv
lt hr hu mt nl pl pt ro sk sl fi
sv  

Er is ook een versie online in het Engels (meer talen in 2017).

Hoe aanvragen?

Organisaties moeten hun aanvraag online indienen bij het nationale agentschap in hun land, of bij het Uitvoerend agentschap onderwijs, audiovisuele media en cultuur (EACEA) in Brussel.

De nodige aanvraagformulieren en documenten voor 2017 worden momenteel voorbereid en verschijnen binnenkort op de websites van de nationale agentschappen of het Uitvoerend agentschap onderwijs, audiovisuele media en cultuur, afhankelijk van de acties waar het om gaat.

Individuele personen die een aanvraag willen indienen, moeten contact opnemen met hun organisatie, instituut of onderwijsinstelling.

Wat zijn de belangrijkste veranderingen?

Enkele belangrijke veranderingen in 2017 zijn:

 • Het concept “Europese prioriteiten in de nationale context” (strategische partnerschappen, kernactie 2). Meer informatie hierover vindt u op de website van elk nationaal agentschap.
 • Verfijning van de regels voor enkele gedecentraliseerde acties.
 • De actie “Bedrijfstakspecifieke allianties” valt niet meer onder de oproep. Daarvoor organiseert het Uitvoerend Agentschap onderwijs, audiovisuele media en cultuur (EACEA) een aparte oproep.

Net als in 2016 worden in de hele gids voor 2017 projecten gestimuleerd die sociale inclusie bevorderen (met name van vluchtelingen en migranten) en radicalisering voorkomen.

Waar vind ik meer informatie?

Organisaties die meer willen weten, kunnen contact opnemen met hun nationaal agentschap, nationaal bureau of het Uitvoerend agentschap onderwijs, audiovisuele media en cultuur in Brussel.

Waar vind ik vorige versies van de gids?

De vorige versies van de Programmagids 2016 omvatten:

De Programmagids 2015 kunt u ook raadplegen, maar die is alleen van toepassing op voorstellen voor Erasmus+ voor 2015.

U kunt ook nog steeds de Programmagids 2014 raadplegen, maar die is natuurlijk alleen van toepassing op voorstellen voor Erasmus+ voor 2014.

Erasmus+ online-taalhulp

Erasmus+ heeft OLS, een online-taalhulp, opgezet om deelnemers te helpen de taal van hun gastland beter te leren. Zo kunnen ze optimaal profiteren van hun baan, studie of vrijwilligerswerk in het buitenland.

Het gebrek aan talenkennis blijft een van de belangrijkste barrières voor deelname aan onderwijs, opleiding en jongerenuitwisselingen in andere EU-landen. OLS helpt deelnemers over die barrière heen. Ook draagt OLS bij aan een van de doelstellingen van het programma Erasmus+, namelijk het leren van talen en de taaldiversiteit te stimuleren.

Jaarlijks grijpen ruim 350 000 deelnemers aan Erasmus+ de kans om hun talenkennis te testen en te verbeteren met de online-taalhulp. Gemiddeld verbeteren de deelnemers aan de cursussen hun taalvaardigheid met minstens één CEFR-niveau.

 

Over online-taalhulp

Wie kan er gebruik van maken?

OLS is momenteel beschikbaar voor:Online Linguistic Support, onlinetaalhulp

De online-taalhulp is beschikbaar voor het Bulgaars, Deens, Duits, Engels, Fins, Frans, Grieks, Hongaars, Italiaans, Kroatisch, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Spaans, Tsjechisch en Zweeds. Deze talen dekken ruim 90% van alle Erasmus+-deelnames.

Hoe werkt het?

Deelnemers aan Erasmus+ kunnen voor vertrek met behulp van OLS testen hoe goed ze de taal beheersen waarin ze gaan studeren, werken of vrijwilligerswerk gaan doen. Voor studenten in het hoger onderwijs is dit zelfs een voorwaarde voor deelname. Zo weet de gastorganisatie of zij het vereiste niveau hebben. Moedertaalsprekers en personen die daarvoor een goede reden hebben, kunnen een uitzondering aanvragen. De resultaten van de beoordeling kunnen de deelname aan Erasmus+ niet in het gedrag brengen.

Deelnemers die hun talenkennis willen verbeteren, kunnen voor en tijdens hun verblijf een online-taalcursus volgen. Bij zo'n cursus krijgen ze Live Coaching, waaronder tutoring en interactieve MOOCs. Deelnemers die zich al goed kunnen redden in de hoofdtaal van hun gastland (niveau B2 of hoger), kunnen ter plaatse toch een cursus volgen in de taal van het land, mits die taal wordt aangeboden door OLS.

Als de taal van het gastland niet aangeboden wordt via de online-taalhulp, wordt er taalondersteuning gegeven door de eigen of de ontvangende organisatie. Bij terugkomst doen de deelnemers een eindtest zodat zij kunnen zien hoeveel vooruitgang zij tijdens hun verblijf in het buitenland hebben geboekt.

Hoe deelnemen?

Als je al geselecteerd bent om met Erasmus+ naar het buitenland te gaan en binnen een van de bovengenoemde doelgroepen valt, stuurt je instelling/organisatie je een gebruikersnaam en wachtwoord voor de online-taalhulp, indien dit van toepassing is.

U kunt meer informatie krijgen via je eigen instelling, de coördinerende organisatie, het agentschap in uw land of in de veelgestelde vragen op de OLS-website.

Ervaringen van deelnemers

Interviews met deelnemers aan Erasmus+ die een taal hebben geleerd of verbeterd met behulp van de online-taalhulp:

Erasmus+ online-taalhulp voor vluchtelingen

De Europese Commissie heeft 4 miljoen euro vrijgemaakt en daarmee de online-taalhulp opengesteld voor 100 000 vluchtelingen in 3 jaar tijd. Vluchtelingen kunnen vrijwillig en gratis een taal leren. Het doel is de integratie van vluchtelingen in de onderwijs- en opleidingsstelsels van de EU-landen te ondersteunen, zodat zij hun vaardigheden kunnen ontwikkelen. Sinds de start van dit initiatief zijn al ruim 53 000 vluchtelingen begonnen aan een taalcursus.

In deze video vertelt Mohammad, een mecanicien uit Afghanistan die onlangs naar België is gekomen, hoe dankzij de online-taalhulp zijn Frans flink vooruit is gegaan.

Meer over Erasmus+ online-taalhulp voor vluchtelingen.

 

Formulieren en documentatie

Meedoen aan Erasmus+? Hier vindt u de nodige achtergrondinformatie en modelformulieren.

 

Aanvraagformulieren

Modelformulieren voor activiteiten in het kader van Erasmus+. Om voor steun in aanmerking te komen, moet u de formulieren volledig invullen en binnen de termijn (zie de oproep tot het indienen van voorstellen) bij het nationaal of uitvoerend agentschap indienen.

Meer informatie

Europees studiepuntensysteem (ECTS)

Dankzij het ECTS kunnen studenten makkelijker in verschillende landen studeren.

Meer informatie

Modelsubsidieovereenkomsten

Modellen van de subsidieovereenkomsten. Moeten worden ondertekend door begunstigden van Erasmus+-subsidie.

Meer informatie

Leerovereenkomst

Beschrijving van het studie- of stageprogramma dat de deelnemer moet volgen. Moet worden ondertekend door de uitzendende en de ontvangende organisatie, en door de student of stagiair zelf.

Meer informatie

Erasmus-handvest voor hoger onderwijs

Document met de algemene beginselen voor samenwerking die instellingen voor hoger onderwijs bij deelname aan Erasmus+ moeten onderschrijven.

Meer informatie

Mobiliteitsovereenkomst

Beschrijving van het les- of opleidingsprogramma voor deelnemende personeelsleden. Moet worden ondertekend door de uitzendende en de ontvangende organisatie, en door het personeelslid zelf.

Meer informatie

Interinstitutionele overeenkomst

Overeenkomst tussen instellingen voor hoger onderwijs die voor hun studenten of personeelsleden mobiliteit organiseren in het kader van Erasmus+.

Meer informatie

Infokit Europees vrijwilligerswerk

Pakket met de nodige informatie voor vrijwilligers en organisaties die deelnemen aan Europees vrijwilligerswerk.

Meer informatie

Handvest van het Europees vrijwilligerswerk

Document met de belangrijkste normen en waarden voor organisaties die Europees vrijwilligerswerk organiseren binnen Erasmus+.

Meer informatie

Studentenhandvest

Document met de rechten en plichten van studenten die zijn geselecteerd voor Erasmus+.

Meer informatie

Erasmus+ en de inclusie van studenten en personeelsleden met een beperking: aanbevelingen

Platforms en netwerken

Erasmus+ subsidieert ook initiatieven voor meer expertise in verband met de uitvoering van het programma.

Het kan gaan om organisaties die analyses en data verzamelen, zoals het Eurydice-netwerk, of online-samenwerkingsplatforms zoals eTwinning, dat docenten in heel Europa met elkaar in contact brengt.

 

Op verkenning

Platform Projectresultaten Erasmus+

Dit platform geeft een overzicht van projecten die door Erasmus+ zijn gesubsidieerd, met alle beschikbare informatie over de resultaten en een selectie van goede werkmethoden en succesverhalen. Het platform bevat ook informatie over de verantwoordelijke organisaties, zeg maar de potentiële partners van iedereen die zelf ook aan Erasmus+ zou willen deelnemen.

Meer informatie

Eurydice

Eurydice is een netwerk dat de Europese Commissie tot stand heeft gebracht om EU-landen te ondersteunen en Europese samenwerking op het gebied van onderwijs te faciliteren. Alle EU-landen zijn erbij aangesloten, en ook enkele landen buiten de EU die aan Erasmus+ meedoen. Eurydice helpt het onderwijs in Europa te verbeteren met degelijke feiten en cijfers over het beleid en de praktijk inzake onderwijs. Het brengt de nationale onderwijsstelsels in kaart, maakt vergelijkende studies, levert indicatoren en statistieken.

Meer informatie

e-Twinning

eTwinning is een platform voor onderwijspersoneel (docenten, hoofddocenten, bibliothecarissen, enz.) uit de deelnemende Europese landen om te communiceren, samen te werken, projecten op te zetten, kennis en ervaringen te delen en samen een hechte Europese onderwijsgemeenschap te vormen. 

Meer informatie

Eurodesk

Eurodesk is een van de meest volledige en toegankelijke bronnen van gratis informatie over studie- en opleidingsmogelijkheden in het buitenland. Het biedt ook nationale ondersteuning in 34 landen en internationale opleidingsmogelijkheden.

Meer informatie

SALTO-YOUTH

SALTO-YOUTH is een netwerk van jongerencentra dat informele leermiddelen ter beschikking stelt van jongerenwerkers en opleidingen en netwerkactiviteiten organiseert ter ondersteuning van organisaties en nationale agentschappen die actief zijn in Erasmus+.

Meer informatie

School Education Gateway

De School Education Gateway is een portal voor leraren, scholen, experts en anderen die actief zijn op onderwijsgebied. Het bevat nieuws en berichten over nieuwe ontwikkelingen, trends, nationale initiatieven en activiteiten op onderwijsgebied, evenals artikelen van experts. Leraren kunnen er ook problemen aankaarten, goede werkmethoden en middelen delen en meedoen aan discussies met collega's van andere scholen, in 23 talen.

Meer informatie

Elektronisch platform voor volwassenenonderwijs in Europa (EPALE)

EPALE is een meertalige en open gemeenschap van lesgevers, opleiders, onderzoekers, academici, beleidsmakers en iedereen die beroepshalve actief is in het volwassenenonderwijs in Europa.

Meer informatie

Afstandscalculator

Voor de aanvraag van een reiskostenvergoeding in het kader van Erasmus+ moet u de afstand berekenen met de afstandscalculator.

 

De calculator is niet bedoeld voor particulieren. Met deze tool kunnen organisaties en agentschappen nagaan hoeveel financiering zij zullen ontvangen. Deze bedragen zijn afhankelijk van diverse factoren, zoals de administratieve kosten voor de deelnemende organisaties en de nationale agentschappen.

Op basis van de afstand in kilometers, moet bij de aanvraag en in de verslagen de juiste afstandscategorie worden gekozen.

De afstandscalculator is bedoeld voor organisaties die deelnemen aan Erasmus+ en de bijdrage in de reiskosten voor particulieren moeten berekenen.

Instructies

Hoe gebruikt u de calculator?

 1. Vul om te beginnen een plaats in bij "Van"
  en kies de juiste plaats uit de lijst van suggesties die u krijgt.
 2. Doe hetzelfde bij "Naar" .
 3. Klik op "Berekenen" en u krijgt de afstand in kilometers.

 

Als u bij "Van" of Naar" niet een van de suggesties uit de lijst kiest, zult u geen resultaat krijgen.

Krijgt u een foutmelding, ververs dan de pagina en probeer het opnieuw volgens de instructies hierboven.

Meer informatie over de financieringsregels vindt u in de programmagids van Erasmus+.

 

Verschijnt de afstandscalculator niet goed op uw scherm, probeer dan de alternatieve versie op de website over onderwijs en opleiding. We stellen feedback op prijs, dus als er iets fout gaat kunt u ons uw probleem melden via het feedbackformulier. Zet er ook bij welke browser (incl. de versie) en welk besturingssysteem u gebruikt.

Deelnemersportaal

Het deelnemersportaal is de plaats waar u online alles rondom Erasmus+ kunt regelen. Organisaties en deskundigen die aan Erasmus+ willen deelnemen, moeten zich op het portaal registreren.

 

Het deelnemersportaal biedt allerlei functies, diensten en hulpmiddelen om het Erasmus+-deelnemers makkelijk te maken hun voorstellen en/of projecten in te dienen, te volgen en te beheren.

Om u te registreren moet u eerst een account aanmaken op EU Login.

Meer informatie over het portaal vindt u bij de veelgestelde vragen en in de gebruikersgids.

Identificatiecodes (PIC's)

Elke organisatie die zich registreert, ontvangt een identificatiecode (PIC). Registratie is niet verplicht, maar geregistreerde organisaties hoeven niet voor elke aanvraag hun juridische en financiële gegevens in te dienen.

Om een PIC te ontvangen, moet u een account aanmaken op EU Login. Meer informatie hierover vindt u bij de veelgestelde vragen en in de gebruikersgids.http://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/support/faq...

Uw PIC kwijt?

Heeft u al een PIC maar bent u deze vergeten of kwijtgeraakt, ga dan naar de veelgestelde vragen en volg de instructies.

Website feedback

Please note that we can only respond to issues concerning the Erasmus+ website. 

For general questions about Erasmus+, please contact your National AgencyNational Erasmus+ Office, or our helpdesk, EuropeDirect.