Erasmus+

Riżorsi

Gwida tal-Programm

Il-Gwida tal-Programm Erasmus+ hi d-dokument ewlieni għal min jixtieq ikollu għarfien profond tal-programm Erasmus+.

Il-parteċipanti u l-organizzazzjonijiet parteċipanti jistgħu jsibu d-dettalji sħaħ tal-opportunitajiet kollha appoġġjati minn Erasmus+.

Il-Gwida tal-Programm 2017 hi disponibbli wkoll f’verżjoni onlajn, b’format aktar sempliċi għall-użu u aċċessibbli biex ikun iktar faċli għal min jużaha biex isib l-informazzjoni.

Għal xi azzjonijiet ċentralizzati hi disponibbli wkoll tabella ta’ ammonti indikattivi ta’ finanzjament.

Kalkulatur tad-DistanzaGwida onlajn

 

Dwar

X'inhi?

Il-Gwida tal-Programm Erasmus+ hi parti integrali tas-Sejħa Ġenerali għal Proposti ta’ Erasmus+ 2017.

L-organizzazzjonijiet u l-istituzzjonijiet li qed ifittxu finanzjament fil-qafas ta’ din is-sejħa għandhom ikunu konformi mal-kundizzjonijiet għall-parteċipazzjoni u l-finanzjament li jissemmew f’din il-Gwida.

Dan id-dokument jipprovdi informazzjoni dwar:

 • il-prijoritajiet tal-programm,
 • l-azzjonijiet appoġġjati,
 • il-finanzjament disponibbli għal azzjonijiet differenti,
 • l-informazzjoni dettaljata dwar il-parteċipazzjoni.

Liema verżjonijiet lingwistiċi huma disponibbli?

Bħalissa, il-Gwida tal-Programm hi disponibbli bil-lingwi li ġejjin:

bg cs da de et el en es fr it lv
lt hr hu mt nl pl pt ro sk sl fi
sv  

Hi disponibbli wkoll verżjoni onlajn bl-Ingliż (fl-2017 se jkun hemm disponibbli verżjonijiet ta’ lingwi oħrajn).

Kif tapplika?

L-organizzazzjonijiet huma mistiedna jissottomettu l-applikazzjonijiet onlajn lill-Aġenzija Nazzjonali fil-pajjiż rilevanti jew lill-Aġenzija Eżekuttiva għall-Edukazzjoni, l-Awdjoviżiv u l-Kultura.

Il-formoli ta' applikazzjoni onlajn tal-2017 u d-dokumenti relatati qed ikunu ppreparati bħalissa u se jkunu disponibbli fis-siti web jew tal-Aġenziji Nazzjonali jew tal-Aġenzija Eżekuttiva għall-Edukazzjoni, l-Awdjoviżiv u l-Kultura, skont l-azzjonijiet ikkonċernati.

Individwi li jixtiequ japplikaw għandhom jikkuntattjaw l-organizzazzjoni, l-istituzzjoni jew l-istabbiliment edukattiv tagħhom.

X'inhuma t-tibdiliet ewlenin?

It-tibdiliet ewlenin introdotti fl-2017 jinkludu:

 • L-introduzzjoni tal-kunċett ta’ “Prijoritajiet Ewropej fil-kuntest nazzjonali” taħt is-Sħubija Strateġika KA2. Għal aktar informazzjoni dwar dan, jekk jogħġbok żur is-sit web ta’ kull Aġenzija nazzjonali relevanti.
 • Ir-regoli ta’ finanzjament għal xi azzjonijiet deċentralizzati ġew irfinati.
 • L-azzjoni “Alleanzi tal-Ħiliet Settorjali” m’għadhiex koperta minn din is-Sejħa Ġenerali u mill-Gwida tal-Programm u se tiġi ttrattata separatament permezz ta’ Sejħa Speċifika għal Proposti mħabbra mill-Aġenzija Eżekuttiva għall-Edukazzjoni, l-Awdjoviżiv u l-Kultura.

Bħal fl-2016 u l-2017 fil-Gwida tal-Programm hemm fokus speċjali fuq l-inkoraġġiment għal proġetti li jappoġġjaw l-inklużjoni soċjali (b’mod partikulari tar-refuġjati u l-migranti), kif ukoll il-prevenzjoni tar-radikalizzazzjoni.

Fejn tista' tiskopri aktar?

L-organizzazzjonijiet li qed ifittxu aktar informazzjoni dwar il-proċess jistgħu jikkuntattjaw lill-Aġenzija Nazzjonali, l-Uffiċċju Nazzjonali jew l-Aġenzija Eżekuttiva għall-Edukazzjoni, l-Awdjoviżiv u l-Kultura fi Brussell.

Fejn tista' ssib verżjonijiet preċedenti tal-gwida?

Il-verżjonijiet preċedenti tal-Gwida tal-Programm 2016 jinkludu:

Il-verżjonijiet preċedenti tal-Gwida tal-Programm 2015 (li tapplika biss għas-Sejħa għal Proposti Erasmus+ 2015) jinsabu disponibbli hawnhekk:

Il-Gwida tal-Programm 2014 ukoll tinsab disponibbli għall-konsultazzjoni, iżda tapplika biss għas-Sejħa għal Proposti Erasmus+ 2014.

Appoġġ Lingwistiku Onlajn ta’ Erasmus+

L-Appoġġ Lingwistiku Onlajn (ALO) hu mfassal biex ikun ta' għajnuna għall-parteċipanti ta' Erasmus+ biex itejbu l-għarfien tagħhom tal-lingwa li biha jkunu se jaħdmu, jistudjaw jew iwettqu volontarjat barra l-pajjiż sabiex jibbenefikaw kemm jista' jkun mill-esperjenza.

Minħabba li n-nuqqas ta' kapaċitajiet lingwistiċi jibqa' wieħed mill-aktar ostakli ewlenin għall-parteċipazzjoni għal opportunitajiet Ewropej fl-edukazzjoni, it-taħriġ u l-mobilità taż-żgħażagħ, l-ALO jwassal biex l-appoġġ lingwistiku jkun aċċessibbli b'mod flessibbli u faċli. Jikkontribwixxi wkoll għall-għan speċifiku tal-programm Erasmus+, li huwa li jiġi promoss it-tagħlim tal-lingwa u d-diversità lingwistika.

Aktar minn 350,000 parteċipant ta’ Erasmus+ jittestjaw il-ħiliet ta’ lingwa tagħhom bl-ALO kull sena u għandhom l-opportunità li jtejbu l-livell tagħhom b’korsijiet tal-lingwa tal-ALO. Bħala medja, il-parteċipanti li jsegwu l-korsijiet attivament itejbu l-livell tagħhom b’tal-inqas livell wieħd tal-QKERL (Qafas Komuni Ewropew ta' Referenza għal-Lingwi).

 

Dwar

Min jista’ jibbenefika minnu?

Bħalissa l-ALO hu disponibbli għal:Appoġġ Lingwistiku Onlajn

L-ALO hu disponibbli bil-Bulgaru, biċ-Ċek, bid-Daniż, bil-Ġermaniż, bil-Grieg, bl-Ingliż, bl-Ispanjol, bil-Finlandiż, bil-Franċiż, bil-Kroat, bl-Ungeriż, bit-Taljan, bl-Olandiż, bil-Pollakk, bil-Portugiż, bir-Rumen, bis-Slovakk u bl-Iżvediż li huma l-lingwi prinċipali ta’ aktar minn 90% tal-esperjenzi kollha ta’ Erasmus+.

Kif jaħdem?

Il-parteċipanti ta' Erasmus+ huma kapaċi jiddeterminaw l-abilità tagħhom fil-lingwa li se jużaw biex jistudjaw, jaħdmu jew iwettqu l-volontarjat, billi jagħmlu l-valutazzjoni tal-lingwa tal-ALO qabel jmorru barra l-pajjiż. Din il-valutazzjoni qabel it-tluq hija mandatarja għall-istudenti tal-edukazzjoni għolja, biex inkunu ċerti li jilħqu l-livell rakkomandat mill-organizzazzjoni li se tirċevihom (ħlief għal dawk l-istudenti li tkun il-lingwa ta' pajjiżhom jew f'każijiet ġustifikati). Ir-riżultati ta’ din il-valutazzjoni tal-lingwa ma jżommux lill-parteċipanti milli jieħdu sehem f’Erasmus+.

Il-parteċipanti li jixtiequ jtejbu l-abilità tal-lingwa tagħhom għandhom l-opportunità li jsegwu kors tal-lingwa onlajn qabel u waqt iż-żmien li jqattgħu barra l-pajjiż. L-aċċess għall-kors tal-lingwa jinkludi varjetà kbira ta’ attivitajiet ta’ Live Coaching, fosthom sessjonijiet ta’ tutoraġġ u MOOCs interattivi. Il-parteċipanti li diġà għandhom abilità suffiċjenti fil-lingwa ewlenija li tintuża fil-pajjiż barrani fejn sejrin (minimu ta' livell B2) jistgħu jagħmlu kors tal-lingwa fil-lingwa tal-pajjiż minflok, sakemm din il-lingwa hi disponibbli fl-ALO.

F’każijiet fejn il-lingwa ewlenija mhijiex koperta mill-ALO, l-appoġġ lingwistiku jingħata b’mezzi oħra mill-organizzazzjoni li tkun qed tibgħat jew dik li se tirċievi. Meta jaslu lura, il-parteċipanti jagħmlu valutazzjoni finali li tippermettilhom ikejlu l-progress li jkunu għamlu waqt iż-żjara tagħhom.

Kif tipparteċipa?

Jekk inti diġà ntgħażilt biex tmur barra l-pajjiż ma' Erasmus+ u tissodisfa l-kriterji ta' hawn fuq, l-istituzzjoni/organizzazzjoni tiegħek tibgħatlek login u password biex tidħol fil-pjattaforma tal-valutazzjoni u tal-kors tal-lingwa tal-ALO, jekk dan ikun applikabbli.

Għal aktar dettalji jekk jogħġbok ikkuntattja lill-istituzzjoni li qed tibagħtek jew lill-organizzazzjoni li qed tikkoordina, lill-Aġenzija Nazzjonali jew ikkonsulta l-mistoqsijiet frekwenti fuq is-sit web tal-ALO.

X’jaħsbu l-parteċipanti ta’ Erasmus+

Aqra l-intervisti mal-parteċipanti ta’ Erasmus+ li tgħallmu lingwa jew tejbu l-ħiliet ta’ lingwa tagħhom bl-ALO.

Appoġġ Lingwistiku Onlajn ta’ Erasmus+ għar-Refuġjati

Wara l-kriżi tal-migrazzjoni reċenti, il-Kummissjoni Ewropea fetħet l-ALO għal 100,000 refuġjat fuq perjodu ta’ 3 snin, aċċessibbli fuq bażi volontarja u bla ħlas, fejn iddedikat baġit ta’ €4 miljun. L-għan hu li dan ikun ta’ appoġġ għall-isforzi tal-pajjiżi tal-UE biex jintegraw lir-refuġjati fis-sistemi ta’ edukazzjoni u taħriġ tal-Ewropa u jkun żgurat l-iżvilupp tal-ħiliet. Minn meta ġiet varata din l-inizjattiva, ingħata aċċess għal aktar minn 53,000 kors tal-lingwa lir-refuġjati fil-pajjiżi parteċipanti.

Ara l-filmat u skopri kif Mohammed, mekkanik mill-Afganistan li wasal reċentement fil-Belġju, għamel progress impressjonanti fil-Franċiż bis-saħħa tal-ALO.

Aktar informazzjoni dwar l-Appoġġ Lingwistiku Onlajn ta’ Erasmus+ għar-Refuġjati.

 

Dokumenti għall-Applikanti

Il-Programm Erasmus+ għandu diversi dokumenti ta' appoġġ għall-parteċipanti individwali kif ukoll għall-organizzazzjonijiet.

 

Formoli Mudell ta' Applikazzjoni

Il-mudelli tal-formoli ta’ applikazzjoni għandhom jimtlew mill-applikanti li jixtiequ jipparteċipaw f’attivitajiet appoġġjati mill-programm Erasmus+. Biex ikunu kkunsidrati bħala eliġibbli, il-formoli ta’ applikazzjoni għandhom jimtlew kif xieraq u jiġu sottomessi lill-Aġenzija Nazzjonali jew lill-Aġenzija Eżekuttiva fl-iskadenzi stabbiliti fis-sejħiet speċifiċi għal proposti.

Sir af iktar

Sistema Ewropea ta’ Trasferiment u Akkumulazzjoni ta' Krediti (ECTS)

L-ECTS hi sistema ta’ krediti maħsuba biex ikun iktar faċli għall-istudenti biex jiċċaqilqu bejn pajjiżi differenti.

Sir af iktar

Mudelli tal-Ftehimiet ta’ Għotja

Mudelli tal-ftehimiet ta’ għotja li għandhom jiġu ffirmati mill-benefiċjarji tal-finanzjament minn Erasmus+.

Sir af iktar

Ftehim dwar it-Tagħlim

Jiddeskrivi l-programm tal-istudji jew it-traineeship li għandhom isiru minn student. Irid jiġi ffirmat mill-organizzazzjoni li qed tibgħat u dik li qed tirċievi, kif ukoll l-istudent jew it-trainee.

Sir af iktar

Karta Erasmus għall-Edukazzjoni Għolja

Dokument li jiddeskrivi l-qafas ġenerali għall-attivitajiet ta' kooperazzjoni li jridu jitwettqu minn istituzzjoni ta’ edukazzjoni għolja f'Erasmus+.

Sir af iktar

Ftehim dwar il-Mobilità

Jistabbilixxi l-programm ta' tagħlim jew taħriġ li jrid isir minn membru tal-persunal. Irid jiġi ffirmat mill-organizzazzjoni li qed tibgħat u dik li qed tirċievi, kif ukoll il-membru tal-persunal.

Sir af iktar

Ftehim Interistituzzjonali

Dawn il-ftehimiet huma stabbiliti minn istituzzjonijiet ta’ edukazzjoni għolja li jipparteċipaw f'Erasmus+ għal attivitajiet ta' mobilità għall-istudent jew il-persunal.

Sir af iktar

Info Kit tas-Servizz Volontarju Ewropew

Pakkett imfassal biex jipprovdi lill-organizzazzjonijiet u lill-individwi li jieħdu sehem f'Erasmus+ bl-informazzjoni li għandhom bżonn biex jieħdu sehem.

Sir af iktar

Karta tas-Servizz Volontarju Ewropew

Dokument li jiddeskrivi l-valuri u l-istandards fundamentali mistennija mill-organizzazzjonijiet li jieħdu sehem f'opportunitajiet tas-SVE taħt Erasmus+.

Sir af iktar

Karta tal-Istudenti

Dokument mogħti lill-istudenti magħżula għal Erasmus+ li jinfurmahom bid-drittijiet u r-responsabbilitajiet tagħhom matul il-kollokament Erasmus+ tagħhom.

Sir af iktar

Rakkomandazzjonijiet dwar l-inklużjoni tal-istudenti u l-istaff ta’ edukazzjoni għolja b’kundizzjonijiet fiżiċi, mentali jew relatati mas-saħħa fil-programm Erasmus+

Pjattaformi u netwerks

Erasmus+ jiffinanzja inizjattivi li jipprovdu għarfien espert meħtieġ għall-implimentazzjoni tal-programm.

Dawn jistgħu jkunu f'għamla ta' korpi li jipproduċu analiżi u informazzjoni bħan-netwerk Eurydice jew pjattaformi kollaborattivi onlajn bħall-eTwinning, li jservi ta' punt ta' konnessjoni bejn l-għalliema fl-Ewropa kollha.

 

Żur u esplora

Pjattaforma tar-Riżultati tal-Proġetti ta' Erasmus+

Din il-pjattaforma hi r-repożitorju tal-proġetti ffinanzjati minn Erasmus+ inkluża informazzjoni dwar ir-riżultati ta' dawn il-proġetti, fejn huma disponibbli, kif ukoll għażla ta' prattiki tajbin u stejjer ta' suċċess. Il-pjattaforma fiha wkoll informazzjoni dwar l-organizzazzjonijiet responsabbli għal dawk il-proġetti, u b'hekk tipprovdi sħab futuri possibbli għal dawk interessati li jieħdu sehem f'Erasmus+.

Sir af iktar

Eurydice

Eurydice hu netwerk stabbilit mill-Kummissjoni Ewropea u l-Istati Membri biex jappoġġja u jiffaċilita l-kooperazzjoni Ewropea fil-qasam tal-edukazzjoni. L-Istati Membri kollha tal-UE huma parti minn Eurydice, flimkien ma' xi pajjiżi mhux tal-UE li qed jipparteċipaw fil-programm Erasmus+. Eurydice jgħin fit-titjib tas-sistemi tal-edukazzjoni fl-Ewropa billi jipprovdi informazzjoni, politika u prattika tal-edukazzjoni ta' kwalità għolja. Hu jagħti deskrizzjonijiet tas-sistemi nazzjonali tal-edukazzjoni, studji komparattivi, indikaturi u statistika.

Sir af iktar

eTwinning

eTwinning joffri pjattaforma għall-persunal (għalliema, kapijiet tal-iskola, librara, eċċ.), li jaħdem fi skola f'wieħed mill-pajjiżi Ewropej involuti, biex jikkomunika, jikkollabora, jiżviluppa proġetti, jaqsam u jkun parti minn komunità tat-tagħlim Ewropea. 

Sir af iktar

Eurodesk

Eurodesk hu wieħed mill-aktar sorsi komprensivi u aċċessibbli għall-informazzjoni miftuħa dwar opportunitajiet ta' mobilità fit-tagħlim. Eurodesk jipprovdi wkoll appoġġ nazzjonali f'34 pajjiż, kif ukoll opportunitajiet ta' taħriġ f'ambjent internazzjonali.

Sir af iktar

SALTO-YOUTH

SALTO-YOUTH hu netwerk ta' ċentri li jipprovdu riżorsi ta' tagħlim mhux formali għal min jaħdem maż-żgħażagħ u mexxejja taż-żgħażagħ, kif ukoll jorganizza attivitajiet ta' taħriġ u netwerking biex tappoġġja lill-organizzazzjonijiet u lill-Aġenziji Nazzjonali attivi fil-programm Erasmus+.

Sir af iktar

School Education Gateway

Il-pjattaforma School Education Gateway hija punt uniku ta' dħul għall-għalliema, l-iskejjel u oħrajn fil-qasam tal-edukazzjoni skolastika. Tippreżenta l-politika Ewropea dwar l-edukazzjoni, l-aħbarijiet, ix-xejriet, artikli tal-esperti, inizjattivi nazzjonali, azzjonijiet għall-iskejjel, oqsma għall-interazzjoni, l-aqwa prattiki fil-proġetti edukattivi u riżorsi addizzjonali, disponibbli bi 23 lingwa.

Sir af iktar

Pjattaforma Elettronika għat-Tagħlim tal-Adulti fl-Ewropa (EPALE)

EPALE hi komunità ta' sħubija miftuħa multilingwi għall-għalliema, min jagħti t-taħriġ, ir-riċerkaturi, l-akkademiċi, min ifassal il-politika u kull min għandu rwol professjonali fit-tagħlim tal-adulti fl-Ewropa kollha.

Sir af iktar

Kalkulatur tad-Distanza

Għall-appoġġ ta’ għotja għall-ispejjeż tal-ivvjaġġar fil-programm Erasmus+, id-distanzi tal-ivvjaġġar għandhom jiġu kkalkulati bl-użu tal-kalkulatur tad-distanza.

 

Din l-għodda mhijiex maħsuba biex l-individwi jiddeterminaw kemm għandhom jirċievu finanzjament; dawn l-ammonti jiddependu fuq fatturi varji, inklużi l-ispejjeż amministrattivi li jsiru mill-organizzazzjonijiet parteċipanti u l-Aġenziji Nazzjonali.

Fil-formoli tal-applikazzjoni u tar-rapport trid tintgħażel il-faxxa tad-distanza korrispondenti, ibbażata fuq id-distanza espressa f’km.

Il-kalkulatur tad-distanza hu maħsub għall-organizzazzjonijiet li jieħdu sehem fil-Programm Erasmus+ biex jikkalkulaw id-distanzi tal-ivvjaġġar biex jappoġġjaw lill-individwi.

Istruzzjonijiet

Biex tuża l-kalkulatur, għandek:

 1. Tibda billi tittajpja post fil-kaxxa “Minn:”
  meta tingħata lista ta’ postijiet, ikklikkja fuq dik korretta.
 2. Irrepeti l-proċedura għall-kaxxa “Sa:”.
 3. Ikklikkja “Ikkalkula” biex tikseb id-distanza, li tingħata f’km.

 

Jekk ma tikklikkjax fuq għażla fil-kaxxi “Minn” u “Sa”, ma jintwera l-ebda riżultat.

Jekk tirċievi distanza ta’ NaN, jekk jogħġbok iffriska l-paġna u segwi l-istruzzjonijiet ta’ hawn fuq.

Għal informazzjoni dettaljata dwar ir-regoli ta’ finanzjament, jekk jogħġbok ikkonsulta l-Gwida tal-Programm Erasmus+.

 

Jekk qed issib diffikultà biex tara l-kalkulatur tad-distanza, tista’ taċċessa verżjoni alternattiva fuq is-sit web tal-Edukazzjoni u t-Taħriġ. Napprezzaw ukoll jekk tinfurmana bil-problema tiegħek, kif ukoll il-brażwer tiegħek (inkluża l-verżjoni) u s-sistema operattiva permezz tal-formola tal-feedback.

Portal tal-Parteċipanti

Il-Portal tal-Parteċipanti hu pjattaforma elettronika użata għall-immaniġġjar tal-programm Erasmus+. L-organizzazzjonijiet jew l-esperti li qed jisperaw li jieħdu parti f'Erasmus+ se jkollhom jirreġistraw mal-portal.

 

Il-portal joffri varjetà ta' karatteristiċi, servizzi u għodod għall-parteċipanti ta' Erasmus+ biex tkun iktar faċli li wieħed japplika għall-proġetti, jimmonitorjahom u jimmaniġġja l-proġetti u/jew il-proposti onlajn.

Biex jirreġistraw fil-portal, l-utenti se jkollhom jiftħu kont ma’ EU Login.

Fil-mistoqsijiet frekwenti tal-Portal, kif ukoll fil-Gwida tal-Utent hemm disponibbli aktar informazzjoni dwar l-użu tal-portal.

Kodiċijiet ta’ Identifikazzjoni tal-Parteċipanti

Il-Kodiċi ta’ Identifikazzjoni tal-Parteċipant, jew il-PIC, hu kodiċi li jinħareġ lill-organizzazzjonijiet li jabbonaw għall-Portal tal-Parteċipant. Għalkemm ir-reġistrazzjoni mhijiex obbligatorja, l-organizzazzjonijiet li rreġistraw fil-Portal mhux se jkollhom għalfejn jissottomettu l-informazzjoni legali u finanzjarja tagħhom ma’ kull applikazzjoni.

Biex tikseb PIC, trid tiftaħ kont ma’ EU Login; Tista’ ssib informazzjoni dwar dan fl-FAQs tal-Portal u fil-Gwida tal-Utent

Tlift il-PIC?

Jekk tlift il-PIC tiegħek jew ma tistax tiftakru, jekk jogħġbok segwi l-istruzzjonijiet tal-FAQs tal-Portal.

Website feedback

Please note that we can only respond to issues concerning the Erasmus+ website. 

For general questions about Erasmus+, please contact your National AgencyNational Erasmus+ Office, or our helpdesk, EuropeDirect.