Erasmus+

Forrástár

Programkalauz

A programkalauz (Erasmus+ – Pályázati útmutató) a legfontosabb dokumentum mindazok számára, akik részletesen tájékozódni szeretnének az Erasmus+ programról.

A kiadvány teljes körű tájékoztatással szolgál azokról a lehetőségekről, amelyeket a magánszemélyek és a szervezetek igénybe vehetnek az Erasmus+ program támogatásával.

A 2017. évi programkalauz online változatban is elérhető. Ez a felhasználóbarát, könnyen hozzáférhető formátum megkönnyíti a felhasználók számára az információkeresést.

Külön táblázat tünteti fel az egyes centralizált tevékenységek végrehajtására igénybe vehető finanszírozás indikatív összegét.

Távolságkalkulátor Online programkalauz

 

A dokumentumról

Miről is van szó?

Az Erasmus+-programkalauz szerves részét képezi az Erasmus+ program keretében meghirdetett 2017. évi pályázati felhívásnak.

Azoknak a szervezeteknek és intézményeknek, amelyek pályázni kívánnak a felhívás keretében meghirdetett finanszírozási lehetőségekre, meg kell felelniük a programkalauzban a részvételre és a támogathatóságra vonatkozóan meghatározott feltételeknek.

A programkalauz tájékoztatással szolgál:

 • a program prioritásairól,
 • a támogatott tevékenységekről,
 • a különböző tevékenységek céljára igénybe vehető támogatásokról,
 • a részvétellel kapcsolatos tudnivalókról.

Milyen nyelveken olvasható a programkalauz?

A programkalauz jelenleg az alábbi nyelveken olvasható:

bg cs da de et el en es fr it lv
lt hr hu mt nl pl pt ro sk sl fi
sv  

Az angol nyelvű programkalauz online formátumban is hozzáférhető (a többi nyelvi változat 2017-től lesz online elérhető).

Hogyan kell pályázni?

A szervezeteket arra kérjük, hogy pályázati kérelmüket online nyújtsák be az adott országban működő nemzeti irodának vagy az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökségnek.

A 2017. évi online pályázati űrlapok és a kapcsolódó dokumentumok kidolgozása folyamatban van. Ezek az anyagok – a tevékenységek jellegétől függően – vagy a nemzeti irodák, vagy az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség honlapján lesznek hozzáférhetőek.

A pályázni kívánó magánszemélyeknek ahhoz a szervezethez, illetve oktatási vagy egyéb intézményhez kell fordulniuk, melynek diákjai, tagjai vagy munkatársai.

Melyek a legfontosabb változások?

2017. évi főbb változások:

 • az „európai prioritások nemzeti kontextusban” fogalmának bevezetése a KA2 stratégiai partnerség keretében – ezzel kapcsolatban az illetékes nemzeti irodák honlapjain lehet további információkat találni;
 • a finanszírozási szabályok finomhangolása egyes decentralizált tevékenységekre vonatkozóan;
 • a pályázati felhívás és programkalauz már nem terjed ki az ún. ágazati szakképzettség-fejlesztési szövetségek keretében végzett tevékenységekre. E tevékenységekkel külön pályázati felhívás fog foglalkozni, melyet az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség hirdet majd meg.

A 2016. évi kiadáshoz hasonlóan a 2017. évi programkalauz is kiemelt figyelmet szentel annak, hogy ösztönözze a társadalmi befogadást (a menekültek és a migránsok befogadását) támogató, illetve a radikalizálódást megelőző projekteket.

Kihez lehet további információkért fordulni?

Azok a szervezetek, amelyek részletesebben tájékozódni kívánnak az eljárásról, további információkat kérhetnek a nemzeti irodától, a nemzeti központtól, illetve a brüsszeli Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökségtől.

Hol találhatók a programkalauz korábbi verziói?

A 2016. évi programkalauz korábbi verziói közé tartoznak az alábbiak:

A 2015. évi programkalauz korábbi verziói (melyek csak a 2015. évi Erasmus+ pályázati felhívásra vonatkoznak), az alábbi linkeken érhetők el:

A 2014. évi programkalauz is hozzáférhető, de a benne foglaltak kizárólag a 2014. évi Erasmus+ pályázati felhívásra érvényesek.

Erasmus+ online nyelvi támogatás

Az online nyelvi támogatás (Online Linguistic Support, OLS) célja, hogy segítsen az Erasmus+ program résztvevőinek fejleszteni idegennyelv-tudásukat azon a nyelven, melyet külföldi tanulmányaik, munkájuk vagy önkéntes tevékenységük során fognak használni. A nyelvtudás tökéletesítése hozzásegíti őket ahhoz, hogy a legtöbbet tudják kihozni a mobilitási lehetőségből.

Továbbra is az idegennyelv-tudás hiánya az egyik legnagyobb akadálya az európai oktatási, képzési és ifjúsági mobilitási programokban való részvételnek. Az online nyelvi támogatás ezen hivatott változtatni azáltal, hogy könnyen és rugalmasan igénybe vehető nyelvi segítséget biztosít. Ezen túlmenően ahhoz is hozzájárul, hogy megvalósuljon az Erasmus+ program egyik konkrét célkitűzése, nevezetesen a nyelvtanulás ösztönzése és a nyelvi sokszínűség előmozdítása.

Az Erasmus+ program keretében minden évben több mint 350 000 résztvevőnek nyílik alkalma arra, hogy az online nyelvi támogatás révén nyelvtudását felmérje, illetve hogy az online nyelvtanfolyamokon idegen nyelvi ismereteit elmélyítse. Azok a résztvevők, akik aktívan részt vesznek az online nyelvtanfolyamokon, átlagosan legalább egy szinttel feljebb lépnek a közös európai nyelvi referenciakeretben (Common European Framework of Reference for Languages, CEFR) felállított skálán.

 

A támogatásról

Ki vehet igénybe online nyelvi támogatást?

Jelenleg az alábbi személyek részesülhetnek online nyelvi támogatásban:

Az online nyelvi támogatás angol, bolgár, cseh, dán, finn, francia, görög, holland, horvát, lengyel, magyar, német, olasz, portugál, román, spanyol, svéd és szlovák nyelven érhető el, az Erasmus+ program résztvevői a külföldi tartózkodás során több mint 90%-ban ugyanis elsősorban ezeket a nyelveket használják.

Hogyan működik mindez a gyakorlatban?

A mobilitási időszak kezdete előtt az online nyelvi támogatás keretében elvégzett nyelvi szintfelmérés révén az Erasmus+ program résztvevői meg tudják állapítani, mennyire ismerik jól azt a nyelvet, melyet a külföldi tanulmányok, munka, illetve önkéntes tevékenység során használni fognak. A felsőoktatási intézmények hallgatóinak kiutazás előtt kötelező részt venniük a felmérésen, hogy meg lehessen győződni arról, eléri-e tudásuk a fogadó intézmény által kívánatosnak talált szintet. (Ezalól kivételt lehet tenni indokolt esetben, pl. az anyanyelvi beszélők esetében.) A nyelvi szintfelmérés eredménye nem befolyásolja hátrányosan az érintettek részvételét az Erasmus+ programban.

Azoknak a résztvevőknek, akik javítani szeretnék nyelvtudásukat, lehetőségük nyílik arra, hogy kinttartózkodásuk előtt és alatt online nyelvkurzuson fejlesszék nyelvismeretüket. Az online nyelvkurzus keretében a résztvevőknek számos lehetőségük nyílik interaktív felkészítés igénybevételére, így például egyéni vagy kiscsoportos mentorálásban részesülhetnek és virtuális szabadegyetemi kurzusokat (MOOC) is elvégezhetnek. Ha a résztvevő már kellően magas (legalább B2-es) szinten ismeri azt a fő nyelvet, amelyet a kinttartózkodás során használnia kell, lehetősége van arra, hogy ehelyett a célország nyelvét tanulja nyelvtanfolyam keretében, feltéve hogy a kérdéses idegen nyelven rendelkezésre áll online nyelvi támogatás.

Ha a fő nyelvre nem terjed ki az online nyelvi támogatás, a küldő vagy a fogadó szervezet más módon nyújt nyelvi segítséget a mobilitási programban részt vevő személynek. Külföldről visszatérve a résztvevők zárófelmérésen adnak számot arról, milyen mértékben sikerült nyelvtudásukat fejleszteni a kinntartózkodás során.

Hogyan lehet az online nyelvi támogatást igénybe venni?

Ha már kiválasztották arra, hogy külföldre utazzon az Erasmus+ program keretében, és megfelel a fenti kritériumoknak, Ön az intézményétől, illetve a szervezetétől bejelentkezési azonosítót és jelszót kap ahhoz, hogy adott esetben elvégezhesse a nyelvi szintfelmérést és nyelvtanfolyamon vehessen részt az online nyelvi támogatást biztosító platformon.

Kérjük, hogy további információkért forduljon a küldő intézményhez, a koordináló szervezethez, illetve a nemzeti irodához, vagy tekintse át az Erasmus+ online nyelvi támogatással (OLS) kapcsolatos technikai kérdéseket és válaszokat az online nyelvi támogatást ismertető webhelyen.

Az Erasmus+ program résztvevőinek tapasztalatai

Az alábbi linkekre kattintva interjúkat olvashat olyan fiatalokkal, akik az Erasmus+ program résztvevőjeként az online nyelvi támogatást igénybe véve elmélyítették idegennyelv-tudásukat, illetve új idegen nyelv tanulásába fogtak:

Erasmus+ online nyelvi támogatás menekültek számára

Az utóbbi években elmélyült migrációs válság hatására az Európai Bizottság lehetővé tette, hogy az online nyelvi támogatást önkéntes alapon 100 000 menekült ingyenesen igénybe vehesse egy 3 éves időszak során. Ehhez a Bizottság 4 millió eurós költségvetést biztosít. Célja, hogy támogassa az európai uniós országok törekvéseit, megkönnyítve számukra, hogy oktatási és képzési rendszerükbe integrálják a menekülteket, és gondoskodjanak készségeik fejlesztéséről. A kezdetek óta a menekültek több mint 53 000 nyelvtanfolyamhoz nyertek hozzáférést a kezdeményezésben részt vevő országokban.

Tekintse meg Ön is kisfilmünket, mely a Belgiumba nemrég érkezett afgán szerelő, Mohammad példáján keresztül bemutatja, milyen eredményesen segít az online nyelvi támogatás a menekülteknek elsajátítani a fogadó ország nyelvét.

További információk: Erasmus+ online nyelvi támogatás menekültek számára

 

Pályázóknak szóló dokumentumok

Ha Ön vagy az Ön szervezete részt szeretne venni az Erasmus+ programban, ezen az oldalon tájékozódhat a programmal kapcsolatos dokumentumokról.

 

Pályázati űrlapok: dokumentumminták

Azoknak a pályázati űrlapoknak a sablonjai, amelyeket ki kell tölteniük azoknak, akik részt szeretnének venni az Erasmus+ program által támogatott tevékenységekben. Csak annak a pályázónak a pályázata minősül érvényesnek, aki megfelelően kitölti és az adott pályázati felhívásban meghatározott határidőre benyújtja pályázatát a nemzeti irodának vagy az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökségnek.

További információk

Európai kreditátviteli és -gyűjtési rendszer (ECTS)

Az ECTS a diákok országok közötti mobilitását hivatott előmozdítani.

További információk

Támogatási megállapodások: dokumentumminták

Az Erasmus+ program költségvetéséből finanszírozásban részesülő kedvezményezettekkel aláírandó támogatási megállapodások dokumentummintái.

További információk

Tanulmányi megállapodás

A dokumentum felvázolja a diák által teljesítendő tanulmányi vagy szakmai gyakorlati programot. A megállapodást a küldő és a fogadó szervezetnek, valamint a diáknak/gyakornoknak is alá kell írnia.

További információk

Erasmus Felsőoktatási Charta

A charta körvonalazza azoknak az együttműködési tevékenységeknek az általános keretrendszerét, amelyeket a felsőoktatási intézménynek el kell végeznie az Erasmus+ program keretében.

További információk

Mobilitási megállapodás

A dokumentum rögzíti a szakember által a tanítás/képzés során teljesítendő programot. A megállapodást a küldő és a fogadó szervezetnek, valamint a szakembernek is alá kell írnia.

További információk

Intézményközi megállapodás

A megállapodás olyan felsőoktatási intézmények között jön létre, amelyek célja, hogy diákjaik, illetve a náluk dolgozó szakemberek mobilitási tevékenységekben vehessenek részt az Erasmus+ program keretében.

További információk

Az európai önkéntes szolgálat információs csomagja

A csomag az Erasmus+ programban részt vevő emberek és szervezetek tájékoztatását szolgálja: minden szükséges információt feltüntet arról, hogyan tudnak önkéntes munkát végezni az európai önkéntes szolgálat keretében.

További információk

Az európai önkéntes szolgálat alapokmánya

A dokumentum felvázolja, milyen alapértékeket és normákat kell azoknak a szervezeteknek tiszteletben tartaniuk, amelyek az Erasmus+ program jóvoltából önkéntes munkával kapcsolatos tevékenységeket végeznek az európai önkéntes szolgálat keretében.

További információk

Erasmus+ Hallgatói Charta

Az Erasmus+ programban részt vevő diákok kiválasztásukat követően megkapják a chartát, mely ismerteti, milyen jogok illetik meg őket, és milyen kötelezettségeknek kell eleget tenniük a mobilitás során.

További információk

A testi, szellemi vagy egészségi állapotuk miatt speciális szükségletű hallgatók és szakemberek Erasmus+ programban való részvételének elősegítésére vonatkozó ajánlások

Platformok és hálózatok

Az Erasmus+ támogatást biztosít olyan kezdeményezések céljára, amelyek biztosítják, hogy rendelkezésre álljanak a program végrehajtásához szükséges szakismeretek.

A kezdeményezések különböző formákat ölthetnek. Példaként említhetőek az elemzéseket végző és információkat gyűjtő szervezetek, mint amilyen az Eurydice hálózat, valamint az online együttműködési platformok, köztük az európai tanárokat hálózatba kapcsoló eTwinning.

 

Keresse fel, fedezze fel

Erasmus+ Projektplatform

A platform azoknak a projekteknek az elektronikus tárháza, amelyek az Erasmus+ program keretében finanszírozásban részesülnek. A platform lehetőség szerint a támogatott projektek eredményét is ismerteti, és válogatást ad közre a bevált módszerekből és sikertörténetekből. Azokról a szervezetekről is tájékozódni lehet itt, amelyek a projektek működtetéséért felelősek, és amelyek partnerei lehetnek a jövőben az Erasmus+ programban részt venni kívánó szervezeteknek.

További információk

Eurydice

Az Eurydice hálózatot az Európai Bizottság és a tagállamok hozták létre abból a célból, hogy támogassák és elősegítsék az európai együttműködést az oktatás terén. Az összes uniós tagállam tagja a hálózatnak, akárcsak néhány olyan, nem uniós ország, mely részt vesz az Erasmus+ programban. Az Eurydice jó minőségű információkkal szolgál az oktatáspolitika és az oktatás terén érvényesülő gyakorlat témájában, elősegítve, hogy javuljon az európai oktatási rendszerek működése. A hálózat ismerteti a különböző nemzeti oktatási rendszerek felépítését és működését, továbbá összehasonlító tanulmányokat, illetve mutatókat és statisztikákat tesz közzé a honlapján.

További információk

eTwinning

Az eTwinning platform a részt vevő európai iskolákban dolgozó szakembereknek (tanároknak, igazgatóknak, könyvtárosoknak stb.) kínál lehetőséget arra, hogy kommunikáljanak, együttműködjenek, projekteket dolgozzanak ki, valamint tapasztalatokat cseréljenek egymással, és tanulási céllal létrejött, európai szintű közösség részét képezzék. 

További információk

Eurodesk

Az Eurodesk hálózat egyike a legátfogóbb tájékoztatással és legkönnyebben hozzáférhető ingyenes információkkal szolgáló forrásoknak a tanulmányi mobilitási lehetőségek témájában. Az Eurodesk ezen túlmenően 34 országban nemzeti szintű támogatást, illetve nemzetközi környezetben megszervezett képzést biztosít az érintetteknek.

További információk

SALTO-YOUTH

A SALTO-YOUTH hálózatot alkotó központok nem formális erőforrásokat kínálnak ifjúságsegítők és ifjúsági vezetők számára, ezenfelül pedig képzési és hálózatépítési tevékenységeket szerveznek, hogy támogassák az Erasmus+ programban tevékeny szervezeteket és nemzeti irodákat.

További információk

School Education Gateway

A School Education Gateway tanároknak, iskoláknak, szakértőknek és az iskolai oktatás terén tevékeny egyéb érdeklődőknek szóló platform, ahol a látogatók 23 nyelven tájékozódhatnak az európai iskolai oktatással kapcsolatos szakpolitikákról, fejleményekről, tendenciákról, nemzeti kezdeményezésekről, az iskolákat érintő intézkedésekről, az együttműködési területekről és az oktatási projektek terén bevált módszerekről. A portálon szakértők által írt cikkek és hasznos segédanyagok is találhatók.

További információk

Az európai felnőttoktatás elektronikus platformja (EPALE)

Az EPALE többnyelvű, nyitott közösség tanárok, oktatók, kutatók, professzorok, szakpolitikai döntéshozók és az európai felnőttoktatás terén tevékeny más szakemberek számára.

További információk

Távolságkalkulátor

Az Erasmus+ program keretében nyújtott utazási támogatás összegét a távolságkalkulátor segítségével kell kiszámítani.

 

Ez az eszköz nem arra szolgál, hogy a jelentkezők meghatározzák a majdani finanszírozás összegét – ez utóbbi különböző tényezőktől függ, ideértve a részt vevő szervezeteknél és a nemzeti irodáknál felmerülő adminisztratív költségeket.

A megfelelő távolsági tartományt a kilométerben kifejezett távolság alapján kell kiválasztani a pályázati és a jelentéstételi űrlapon.

A távolságkalkulátor az Erasmus+ programban részt vevő szervezeteknek nyújt segítséget ahhoz, hogy kiszámítsák a pályázóknak nyújtandó támogatás alapjául szolgáló utazási távolságot.

Használati utasítás

A távolságkalkulátor használatához tegye a következőket:

 1. Kezdje el begépelni a földrajzi hely nevét a „From:” (Indulás helye) mezőbe,
  majd a legördülő listáról válassza ki a megfelelő települést/kerületet stb.
 2. Ugyanezzel a módszerrel válassza ki az érkezés helyét is a „To:” (Érkezés helye) mezőben.
 3. Kattintson a „Calculate” (Kiszámítás) gombra a távolság megjelenítéséhez (figyelem: a távolság kilométerben lesz megadva).

 

Ha nem kattint rá valamelyik földrajzi helyre a legördülő listán akár a „From:” (Indulás helye), akár a „To:” (Érkezés helye) mezőben, a távolságszámítás nem lesz eredményes.

Ha a távolság helyett az jelenik meg, hogy „NaN”, kérjük, frissítse az oldalt, és végezze el újra a fent ismertetett lépéseket.

Ha részletesen szeretne tájékozódni a finanszírozás feltételeiről, kérjük, olvassa el a programkalauzt (Erasmus+ – Pályázati útmutató).

 

Ha nem tudja megjeleníteni a képernyőn a távolságkalkulátort, próbálja igénybe venni a szolgáltatás egy másik változatát, amely az oktatást és képzést bemutató weboldalon található. Kérjük, hogy ha technikai akadályba ütközött, a visszajelzésre szolgáló űrlapunkon írja le nekünk a problémát, és közölje velünk, melyik böngészőprogramot (és annak melyik verzióját) használta, és hogy számítógépe melyik operációs rendszerrel működik.

Résztvevői portál

A résztvevői portál az Erasmus+ program végrehajtását segítő elektronikus platform. Az Erasmus+ programban részt venni kívánó szervezeteknek, illetve szakértőknek regisztrálniuk kell a portálon.

 

A portál számos funkciót, szolgáltatást és eszközt kínál az Erasmus+ résztvevői számára annak érdekében, hogy a különböző projektjavaslatok és projektek esetében megkönnyítse az online pályázást, nyomon követést és pályázatkezelést/projektmenedzsmentet.

A portálra történő feliratkozáshoz a felhasználóknak EU Login fiókot kell létrehozniuk.

A portál használatáról további információk állnak rendelkezésre a gyakran feltett kérdések rovatban és a használati útmutatóban.

Résztvevő-azonosító kód

A résztvevő-azonosító kód (Participant Identification Code, rövid nevén PIC) a résztvevői portálon regisztráló szervezetek részére kibocsátott kód. A regisztráció nem kötelező ugyan, de azoknak a szervezeteknek, amelyek regisztrálják magukat a portálon, nem kell minden egyes pályázat esetében újra megadniuk jogi és pénzügyi adataikat.

Azok a szervezetek kapnak PIC kódot, amelyek fiókot hoznak létre az EU Login rendszerben; erről a portál Gyakran feltett kérdések rovatában és a felhasználói útmutatóban lehet részletesen tájékozódni.

Mi a teendő a PIC kód elvesztése esetén?

Ha elveszti vagy elfelejti PIC kódját, kérjük, kövesse a portál Gyakran feltett kérdések rovatában megadott útmutatásokat.

Website feedback

Please note that we can only respond to issues concerning the Erasmus+ website. 

For general questions about Erasmus+, please contact your National AgencyNational Erasmus+ Office, or our helpdesk, EuropeDirect.