Erasmus+

Alati i dokumenti

Vodič programa

Vodič programa Erasmus+ najvažniji je dokument za sve koji se žele temeljito upoznati s programom Erasmus+.

Sudionici i organizacije sudionice u njemu mogu pronaći pojedinosti o svim mogućnostima koje se podupiru u okviru programa Erasmus+.

Vodič programa za 2017. dostupan je i na internetu u pristupačnijem formatu u kojem je jednostavnije pronaći željene informacije.

Za neke centralizirane aktivnosti dostupna je i tablica s okvirnim iznosima financijskih sredstava.

Kalkulator udaljenosti Vodič na internetu

 

O vodiču

O čemu je riječ?

Vodič programa Erasmus+ sastavni je dio poziva na podnošenje prijedloga u okviru programa Erasmus+ za 2017.

Organizacije i ustanove koje traže financiranje putem tog poziva moraju ispunjavati uvjete za sudjelovanje i financiranje navedene u tom vodiču.

Taj dokument sadržava:

  • informacije o prioritetima programa
  • informacije o mjerama koja se podupiru
  • informacije o raspoloživim sredstvima za različite aktivnosti
  • podrobne informacije o sudjelovanju.

Koje su jezične verzije dostupne?

Vodič programa dostupan je na sljedećim jezicima:

bg cs da de et el en es fr it lv
lt hr hu mt nl pl pt ro sk sl fi
sv  

Dostupna je i elektronička verzija na engleskom jeziku (verzije na drugim jezicima bit će dostupne 2017.).

Kako se prijaviti?

Organizacije se pozivaju da svoje prijave podnesu elektronički nacionalnoj agenciji u svojoj državi ili Izvršnoj agenciji za obrazovanje, audiovizualne djelatnosti i kulturu.

Obrasci za elektroničko podnošenje prijava za 2017. i povezani dokumenti u izradi su i bit će dostupni na internetskim stranicama nacionalnih agencija ili Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu, ovisno o aktivnostima koje se poduzimaju.

Osobe koje se žele prijaviti trebaju se obratiti svojoj organizaciji, instituciji ili obrazovnoj ustanovi.

Koje su glavne izmjene?

Glavne izmjene koje će se uvesti za 2017. uključuju:

  • uvođenje koncepta „europskih prioriteta u nacionalnom kontekstu” u okviru strateškog partnerstva za ključnu aktivnost 2. Za više informacija o tome, posjetite internetske stranice svih nadležnih nacionalnih agencija
  • prilagođavanje pravila o financiranju za neke decentralizirane aktivnosti
  • aktivnost „Saveza za sektorske vještine” više nije obuhvaćena ovim općim pozivom i vodičem programa, nego će se obraditi zasebno u okviru posebnog poziva na podnošenje prijedloga koji je najavila Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu.

Kao i 2016., u vodiču za 2017. poseban je naglasak stavljen na poticanje projekata kojima se podupiru socijalna uključenost (osobito izbjeglica i migranata) te sprečavanje radikalizacije.

Kako doznati više?

Organizacije se za dodatne informacije o postupku mogu obratiti svojim nacionalnim agencijama, nacionalnim uredima ili Izvršnoj agenciji za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu u Bruxellesu.

Gdje pronaći prethodne verzija vodiča?

Prethodne verzije vodiča programa iz 2016. dostupne su na sljedećim poveznicama:

Prethodne verzije vodiča programa iz 2015. (koje se primjenjuju samo na poziv na podnošenje prijedloga u okviru programa Erasmus+ za 2015.) dostupne su na sljedećim poveznicama:

Dostupan je i Vodič programa iz 2014., ali primjenjuje se samo na poziv na podnošenje prijedloga u okviru programa Erasmus+ za 2014.

Internetska jezična potpora za Erasmus+

Internetska jezična potpora (OLS) osmišljena je kao pomoć sudionicima u programu Erasmus+ da poboljšaju svoje znanje jezika kojim će se koristiti tijekom studiranja, rada ili volontiranja u inozemstvu, kako bi ostvarili što veću korist od tog iskustva.

Budući da je nedostatak jezičnih vještina i dalje jedna od glavnih prepreka za sudjelovanje u europskim aktivnostima obrazovanja, osposobljavanja i mobilnosti mladih, OLS čini jezičnu potporu dostupnom na fleksibilan i jednostavan način. Internetska jezična potpora pridonosi i specifičnom cilju programa Erasmus+, odnosno promicanju učenja jezika i jezične raznolikosti.

Više od 350 000 sudionika programa Erasmus+ svake godine testira svoje jezične vještine uz pomoć OLS-a te može poboljšati svoje znanje zahvaljujući OLS-ovim tečajevima jezika. Sudionici koji aktivno sudjeluju u tečajevima u prosjeku poboljšaju svoje znanje za najmanje jednu razinu ZEROJ-a (Zajedničkog europskog referentnog okvira za jezike).

 

O internetskoj stranici

Kome može biti od koristi?

OLS je trenutačno dostupan:

Internetska jezična potpora dostupna je na bugarskom, češkom, danskom, njemačkom, grčkom, engleskom, španjolskom, finskom, francuskom, hrvatskom, mađarskom, talijanskom, nizozemskom, poljskom, rumunjskom, slovačkom i švedskom jeziku, a to su glavni jezici za više od 90 % svih aktivnosti u okviru programa Erasmus+.

Kako funkcionira?

Procjenom znanja s pomoću OLS-a prije odlaska u inozemstvo sudionici programa Erasmus+ mogu utvrditi svoje znanje jezika kojim će se koristiti tijekom studiranja, rada ili volontiranja. Procjena znanja jezika prije polaska preduvjet je za studente u visokom obrazovanju kako bi se osiguralo da zadovoljavaju razinu znanja koju preporučuje njihova organizacija primateljica (osim za izvorne govornike ili u propisno opravdanim slučajevima). Rezultati procjene znanja jezika ne utječu na mogućnost sudionika da sudjeluju u programu Erasmus+.

Sudionici koji žele poboljšati svoje znanje jezika mogu se uključiti u tečaj jezika na internetu prije i tijekom boravka u inozemstvu. Tečajevi jezika uključuju različite aktivnosti interaktivnog mentorstva, među kojima su osobna poduka i interaktivni masovni otvoreni mrežni tečajevi (MOOC). Sudionici čije je znanje glavnog jezika kojim će se služiti u inozemstvu na dovoljno visokoj razini (najmanje B2) mogu se umjesto toga uključiti u tečaj jezika zemlje u kojoj će boraviti, pod uvjetom da je taj jezik dostupan u okviru OLS-a.

Ako glavni jezik nije obuhvaćen OLS-om, organizacija pošiljateljica ili primateljica osigurat će jezičnu potporu na drugi način. Nakon povratka sudionici polažu završni ispit iz znanja jezika kako bi se procijenio napredak koji su ostvarili tijekom boravka u inozemstvu.

Kako sudjelovati?

Ako ste već odabrani za odlazak u inozemstvo u okviru programa Erasmus+ i ispunjavate navedene kriterije, vaša ustanova/organizacija poslat će vam korisničko ime i lozinku za pristup procjeni znanja i tečaju jezika na OLS-u, ako je to primjenjivo.

Za dodatne informacije kontaktirajte svoju ustanovu pošiljateljicu / organizaciju koja koordinira projekt ili nacionalnu agenciju ili proučite najčešća pitanja na internetskoj stranici OLS-a.

Što misle sudionici programa Erasmus+

Pročitajte komentare sudionika programa Erasmus+ koji su naučili strani jezik ili poboljšali svoje znanje jezika s pomoću OLS-a:

Internetska jezična potpora za Erasmus+ za izbjeglice

Uslijed nedavne migracijske krize Europska komisija učinila je OLS dostupnim za 100 000 izbjeglica tijekom razdoblja od tri godine. Upotreba OLS-a dobrovoljna je i besplatna, a u tu je svrhu mobilizirano četiri milijuna eura. Cilj je te ideje podržati nastojanja država članica EU-a da integriraju izbjeglice u europske sustave obrazovanja i osposobljavanja te da osiguraju razvoj njihovih vještina. Od pokretanja te inicijative izbjeglice u zemljama sudionicama dobile su pristup više od 53 000 tečajeva jezika.

Pogledajte video i doznajte kako je Mohammad, mehaničar iz Afganistana koji je nedavno stigao u Belgiju, znatno poboljšao svoje znanje francuskoga zahvaljujući OLS-u.

Više informacija o internetskoj jezičnoj potpori za Erasmus+ za izbjeglice.

 

Dokumenti za podnositelje prijave

Za pojedinačne sudionike i organizacije sudionice programa Erasmus+ postoje razni popratni dokumenti.

 

Tipovi obrazaca za podnošenje prijava

Predlošci obrazaca za podnošenje prijava koje trebaju ispuniti podnositelji koji žele sudjelovati u aktivnostima u okviru programa Erasmus+. Kako bi se smatrali prihvatljivima, obrasci za podnošenje prijava moraju se propisno ispuniti i dostaviti nacionalnoj agenciji ili Izvršnoj agenciji unutar rokova određenih u pojedinačnim pozivima na podnošenje prijedloga.

Saznajte više

Europski sustav prijenosa i prikupljanja bodova (ECTS)

ECTS je bodovni sustav namijenjen jednostavnijem kretanju studenata između različitih zemalja.

Saznajte više

Predlošci ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava

Predlošci ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava kakvi se potpisuju s korisnicima programa Erasmus+.

Saznajte više

Ugovor o učenju

U ugovoru o učenju utvrđuje se program studija/pripravništva u kojem sudjeluje student. Moraju ga potpisati organizacija pošiljateljica, organizacija primateljica i student/pripravnik.

Saznajte više

Povelja Erasmus za visoko obrazovanje

Dokument u kojem se utvrđuje opći okvir za aktivnosti suradnje koje trebaju poduzeti ustanove visokog obrazovanja koje sudjeluju u programu Erasmus+.

Saznajte više

Ugovor o mobilnosti

U ugovoru o mobilnosti utvrđuje se program poučavanja ili pripravništva u kojem sudjeluje član osoblja. Moraju ga potpisati organizacija pošiljateljica, organizacija primateljica i član osoblja.

Saznajte više

Međuinstitucijski sporazum

Te sporazume utvrđuju ustanove visokog obrazovanja koje sudjeluju u programu Erasmus+ za aktivnosti mobilnosti studenata ili osoblja.

Saznajte više

Informacijski paket o Europskoj volonterskoj službi

Paket s informacijama potrebnima za sudjelovanje u programu Erasmus+ namijenjen organizacijama i pojedincima.

Saznajte više

Povelja Europske volonterske službe

Dokument u kojem se utvrđuju temeljne vrijednosti i standardi koji se očekuju od organizacija sudionica u aktivnostima Europske volonterske službe u okviru programa Erasmus+.

Saznajte više

Studentska povelja

Dokument za studente odabrane za sudjelovanje u programu Erasmus+ s informacijama o njihovim pravima i obvezama tijekom sudjelovanja u programu.

Saznajte više

Preporuke za uključivanje studenata i osoblja s fizičkim, psihičkim ili zdravstvenim poteškoćama u program Erasmus+

Platforme i mreže

U okviru programa Erasmus+ financiraju se inicijative kojima se pruža stručno znanje potrebno za provedbu programa.

To mogu biti tijela koja provode analize i pružaju informacije, kao što je mreža Eurydice, ili internetske platforme za suradnju, poput eTwinninga koji povezuje nastavnike diljem Europe.

 

Posjetite i istražite

Platforma za rezultate projekata Erasmus+

Ta je Platforma arhiva projekata financiranih iz programa Erasmus+ te sadržava informacije o rezultatima tih projekata, ako takve informacije postoje, a na njoj možete pronaći i primjere dobre prakse te priče o uspjehu. Platforma sadržava informacije i o organizacijama koje su odgovorne za te projekte, na taj način pružajući priliku onima koji su zainteresirani za sudjelovanje u programu Erasmus+ da pronađu svoje moguće buduće partnere.

Saznajte više

Eurydice

Eurydice je mreža koju su uspostavili Europska komisija i države članice kako bi podržali i olakšali europsku suradnju u području obrazovanja. Sve su države članice EU-a uključene u mrežu Eurydice, kao i pojedine treće zemlje koje sudjeluju u programu Erasmus+. S pomoću mreže Eurydice unapređuju se obrazovni sustavi u Europi jer ona sadržava visokokvalitetne informacije o obrazovnoj politici i praksi. Ondje možete pronaći opise nacionalnih obrazovnih sustava, usporedne studije, pokazatelje i statističke podatke.

Saznajte više

eTwinning

eTwinning služi kao platforma za osoblje (nastavnike, ravnatelje, knjižničare itd.) zaposleno u školama u nekoj od uključenih europskih zemalja, preko koje mogu komunicirati, surađivati, razvijati projekte, dijeliti iskustva i biti dio europske obrazovne zajednice. 

Saznajte više

Eurodesk

Eurodesk je jedan od najsveobuhvatnijih i najdostupnijih izvora besplatnih informacija o mogućnostima za obrazovnu mobilnost. Isto tako, u okviru Eurodeska pruža se nacionalna potpora u 34 zemlje, a nude se i mogućnosti osposobljavanja u međunarodnom okruženju.

Saznajte više

SALTO:YOUTH

SALTO:YOUTH mreža je centara u okviru koje se osobama koje rade s mladima i voditeljima mladih pružaju neformalni izvori za učenje te organiziraju osposobljavanja i aktivnosti umrežavanja za organizacije za potporu i nacionalne agencije aktivne u programu Erasmus+.

Saznajte više

School Education Gateway

Portal School Education Gateway jedinstvena je kontaktna točka za nastavnike, škole, stručnjake i sve ostale uključene u školsko obrazovanje. Na njemu možete pronaći europsku obrazovnu politiku, novosti, trendove, stručne članke, nacionalne inicijative, aktivnosti za škole, područja za interakciju, najbolje prakse u pogledu obrazovnih projekata i dodatne izvore, a sve to dostupno je na 23 jezika.

Saznajte više

e-platforma za obrazovanje odraslih u Europi (EPALE)

EPALE je višejezična zajednica s otvorenim članstvom namijenjena nastavnicima, voditeljima osposobljavanja, istraživačima, akademicima, tvorcima politika i svima ostalima sa stručnom ulogom u obrazovanju odraslih diljem Europe.

Saznajte više

Kalkulator udaljenosti

Za povrat putnih troškova u okviru programa Erasmus+ putne se udaljenosti moraju izračunati s pomoću kalkulatora udaljenosti.

 

Alat nije namijenjen pojedincima kako bi mogli utvrditi iznos sredstava koji bi trebali primiti; ti iznosi ovise o više čimbenika, među ostalim o administrativnim troškovima organizacija koje sudjeluju u programu i nacionalnih agencija.

U obrazac za prijavu i obrazac izvješća unosi se odgovarajući raspon udaljenosti u kilometrima.

Kalkulator udaljenosti namijenjen je organizacijama koje sudjeluju u programu Erasmus+ kako bi mogle izračunati udaljenosti radi povrata putnih troškova pojedincima.

Upute

Za korištenje kalkulatora:

  1. Počnite utipkavati mjesto u kućici „Od:”. Kad se pokaže popis mjesta, kliknite na odgovarajuće.
  2. Isto napravite za kućicu „Do:”
  3. Kliknite na „Izračunaj” kako biste dobili udaljenost u kilometrima.

Morate odabrati grad ili naselje, ne zemlju.

Ako ne kliknete na nešto od ponuđenog u kućicama „Od:” i „Do:”, nećete dobiti rezultat.

Ako se umjesto udaljenosti prikaže „NaN”, osvježite stranicu i slijedite prethodne upute.

Za pojedinosti o pravilima financiranja pogledajte Vodič za program Erasmus+.

 

Ako imate teškoća s prikazom kalkulatora udaljenosti, alternativna se verzija nalazi na ovim stranicama. Bili bismo vam zahvalni ako biste nas s pomoću obrasca s povratnim informacijama mogli obavijestiti o teškoćama te o vašem pregledniku (i njegovoj verziji) i operacijskom sustavu.


Portal za sudionike

Portal za sudionike elektronička je platforma koja se koristi za upravljanje programom Erasmus+. Organizacije ili stručnjaci koji žele sudjelovati u programu Erasmus+ morat će se registrirati na Portalu.

 

Na Portalu postoji mnoštvo mogućnosti, usluga i alata koji sudionicima u programu Erasmus+ olakšavaju elektroničku prijavu za projekte te praćenje prijedloga i/ili projekata i upravljanje njima.

Kako bi se prijavili na Portal, korisnici će morati izraditi račun u sustavu EU Login.

Više informacija o upotrebi Portala dostupno je na stranici Najčešća pitanja o Portalu, kao i u Vodiču za korisnike.

Identifikacijski broj sudionika

Identifikacijski broj sudionika (PIC) dodjeljuje se organizacijama koje se registriraju na Portalu za sudionike. Iako registracija nije obvezna, organizacije koje su se registrirale na Portalu neće trebati dostaviti svoje pravne i financijske podatke pri svakom podnošenju prijave.

Kako biste dobili PIC, morat ćete izraditi račun u sustavu EU Login. Informacije o tome možete pronaći na stranici Najčešća pitanja o Portalu, kao i u Vodiču za korisnike.

Zametnuli ste PIC?

Ako ste zametnuli ili zaboravili svoj PIC, slijedite upute na stranici Najčešća pitanja o Portalu.

Website feedback

Please note that we can only respond to issues concerning the Erasmus+ website. 

For general questions about Erasmus+, please contact your National AgencyNational Erasmus+ Office, or our helpdesk, EuropeDirect.