Erasmus+

Tietolähteet

Ohjelmaopas

Erasmus+ -ohjelmaopas on hyödyllinen tietolähde kaikille, jotka tarvitsevat perusteellista tietoa Erasmus+ -ohjelmasta.

Oppaassa on tuen hakijoille kattavat tiedot tuettavista toimista ja tukiperusteista.

Erasmus+ -ohjelmaopas 2017 on saatavilla myös verkkoversiona entistä helppokäyttöisemmässä muodossa.

Joidenkin keskitettyjen toimien osalta on saatavilla ohjeellinen rahoitustaulukko.

EtäisyyslaskuriOhjelmaoppaan verkkoversio

 

Perustiedot

Ohjelmaoppaan sisältö

Erasmus+ -ohjelmaopas on olennainen osa vuoden 2017 Erasmus+ -ehdotuspyyntöä.

Ohjelmaoppaaseen on koottu ehdot, jotka ehdotuspyynnön kautta rahoitettavien toimien ja rahoitusta hakevien oppilaitosten ja muiden organisaatioiden on täytettävä.

Oppaassa esitellään

 • ohjelman painopisteet
 • tuettavat toimet
 • rahoitusmuodot
 • hakumenettelyt.

Kieliversiot

Ohjelmaopas on saatavilla seuraavilla kielillä:

bg cs da de et el en es fr it lv
lt hr hu mt nl pl pt ro sk sl fi
sv  

Ohjelmaoppaasta on saatavilla myös englanninkielinen verkkoversio (muut kieliversiot lisätään vuonna 2017).

Hakumenettely

Organisaatiot voivat jättää rahoitushakemuksensa sähköisesti Erasmus+ -ohjelman kansalliseen toimistoon tai EU:n koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirastoon (EACEA).

Vuoden 2017 hakulomakkeita ja niihin liittyviä asiakirjoja laaditaan parhaillaan. Ne tulevat toimesta riippuen saataville joko kansallisten toimistojen tai EACEA:n sivustoille.

Yksityishenkilöt eivät voi hakea rahoitusta suoraan, vaan heidän on otettava yhteyttä omaan oppilaitokseensa tai muuhun edustamaansa organisaatioon.

Ohjelman 2017 uudistukset

Erasmus+ -ohjelmaan on vuonna 2017 tehty muun muassa seuraavat muutokset:

 • strategisten kumppanuushankkeiden (avaintoimi 2) yhteydessä on otettu käyttöön käsite ”EU:n painopisteet kansallisessa kontekstissa” (lisätietoja kansallisten toimistojen verkkosivuilta)
 • hajautettujen toimien rahoitussääntöihin on tehty joitakin pieniä muutoksia
 • alakohtaiset osaamisyhteenliittymät eivät enää kuulu tämän ohjelmaoppaan ja yleisen ehdotuspyynnön piiriin, vaan niitä varten järjestetään erityinen ehdotuspyyntö, jonka julkaisee EACEA.

Oppaassa kiinnitetään edellisvuotiseen tapaan erityistä huomiota hankkeisiin, joilla edistetään pakolaisten ja maahanmuuttajien sosiaalista osallisuutta ja ehkäistään radikalisoitumista.

Lisätietoja

Lisätietoja saa ohjelmamaiden kansallisista toimistoista, kumppanimaiden kansallisista yhteypisteistä ja EACEA:sta.

Ohjelmaoppaan versiot

Vuoden 2016 ohjelmaoppaan versiot:

Vuoden 2015 ohjelmaoppaan versiot (joita sovelletaan vain vuoden 2015 Erasmus+ -ehdotuspyyntöön) ovat ladattavissa seuraavista linkeistä:

Saatavilla on myös ohjelmaopas 2014, jota sovelletaan vain vuoden 2014 Erasmus+ -ehdotuspyyntöön.

Erasmus+ ‑ohjelman OLS-kielivalmennuspalvelu

Online Linguistic Support -kielivalmennuspalvelu (OLS) on tarkoitettu Erasmus+ -ohjelmaan osallistuville. Tämän verkossa toimivan palvelun avulla he voivat testata ja parantaa kielitaitoaan ennen kuin lähtevät ulkomaille opiskelemaan, töihin tai vapaaehtoistoimintaan ja saada näin enemmän irti matkastaan.

Kielitaidon puute estää monia osallistumasta EU:n koulutus- ja nuorisotoiminnan kansainvälisiin ohjelmiin. OLS-kielivalmennuspalvelun ansiosta kielenopetusta saa nyt joustavasti ja helposti. Palvelulla edistetään kieltenoppimista ja kielellistä monimuotoisuutta, mikä on yksi Erasmus+ ‑ohjelman erityistavoitteista.

Kielivalmennuspalvelun kielitaitotestejä ja kielikursseja hyödyntää vuosittain yli 350 000 Erasmus+ -hankkeisiin osallistuvaa. Näitä kursseja käyneet ovat yleensä onnistuneet nostamaan kielitaitonsa tason eurooppalaisen kieliviitekehyksen seuraavalle tasolle.

 

Kielivalmennuspalvelu pähkinänkuoressa

Kohderyhmä

OLS-kielivalmennuspalvelua voivat käyttää

Palvelun kielet ovat bulgaria, englanti, espanja, hollanti, kreikka, kroaatti, italia, portugali, puola, ranska, romania, ruotsi, saksa, slovakki, suomi, tanska, tšekki ja unkari. Nämä ovat pääkielinä yli 90 prosentissa Erasmus+ -liikkuvuustoimista.

Kielivalmennuspalvelun toiminta

Erasmus+ ‑hankkeisiin ulkomaille suuntaavat voivat ennen lähtöään testata kielivalmennuspalvelun avulla taitojaan kielessä, jota he opinnoissa, töissä tai vapaaehtoistehtävissä tarvitsevat. Korkeakouluvaihtoon lähteville kielitaidon arviointi on pakollista. Näin varmistetaan, että opiskelijan kielitaito on vastaanottavan oppilaitoksen edellyttämällä tasolla. Äidinkielenään kyseistä kieltä puhuvat vapautetaan arvioinnista, ja vapautuksen voi saada myös muista perustelluista syistä. Arvioinnin tulokset eivät estä Erasmus+ -toimiin osallistumista.

Ulkomaille lähtevät voivat halutessaan osallistua verkkokielikurssille ennen lähtöään ja ulkomaanoleskelunsa aikana. Kielikursseilla annetaan henkilökohtaista ohjausta muun muassa verkossa järjestettävillä pienryhmäoppitunneilla ja interaktiivisilla massakursseilla. Jos osallistujan kielitaito ensisijaisessa ulkomailla käytettävässä kielessä on riittävän hyvä (vähintään B2-taso), hän voi halutessaan opiskella myös kohdemaan kieltä, jos se kuuluu palvelun valikoimaan.

Jos tarvittava kieli ei kuulu kielivalmennuspalvelun valikoimaan, lähettävä tai vastaanottava organisaatio voi antaa kielivalmennusta muilla tavoin. Erasmus+ ‑vaihdosta palattuaan osallistujat voivat pyytää loppuarviointia, jonka avulla voi mitata kielitaidon karttumista.

Palvelun käyttö

Erasmus+ -toimiin osallistuvat, jotka täyttävät edellä kuvatut ehdot, saavat oppilaitokseltaan tai organisaatioltaan käyttäjätunnuksen ja salasanan kielivalmennuspalvelun testejä ja kursseja varten.

Lisätietoa saa lähettävästä oppilaitoksesta, koordinaattoriorganisaatiosta, kansallisesta Erasmus+ ‑toimistosta ja kielivalmennuspalvelun sivuston Kysymyksiä ja vastauksia -osiosta.

Käyttäjien kokemuksia

Seuraavissa haastatteluissa Erasmus+ -hankkeisiin osallistuneet kertovat kielivalmennuspalvelun käytöstä.

OLS-kielivalmennuspalvelu pakolaisille

Viimeaikaisen pakolaiskriisin seurauksena Erasmus+ -kielivalmennuspalvelu on avattu myös pakolaisten käyttöön. Palvelua voi 3 vuoden aikana käyttää maksutta 100 000 pakolaista. Euroopan komissio on osoittanut tähän tarkoitukseen 4 miljoonaa euroa. Tavoitteena on tukea pakolaisten mahdollisuuksia käydä koulua ja kehittää ammatillista osaamistaan Euroopan maiden koulujärjestelmissä. Erasmus+ -kielivalmennuspalvelua on tähän mennessä käyttänyt yli 53 000 pakolaista osallistujamaissa.

Seuraavalla videolla afganistanilainen mekaanikko Mohammed, joka tuli hiljattain pakolaisena Belgiaan, kertoo siitä, miten tehokkaasti hän oppi ranskaa kielivalmennuspalvelun kurssilla.

Lisätietoa: Erasmus+ -ohjelman OLS-kielivalmennuspalvelu pakolaisille

 

Hakemusten oheisasiakirjat

Erasmus+ -ohjelman hankkeisiin osallistuvat henkilöt ja organisaatiot tarvitsevat erilaisia oheisasiakirjoja.

 

Hakulomakemallit

Erasmus+ -ohjelmasta tukea saavien toimien hakulomakemallit. Jos haluat osallistua hankkeeseen, täytä siihen liittyvät hakulomakkeet ja lähetä ne Erasmus+ -ohjelman kansalliseen toimistoon tai EU:n koulutus-, audiovisuaali- ja kulttuurialan toimeenpanovirastoon. Hakemusten määräaika ilmoitetaan hanketta koskevassa ehdotuspyynnössä.

Lisätietoa

Eurooppalainen opintosuoritusten ja arvosanojen siirto- ja kertymisjärjestelmä (ECTS)

ECTS-järjestelmä helpottaa opiskelijoiden siirtymistä maasta toiseen.

Lisätietoa

Tukisopimusmallit

Erasmus+ -tuensaajien kanssa tehtävien sopimusten mallit.

Lisätietoa

Opintosopimus

Sopimus, joka sisältää opiskelijan ulkomaanjaksoa varten laaditun opinto- tai harjoitteluohjelman. Sen allekirjoittavat sekä opiskelija/harjoittelija että lähettävä ja vastaanottava organisaatio.

Lisätietoa

Korkea-asteen koulutuksen Erasmus-peruskirja

Erasmus+ -ohjelman tuella tapahtuvan korkeakouluyhteistyön puiteasiakirja.

Lisätietoa

Liikkuvuussopimus

Sopimus, joka sisältää organisaation työntekijän ulkomaanjaksoa varten laaditun opetus- tai kouluttautumisohjelman. Sen allekirjoittavat sekä työntekijä että lähettävä ja vastaanottava organisaatio.

Lisätietoa

Korkeakoulujen välinen sopimus

Erasmus+ -ohjelman tuella tapahtuvien korkeakouluopiskelijoiden ja/tai -henkilöstön ulkomaanjaksojen puitesopimus.

Lisätietoa

Eurooppalaisen vapaaehtoispalvelun tietopaketti

Hyödyllisiä esitteitä ja tiedotteita henkilöille ja organisaatioille, jotka osallistuvat vapaaehtoishankkeisiin Erasmus+ -ohjelman puitteissa.

Lisätietoa

Eurooppalaisen vapaaehtoispalvelun peruskirja

Asiakirja, jossa määritetään eurooppalaisen vapaaehtoispalvelun hankkeisiin osallistuviin organisaatioihin sovellettavat periaatteet ja laatuvaatimukset.

Lisätietoa

Opiskelijan peruskirja

Asiakirja, jossa vahvistetaan Erasmus+ -vaihtoon osallistuvien opiskelijoiden oikeudet ja velvollisuudet.

Lisätietoa

Suosituksia: erityistarpeisten opiskelijoiden ja henkilöstön osallistuminen Erasmus+ ‑ohjelmaan

Foorumit ja verkostot

Erasmus+ -ohjelmasta rahoitetaan hankkeita, jotka tarjoavat ohjelman toteuttamisessa tarvittavaa asiantuntemusta.

Nämä voivat olla analyysi- ja tietopalveluja, kuten Eurydice-verkosto, tai verkossa toimivia yhteistyöalustoja, kuten eurooppalaisten opettajien eTwinning-yhteisö.

 

Tutustu tarjontaan

Erasmus+ -hankeportaali

Tämä portaali sisältää tiedot Erasmus+ -ohjelmasta rahoitetuista hankkeista ja niiden tuloksista sekä esimerkkejä hyvistä käytännöistä ja onnistuneista hankkeista. Tiedoissa mainitaan myös hankkeista vastaavat organisaatiot, mikä helpottaa kumppanien etsintää Erasmus+ -ohjelmasta kiinnostuneille.

Lisätietoa

Eurydice

Eurydice on Euroopan komission ja EU-maiden perustama verkosto, jonka tarkoituksena on tukea ja helpottaa eurooppalaista koulutusalan yhteistyötä. Eurydiceen kuuluu EU-maiden lisäksi muutamia EU:n ulkopuolisia Erasmus+ -ohjelmaan osallistuvia maita. Verkosto tukee koulutusjärjestelmien kehittämistä Euroopassa tarjoamalla laadukasta tietoa koulutuspolitiikasta ja sen käytännön soveltamisesta. Tarjolla on kansallisten koulutusjärjestelmien kuvauksia, vertailevia tutkimuksia, indikaattoreita ja tilastoja.

Lisätietoa

eTwinning

eTwinning on koulujen henkilöstön (opettajat, rehtorit, kirjastonhoitajat jne.) välinen eurooppalainen yhteistyöfoorumi verkossa. Sen avulla henkilöstö voi pitää yhteyttä toisiinsa, tehdä yhteistyötä, kehittää hankkeita, vaihtaa kokemuksia ja olla osa eurooppalaista oppimisyhteisöä. 

Lisätietoa

Eurodesk

Eurodesk on yksi laajimmista tietolähteistä oppimista edistävien vaihto- ja liikkuvuushankkeiden alalla. Se tarjoaa myös kansallista tukea 34 maassa sekä kansainvälisiä oppimismahdollisuuksia.

Lisätietoa

SALTO-YOUTH

SALTO-YOUTH-verkoston perustajina on joukko keskuksia, jotka tarjoavat epävirallisen oppimisen resursseja nuorisotyöntekijöille ja nuorisotoiminnan ohjaajille. Lisäksi verkosto tukee Erasmus+ -ohjelmaan osallistuvia organisaatioita ja kansallisia toimistoja järjestämällä koulutusta ja verkostoitumistoimintaa.

Lisätietoa

School Education Gateway

School Education Gateway -portaali on kohtaamispaikka opettajille, oppilaitoksille, asiantuntijoille ja muille koulutusalan toimijoille. Portaalissa on esillä eurooppalaista koulutuspolitiikkaa, uutisia, tapahtumia, kehityssuuntauksia, kansallisia aloitteita, oppilaitosten toimintaa, vuorovaikutusmahdollisuuksia, koulutusalan parhaita käytäntöjä jne. Sisältö on saatavana 23 kielellä.

Lisätietoa

Aikuiskoulutuksen eurooppalainen foorumi (EPALE)

EPALE on monikielinen avoin yhteisö opettajille, kouluttajille, tutkijoille, päättäjille ja kaikille muille aikuiskoulutuksen ammattilaisille Euroopassa.

Lisätietoa

Etäisyyslaskuri

Erasmus+ -ohjelman matka-avustusten maksamisen edellytyksenä on, että etäisyydet lasketaan etäisyyslaskurilla.

 

Laskuria ei ole tarkoitettu yksittäisille osallistujille avustusmäärän laskemista varten, sillä maksettavaan määrään vaikuttavat etäisyyden lisäksi muun muassa osallistujaorganisaatiolle ja kansallisille toimistoille aiheutuvat hallintokulut.

Haku- ja raportointilomakkeissa on valittava etäisyyshaarukka laskurilla lasketun kilometrimäärän mukaan.

Etäisyyslaskuri on tarkoitettu Erasmus+ -ohjelmaan osallistuville organisaatioille, jotka laskevat yksittäisten osallistujien matkan pituuden avustuksen maksamista varten.

Käyttöohje

Käytä etäisyyslaskuria näin:

 1. Kirjoita matkan alkupiste kenttään From (Mistä).
  Esiin tulee luettelo paikkakunnista. Valitse siitä oikea paikkakunta.
 2. Kirjoita matkan päätepiste kenttään To (Mihin), ja valitse avautuvasta luettelosta oikea paikkakunta.
 3. Napsauta painiketta Calculate (Laske). Paikkakuntien välinen etäisyys ilmoitetaan kilometreinä.

 

Huom. Laskuri toimii vain, jos paikkakunnat valitaan luetteloista.

Jos saat etäisyyden sijasta tulokseksi virhekoodin NaN, päivitä sivu ja aloita alusta edellä olevia ohjeita seuraten.

Tietoa rahoitussäännöistä on Erasmus+ -ohjelmaoppaassa.

 

Jos etäisyyslaskuri ei näy kunnolla selaimessasi, kokeile komission koulutussivustolla olevaa vaihtoehtoista versiota. Toivomme, että ilmoitat ongelmasta palautelomakkeella (mainitse myös käyttämäsi käyttöjärjestelmä, selain ja selainversio).

Osallistujaportaali

Erasmus+ -ohjelman hankkeiden hallinnointi tapahtuu osallistujaportaalin avulla. Kaikkien organisaatioiden ja asiantuntijoiden, jotka aikovat osallistua Erasmus+ -ohjelmaan, on rekisteröidyttävä osallistujaportaaliin.

 

Portaalissa on erilaisia toimintoja, palveluja ja välineitä, joiden avulla osallistujat voivat jättää hakemuksen sekä seurata ja hallinnoida ehdotuksia ja/tai hankkeita verkossa.

Portaaliin rekisteröityminen edellyttää, että käyttäjä luo ensin käyttäjätilin Euroopan komission todennuspalveluun (EU Login).

Lisätietoa portaalin käytöstä on portaalin Usein kysyttyä -osiossa ja käyttöoppaassa.

PIC-koodi (Participant Identification Code)

Osallistujaportaaliin rekisteröityvät organisaatiot saavat osallistujan tunnistuskoodin (nk. PIC-koodi). Rekisteröityneiden organisaatioiden ei tarvitse ilmoittaa oikeudellista ja taloudellista asemaansa koskevia perustietoja erikseen kunkin hakemuksen osalta. Rekisteröityminen ei ole kuitenkaan pakollista.

Jotta organisaatiosi saisi PIC-koodin, sen on ensin perustettava käyttäjätili Euroopan komission todennuspalveluun (EU Login). Lisätietoa käyttäjätilin perustamisesta on portaalin Usein kysyttyä -osiossa ja käyttöoppaassa.

Unohtunut PIC-koodi

Jos et muista PIC-tunnistuskoodia, toimi Usein kysyttyä -osion ohjeiden mukaisesti.

Website feedback

Please note that we can only respond to issues concerning the Erasmus+ website. 

For general questions about Erasmus+, please contact your National AgencyNational Erasmus+ Office, or our helpdesk, EuropeDirect.