Erasmus+

Resources

Οδηγός του προγράμματος

Ο οδηγός του προγράμματος Erasmus+ αποτελεί το βασικό έγγραφο για όσους επιθυμούν να ενημερωθούν εμπεριστατωμένα σχετικά με το εν λόγω πρόγραμμα.

Οι συμμετέχοντες, οργανισμοί και μεμονωμένα άτομα, μπορούν να βρουν πλήρη στοιχεία σχετικά με τις δυνατότητες που προσφέρει το Erasmus+.

Ο οδηγός του προγράμματος 2017 διατίθεται επίσης σε ηλεκτρονική έκδοση, με ευκολότερα προσβάσιμο και πιο εύχρηστο μορφότυπο, ώστε να απλουστευθεί η αναζήτηση πληροφοριών.

Επιπλέον, για ορισμένες κεντρικές δράσεις, διατίθεται πίνακας με ενδεικτικά ποσά χρηματοδότησης.

Υπολογιστής αποστάσεων Διαδικτυακός οδηγός

 

Σχετικά με τον οδηγό

Περί τίνος πρόκειται

Ο οδηγός του προγράμματος Erasmus+ αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για το Erasmus+ 2017.

Οι οργανισμοί και τα ιδρύματα που επιθυμούν να λάβουν χρηματοδότηση στο πλαίσιο αυτής της πρόσκλησης πρέπει να πληρούν τους όρους συμμετοχής και χρηματοδότησης που αναφέρονται στον οδηγό.

Το έγγραφο αυτό παρέχει στοιχεία σχετικά με:

 • τις προτεραιότητες του προγράμματος
 • τις δράσεις που υποστηρίζει
 • τη χρηματοδότηση που διατίθεται για τις διάφορες δράσεις
 • τους όρους συμμετοχής.

Ποιες γλωσσικές εκδόσεις είναι διαθέσιμες

Ο οδηγός του προγράμματος είναι προς το παρόν διαθέσιμος στις ακόλουθες γλώσσες:

bg cs da de et el en es fr it lv
lt hr hu mt nl pl pt ro sk sl fi
sv  

Διατίθεται επίσης ηλεκτρονική έκδοση στα αγγλικά (οι υπόλοιπες ηλεκτρονικές γλωσσικές εκδόσεις θα είναι διαθέσιμες το 2017).

Πώς να υποβάλετε αίτηση

Οι οργανισμοί καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση στον εθνικό φορέα της χώρας τους ή στον Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού.

Τα ηλεκτρονικά δελτία υποβολής αιτήσεων και τα σχετικά έγγραφα για το 2017 είναι επί του παρόντος υπό κατάρτιση και θα είναι διαθέσιμα στους ιστότοπους είτε των εθνικών φορέων είτε του Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού, ανάλογα με τις εκάστοτε δράσεις.

Τα άτομα που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση πρέπει να επικοινωνήσουν με τον οργανισμό, το ίδρυμα ή τον εκπαιδευτικό τους φορέα.

Ποιες είναι οι κυριότερες αλλαγές

Μεταξύ των κυριότερων αλλαγών που έγιναν το 2017 είναι οι εξής:

 • εισαγωγή της έννοιας των «ευρωπαϊκών προτεραιοτήτων στο εθνικό πλαίσιο» βάσει της στρατηγικής σχέσης ΒΔ2. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα, επισκεφθείτε τον ιστότοπο κάθε αρμόδιου εθνικού φορέα·
 • βελτίωση των κανόνων χρηματοδότησης ορισμένων αποκεντρωμένων δράσεων·
 • η δράση «Τομεακές συμμαχίες δεξιοτήτων» δεν καλύπτεται πλέον από αυτή τη γενική πρόσκληση υποβολή προτάσεων και τον οδηγό του προγράμματος, αλλά θα αποτελέσει αντικείμενο μιας ιδιαίτερης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων που ανακοίνωσε ο Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού.

Όπως και το 2016, ο οδηγός του προγράμματος 2017 δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ενθάρρυνση σχεδίων που στηρίζουν την κοινωνική ένταξη (κυρίως των προσφύγων και των μεταναστών), καθώς και στην πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης.

Πού μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες

Οι οργανισμοί που αναζητούν περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία μπορούν να επικοινωνήσουν με τον εθνικό φορέα ή το εθνικό γραφείο της χώρας τους ή με τον Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού στις Βρυξέλλες.

Πού μπορείτε να βρείτε προηγούμενες εκδόσεις του οδηγού

Οι προηγούμενες εκδόσεις του οδηγού του προγράμματος 2016 περιλαμβάνουν:

Παρακάτω θα βρείτε τις προηγούμενες εκδόσεις του οδηγού του προγράμματος 2015 (που ισχύουν μόνο για την πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το Erasmus+ 2015):

Μπορείτε να συμβουλευτείτε επίσης τον οδηγό του προγράμματος 2014, ο οποίος όμως ισχύει μόνο για την πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το Erasmus+ 2014.

Διαδικτυακή γλωσσική υποστήριξη

Η διαδικτυακή γλωσσική υποστήριξη (ΔΓΥ) βοηθά τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα Erasmus+ να βελτιώνουν τις γνώσεις τους στη γλώσσα που θα χρησιμοποιήσουν για να εργαστούν, να σπουδάσουν ή να προσφέρουν εθελοντική εργασία στο εξωτερικό, έτσι ώστε να μπορέσουν να αξιοποιήσουν πλήρως την εμπειρία τους.

Καθώς η έλλειψη γλωσσικών δεξιοτήτων παραμένει ένα από τα βασικά εμπόδια για τη συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα εκπαίδευσης, κατάρτισης και κινητικότητας των νέων, η ΔΓΥ παρέχει γλωσσική υποστήριξη με ευέλικτο και εύκολο τρόπο. Συμβάλλει επίσης στον στόχο του προγράμματος Erasmus+ να προωθεί την εκμάθηση ξένων γλωσσών και τη γλωσσική πολυμορφία.

 

Σχετικά

Ποιος μπορεί να ωφεληθεί από αυτή τη δυνατότητα;

Η ΔΓΥ είναι επί του παρόντος διαθέσιμη για:

Η διαδικτυακή γλωσσική υποστήριξη είναι διαθέσιμη στα αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, δανέζικα, ελληνικά, ισπανικά, ιταλικά, ολλανδικά, πολωνικά, πορτογαλικά, σουηδικά και τσεχικά που είναι οι κύριες γλώσσες του 90% και πλέον όλων των δράσεων Erasmus+.

Πώς λειτουργεί

Η ΔΓΥ δίνει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα Erasmus+ να αξιολογούν, πριν από την αναχώρησή τους, τις γνώσεις τους στη γλώσσα που θα χρησιμοποιήσουν για να σπουδάσουν, να εργαστούν ή να προσφέρουν εθελοντική εργασία. Η αξιολόγηση αυτή είναι υποχρεωτική για τους φοιτητές (με εξαίρεση αυτούς που έχουν τη γλώσσα αυτή ως μητρική ή άλλες δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις). Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται ότι κατέχουν το γλωσσικό επίπεδο που απαιτεί το ίδρυμα υποδοχής. Τα αποτελέσματα της γλωσσικής αξιολόγησης των συμμετεχόντων δεν θα τους αποκλείουν από τη δυνατότητα συμμετοχής στο Erasmus+.

Οι συμμετέχοντες που επιθυμούν να βελτιώσουν το επίπεδο των γλωσσικών τους δεξιοτήτων, έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν ένα διαδικτυακό πρόγραμμα εκμάθησης ξένων γλωσσών πριν και κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο εξωτερικό. Η πρόσβαση σε πρόγραμμα εκμάθησης ξένων γλωσσών περιλαμβάνει «ζωντανή καθοδήγηση»: μαθήματα αυτοδιδασκαλίας, μαζικά, ανοικτά διαδικτυακά μαθήματα (MOOC), φόρουμ κ.ά. Οι συμμετέχοντες που γνωρίζουν επαρκώς την κύρια γλώσσα (επίπεδο B2 τουλάχιστον) που θα χρησιμοποιήσουν στο εξωτερικό μπορούν να παρακολουθήσουν πρόγραμμα εκμάθησης της τοπικής γλώσσας, υπό την προϋπόθεση ότι η γλώσσα αυτή περιλαμβάνεται στη ΔΓΥ.

Στην περίπτωση που η κύρια γλώσσα δεν καλύπτεται από τη  ΔΓΥ , το ίδρυμα αποστολής ή υποδοχής θα παρέχει γλωσσική υποστήριξη με άλλα μέσα. Κατά την επιστροφή τους, οι συμμετέχοντες θα υποβάλλονται στην τελική αξιολόγηση που θα τους επιτρέπει να εκτιμούν την πρόοδό τους κατά τη διάρκεια της παραμονής στους στο εξωτερικό.

Πώς μπορείτε να συμμετάσχετε

Εάν έχετε ήδη επιλεγεί για να μεταβείτε στο εξωτερικό μέσω του Erasmus+ και πληροίτε τα ανωτέρω κριτήρια, θα λάβετε από το ίδρυμα/τον οργανισμό σας όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης για να έχετε πρόσβαση στη διαδικτυακή πλατφόρμα γλωσσικής υποστήριξης.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το ίδρυμα αποστολής/τον συντονιστικό οργανισμό ή τον αρμόδιο εθνικό φορέα, ή επισκεφθείτε τον ιστότοπο με τις συχνές ερωτήσεις σχετικά με τη ΔΓΥ υποστήριξη.

Βίντεο για τη διαδικτυακή γλωσσική υποστήριξη

Έγγραφα για τους αιτούντες

Το πρόγραμμα Erasmus+ διαθέτει διάφορα έγγραφα υποστήριξης τόσο για μεμονωμένους συμμετέχοντες όσο και για οργανισμούς.

 

Υποδείγματα εντύπων αίτησης

Υποδείγματα των εντύπων αίτησης που θα πρέπει να συμπληρώσουν οι ενδιαφερόμενοι διατίθενται μέσω της Πύλης Συμμετεχόντων και του ιστότοπου του Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού.

Περισσότερα

Ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης ακαδημαϊκών μονάδων (ECTS)

Το EECTS είναι ένα σύστημα ακαδημαϊκών μονάδων που διευκολύνει τους φοιτητές να μετακινούνται ανάμεσα σε διάφορες χώρες.

Περισσότερα

Τυποποιημένες συμφωνίες επιχορήγησης

Μοντέλα των συμφωνιών επιχορήγησης που υπογράφονται με τους δικαιούχους χρηματοδοτήσεων στο πλαίσιο του Erasmus+.

Περισσότερα

Συμφωνία μάθησης

Ορίζει το πρόγραμμα σπουδών ή της πρακτικής άσκησης που πρέπει να ακολουθήσει ο σπουδαστής. Πρέπει να υπογραφεί από τους οργανισμούς αποστολής και υποδοχής, καθώς και από τον φοιτητή ή τον ασκούμενο.

Περισσότερα

Χάρτης Εrasmus για την Ανώτατη Εκπαίδευση

Έγγραφο που ορίζει το γενικό πλαίσιο για τις δραστηριότητες συνεργασίας που θα αναλάβει το ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης στο Erasmus+.

Περισσότερα

Συμφωνία κινητικότητας

Ορίζει το πρόγραμμα διδασκαλίας ή κατάρτισης που πρέπει να ακολουθήσει το μέλος προσωπικού. Πρέπει να υπογραφεί από τους οργανισμούς αποστολής και υποδοχής, καθώς και από το μέλος του προσωπικού.

Περισσότερα

Συμφωνία μεταξύ ιδρυμάτων

Οι συμφωνίες αυτές συνάπτονται από ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης που συμμετέχουν στο Erasmus+ για δραστηριότητες κινητικότητας φοιτητών ή μελών προσωπικού.

Περισσότερα

Ενημερωτικό υλικό της Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας

Ενημερωτικό υλικό με σκοπό να παράσχει στους οργανισμούς και τα μεμονωμένα άτομα που συμμετέχουν στο Erasmus+ απαραίτητες πληροφορίες.

Περισσότερα

Χάρτης της Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας

Έγγραφο που ορίζει τις θεμελιώδεις αξίες και τα πρότυπα που πρέπει να πληρούν οι οργανισμοί που συμμετέχουν σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας στο πλαίσιο του Erasmus+.

Περισσότερα

Χάρτης φοιτητών

Έγγραφο που παρέχεται στους φοιτητές που επιλέγονται για συμμετοχή στο Erasmus+. Το έγγραφο αυτό τους ενημερώνει για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους κατά τη διάρκεια της συμμετοχής τους στο πρόγραμμα.

Περισσότερα

Συστάσεις σχετικά με την ένταξη των φοιτητών και του προσωπικού ανώτατης εκπαίδευσης με σωματικές ή νοητικές αναπηρίες ή με προβλήματα υγείας στο πρόγραμμα Erasmus+

Πλατφόρμες και δίκτυα

Το Erasmus+ χρηματοδοτεί πρωτοβουλίες που παρέχουν την αναγκαία εμπειρογνωσία για την υλοποίηση του προγράμματος.

Οι πρωτοβουλίες αυτές προέρχονται είτε από φορείς που παράγουν αναλύσεις και πληροφορίες, όπως το δίκτυο Eurydice, είτε από διαδικτυακές πλατφόρμες συνεργασίας, όπως η eTwinning, που συνδέει διδακτικό προσωπικό από όλη την Ευρώπη.

 

Ανακαλύψτε όλες τις δυνατότητες

Erasmus+ Project Results Platform

Στην πλατφόρμα αυτή αποθηκεύονται τα σχέδια που χρηματοδοτεί το Erasmus+, πληροφορίες για τα αποτελέσματα αυτών των σχεδίων, όπου υπάρχουν, καθώς και μια επιλογή ορθών πρακτικών και επιτυχημένων παραδειγμάτων. Επίσης, περιέχονται πληροφορίες για τους οργανισμούς που είναι υπεύθυνοι για τα σχέδια αυτά και θα μπορούσαν να είναι δυνητικοί μελλοντικοί εταίροι για όσους ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο Erasmus+.

Περισσότερα

Eurydice

Το δίκτυο αυτό έχει δημιουργηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη με σκοπό την υποστήριξη και τη διευκόλυνση της ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα της εκπαίδευσης. Στο δίκτυο Eurydice είναι μέλη όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ καθώς και ορισμένες τρίτες χώρες οι οποίες συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus+. Το Eurydice συμβάλλει στη βελτίωση των εκπαιδευτικών συστημάτων στην Ευρώπη, παρέχοντας υψηλού επιπέδου πληροφορίες για τις εκπαιδευτικές πολιτικές και πρακτικές. Παρουσιάζει επίσης τα εθνικά εκπαιδευτικά συστήματα, συγκριτικές μελέτες δείκτες και στατιστικές.

Περισσότερα

eTwinning

Η πλατφόρμα ηλεκτρονικής αδελφοποίηση παρέχει στα άτομα που εργάζονται σε σχολεία των συμμετεχουσών ευρωπαϊκών χωρών (διδάσκοντες, διευθυντές, βιβλιοθηκάριους, κ.λπ) τη δυνατότητα να επικοινωνούν, να συνεργάζονται, να καταρτίζουν σχέδια, να ανταλλάσσουν εμπειρίες και να συμμετέχουν σε μια ευρωπαϊκή κοινότητα μάθησης. 

Περισσότερα

Eurodesk

Πρόκειται για μία από τις πληρέστερες και εύχρηστες πηγές δωρεάν παροχής πληροφοριών σχετικά με τις δυνατότητες κινητικότητας για σκοπούς μάθησης. Η Eurodesk παρέχει επίσης εθνική υποστήριξη σε 34 χώρες, καθώς και δυνατότητες κατάρτισης σε ένα διεθνές περιβάλλον.

Περισσότερα

SALTO:YOUTH

Πρόκειται για δίκτυο κέντρων τα οποία παρέχουν πόρους μη τυπικής μάθησης για εργαζομένους στον τομέα της νεολαίας και επικεφαλής οργανώσεων νεολαίας, και τα οποία διοργανώνουν δραστηριότητες κατάρτισης και δικτύωσης με σκοπό την υποστήριξη οργανισμών και εθνικών φορέων στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+.

Περισσότερα

School Education Gateway

Η πλατφόρμα αυτή είναι το ενιαίο σημείο εισόδου για διδακτικό προσωπικό, σχολεία, ειδικούς και άλλους ενδιαφερόμενους του τομέα της σχολικής εκπαίδευσης. Παρουσιάζει την ευρωπαϊκή εκπαιδευτική πολιτική, ειδήσεις, τάσεις, άρθρα ειδικών, εθνικές πρωτοβουλίες, δράσεις για σχολεία, τομείς διάδρασης, εκπαιδευτικά προγράμματα, βέλτιστες πρακτικές και συμπληρωματικούς πόρους, σε 23 γλώσσες.

Περισσότερα

Ηλεκτρονική πλατφόρμα για την εκπαίδευση ενηλίκων στην Ευρώπη (EPALE)

Η EPALE είναι μια πολυγλωσσική ανοικτή κοινότητα στην οποία μπορούν να συμμετέχουν διδακτικό προσωπικό, εκπαιδευτές, ερευνητές, ακαδημαϊκοί, υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, και κάθε άλλο άτομο που έχει επαγγελματική σχέση με τον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων σε όλη την Ευρώπη.

Περισσότερα

Υπολογιστής αποστάσεων

Το ποσό της επιχορήγησης για την κάλυψη των εξόδων μετακίνησης στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ είναι ανάλογο των σχετικών αποστάσεων, οι οποίες υπολογίζονται με τον υπολογιστή αποστάσεων.

 

Το εργαλείο αυτό δεν έχει σχεδιαστεί για τον υπολογισμό του ποσού της επιχορήγησης. Το ποσό αυτό εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως τα διοικητικά έξοδα στα οποία υποβάλλονται οι συμμετέχοντες οργανισμοί και οι εθνικοί φορείς.

Με βάση τη χιλιομετρική απόσταση, επιλέγεται η αντίστοιχη ζώνη αποστάσεων στα έντυπα των αιτήσεων και των εκθέσεων.

Ο υπολογιστής αποστάσεων έχει σχεδιαστεί για τους οργανισμούς που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus+ για τον υπολογισμό των αποστάσεων μετακίνησης, με βάση τις οποίες καθορίζεται το ποσό της επιχορήγησης που λαμβάνουν τα συμμετέχοντα άτομα.

Οδηγίες

Πώς να χρησιμοποιήσετε τον υπολογιστή

 1. Πληκτρολογήστε πρώτα μια τοποθεσία στο πεδίο
  "Από", επιλέγοντας τη σωστή τοποθεσία από τον κατάλογο των τοποθεσιών.
 2. Επαναλάβετε την ίδια διαδικασία για το πεδίο "Προς".
 3. Κάντε κλικ στο "Υπολογισμός" για να λάβετε τη χιλιομετρική απόσταση.

 

Εάν δεν κάνετε καμία επιλογή στα πεδία «Από» και «Προς», δεν θα εμφανιστεί κανένα αποτέλεσμα.

Εάν λάβετε μια απόσταση Nan, ανανεώστε τη σελίδα σας και ακολουθήστε τις παραπάνω οδηγίες.

Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους κανόνες χρηματοδότησης, συμβουλευθείτε τον οδηγό του προγράμματος Erasmus+.

 

Εάν έχετε δυσκολίες να δείτε τον υπολογιστή αποστάσεων, μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε μια εναλλακτική έκδοση στον ιστότοπο για την εκπαίδευση και την κατάρτιση. Θα θέλαμε επίσης να μας ενημερώσετε για το θέμα σας, καθώς και για τον φυλλομετρητή σας (συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης) και το λειτουργικό σύστημα μέσω του δελτίου υποβολής σχολίων.

Η πύλη συμμετεχόντων είναι μια ηλεκτρονική πλατφόρμα που χρησιμοποιείται για τη διαχείριση του προγράμματος Erasmus+. Οι οργανισμοί και οι εμπειρογνώμονες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Erasmus+ πρέπει να εγγραφούν στην πύλη.

Η πύλη παρέχει μια σειρά στοιχείων, υπηρεσιών και εργαλείων με στόχο να βοηθήσει τους συμμετέχοντες στο Erasmus+ να υποβάλλουν αιτήσεις, καθώς και να παρακολουθούν και να διαχειρίζονται τα σχέδιά τους ηλεκτρονικά.

Για να εγγραφούν στην πύλη, οι χρήστες πρέπει να δημιουργήσουν λογαριασμό στην Υπηρεσία Ταυτοποίησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ECAS).

Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση της πύλης διατίθενται στην ενότητα συχνών ερωτήσεων της πύλης, καθώς και στον οδηγό χρήστη.

Website feedback

Please note that we can only respond to issues concerning the Erasmus+ website. 

For general questions about Erasmus+, please contact your National AgencyNational Erasmus+ Office, or our helpdesk, EuropeDirect.