Erasmus+

Resources

Programguide

Programguiden for Erasmus+ er hovedkilden til viden for alle, der ønsker grundig indsigt i Erasmus+.

Her kan deltagere og deltagende organisationer finde alt om mulighederne for tilskud gennem Erasmus+.

 

Om programguiden

Hvad indeholder den?

Programguiden for Erasmus+ (version 2 af 7/1/2016 inklusive berigtigelsen dertil af 15/12/2015) er en vigtig del af indkaldelsen af forslag til Erasmus+ 2016 og berigtigelsen til den af 22/10/2015.

Organisationer og institutioner, der søger om støtte inden for rammerne af denne indkaldelse, skal overholde de betingelser for deltagelse og støtte, der er omtalt i denne guide.

I guiden kan du læse om:

 • programmets prioriteter
 • de aktiviteter, der kan få støtte
 • de midler, der er til rådighed til de forskellige aktiviteter
 • nærmere oplysninger om, hvordan man deltager.

Hvilke sprog findes den på?

Vejledningen findes på følgende sprog:

bg cs da de et el en es fr it lv
lt hr hu mt nl pl pt ro sk sl fi
sv  

Hvordan ansøger man?

Organisationer kan sende deres ansøgninger online til det nationale kontor i deres hjemland eller til Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur.

Onlineansøgningsformularen for 2016 og relaterede dokumenter er i øjeblikket ved at blive forberedt og vil blive lagt på websitet enten for de enkelte nationale agenturer eller for Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur, afhængigt af hvilke aktiviteter, det drejer sig om.

Enkeltpersoner, der ønsker at ansøge, skal kontakte deres organisation, institution eller uddannelsessted.

Hvad er de vigtigste ændringer i programguiden?

De vigtigste ændringer, der er sket siden 2015 er:

 • Nye muligheder for udlandsophold på erhvervsuddannelsesområdet (mulighed for, at organisationer kan søge om mobilitetsprojekter med eller uden erhvervsuddannelseschartret)
 • Flere målrettede strategiske partnerskaber (klarere sondring mellem projekter inden for innovation og inden for udveksling af bedste praksis)
 • Revideret format for alliancer vedrørende sektorspecifikke kvalifikationer: to retninger, som støtter henholdsvis identifikation af behov og udformning og gennemførelse af erhvervsuddannelserne
 • Nye muligheder inden for idræt: små samarbejdende partnerskaber.

Der er gennem hele guiden særligt fokus på at tilskynde til projekter, som støtter social inklusion (særligt for flygtninge og indvandrere) og forebyggelse af radikalisering.

Hvor kan jeg finde flere oplysninger?

Organisationer, som vil vide mere om processen, kan kontakte det nationale agentur i deres hjemland, det relevante nationale kontor eller Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur i Bruxelles.

Hvor finder jeg tidligere versioner af guiden?

Version 1 af programguiden for 2016 blev ajourført med en berigtigelse den 15. december 2015. Den nuværende version 2 indeholder ændringerne i berigtigelsen.

De tidligere versioner af programvejledningen for 2015 (som kun gælder for indkaldelser af forslag til Erasmus+ for 2015) findes herunder:

Programvejledningen for 2014 kan også ses, men gælder kun for forslagsindkaldelsen for 2014.

Sproglig onlinesupport

Sproglig onlinesupport (OLS) skal hjælpe deltagere i Erasmus+ med at forbedre kendskabet til det sprog, de skal arbejde, studere eller udføre frivilligt arbejde på i udlandet, så de får mest muligt ud af opholdet.

Da manglende sprogfærdigheder stadig er en af de største hindringer for at deltage i europæisk uddannelse og mobilitet for unge, giver OLS adgang til sproghjælp på en let og fleksibel måde. Desuden bidrager det til et specifikt mål for Erasmus+, nemlig at fremme sprogindlæring og sproglig mangfoldighed.

 

Om os

Hvem kan få gavn af det?

 OLS henvender sig i øjeblikket til:

Der er sproglig onlinesupport til dansk, engelsk, fransk, græsk, hollandsk, italiensk, polsk, portugisisk, spansk, tjekkisk, tysk og svensk, som er hovedsprogene i over 90 % i alle tilfælde, hvor folk har benyttet Erasmus+.

Hvordan fungerer det?

Ved at aflægge en sprogprøve hos OLS før udlandsopholdet kan deltagere i Eramus+ finde ud af, hvor gode de er til det sprog, de vil bruge til at studere, arbejde eller udføre frivilligt arbejde. Studerende på videregående uddannelser skal tage prøven inden afrejse, så man er sikker på, at de opfylder værtsorganisationens anbefalede krav (dog ikke indfødte og i behørigt begrundede tilfælde). Resultaterne af den sprogprøve, deltagerne aflægger inden afrejsen, forhindrer dem ikke i at deltage i Erasmus+.

Deltagere, der ønsker at styrke deres sprogkundskaber, kan følge et onlinekursus før og under udlandsopholdet. Sprogkurserne omfatter live coaching, tutorsessioner, masselæringskurser online, et modereret forum m.m. Deltagere, der allerede har det nødvendige kendskab (mindst niveau B2) til det hovedsprog, der skal bruges i udlandet, kan følge et sprogkursus i det lokale sprog i stedet, hvis dette sprog tilbydes af OLS.

Hvis hovedsproget ikke er omfattet af  OLS , tilbydes der sproglig support ad andre veje af enten hjem- eller værtsorganisationen. Når deltagerne kommer hjem, kan de tage den afsluttende prøve, så de kan se, hvilke fremskridt de gjorde under deres ophold i udlandet.

Hvordan deltager man?

Hvis du allerede er blevet udvalgt til Erasmus+ og opfylder ovennævnte kriterier, sender din institution/organisation dig et brugernavn og et password til OLS-platformen.

Du kan få mere at vide af din hjeminstitution/koordinerende organisation, det nationale agentur eller på siden med spørgsmål og svarOLS' website.

Video om sproglig onlinesupport

Dokumenter til ansøgere

Der findes en række relevante dokumenter vedrørende Erasmus+ for både enkeltpersoner og organisationer.

 

Modeller for ansøgningsskemaer

Eksempler på de ansøgningsskemaer, de potentielle ansøgere skal udfylde for at søge om deltagelse gennem deltagerportalen og websitet for Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur.

Læs mere

Uddannelsesaftale

Aftale, der skitserer det uddannelsesprogram eller den praktik, en studerende skal gennemgå. Den skal underskrives af hjem- og værtsorganisationerne samt af den studerende eller praktikanten.

Læs mere

Erasmus-chartret for videregående uddannelse

Et dokument, som skitserer den overordnede ramme for de samarbejdsaktiviteter, en videregående uddannelsesinstitution gennemfører under Erasmus+.

Læs mere

Mobilitetsaftale

Aftale, der fastlægger det undervisning- eller uddannelsesprogram, som en ansat skal følge. Den skal underskrives af hjem- og værtsorganisationerne samt af den ansatte.

Læs mere

Aftaler mellem institutioner

Aftaler, der indgås mellem videregående uddannelsesinstitutioner, som deltager i mobilitetsaktiviteter for studerende og ansatte under Erasmus+.

Læs mere

Den europæiske volontørtjenestes infopakke

En pakke med de nødvendige informationer om frivilligt arbejde for organisationer og enkeltpersoner, som deltager i Erasmus+.

Læs mere

Det europæiske charter for frivilligt arbejde

Et dokument om de grundlæggende værdier og standarder, som forventes af de organisationer, der deltager i den europæiske volontørtjenestes aktiviteter under Erasmus+.

Læs mere

Chartret for studerende

Et dokument, som gives til studerende, der udvælges til at deltage i Erasmus+, og som informerer dem om deres rettigheder og forpligtelser under deres ophold.

Læs mere

Platforme og netværk

Erasmus+ støtter initiativer, der tilvejebringer den ekspertise, som er nødvendig for at gennemføre programmet.

Disse initiativer kan f.eks. udmønte sig i organer, der leverer analyser og information, som Eurydice eller onlinesamarbejdsplatforme som eTwinning, der sætter lærere i hele Europa i forbindelse med hinanden.

 

Gå på opdagelse på vores sites

Projektplatformen for Erasmus+

Denne platform er et register over projekter, som har fået støtte via Erasmus+. Registret indeholder desuden information om resultaterne af projekterne (hvis den er tilgængelig), eksempler på god praksis og succeshistorier. Derudover kan man via platformen finde oplysninger om de organisationer, som har ansvaret for projekterne, og som potentielt kan være fremtidige partnere for folk, der er ønsker at deltage i Erasmus+.

Få mere at vide

Eurydice-netværket

Eurydice er et netværk, som EU-Kommissionen og medlemslandene har oprettet i fællesskab for at understøtte og lette samarbejdet på uddannelsesområdet. Alle EU's medlemslande deltager i Eurydice sammen med en række ikke-EU-lande, som er involveret i Erasmus+. Eurydice bidrager til at forbedre uddannelsessystemerne i Europa via information af høj kvalitet om uddannelsespolitik og -praksis. Netværket leverer beskrivelser af de nationale uddannelsessystemer, sammenlignende studier, indikatorer og statistik.

Få mere at vide

eTwinning

eTwinning er en platform for ansatte (lærere, bibliotekarer osv.) på skoler i de deltagende europæiske lande. Den giver brugerne mulighed for at kommunikere, samarbejde, udvikle projekter, dele viden og være en del af et europæisk læringsfællesskab. 

Få mere at vide

Eurodesk

Eurodesk er en af de mest omfattende og lettilgængelige kilder til gratis information om muligheder for læringsmobilitet. Eurodesk tilbyder desuden national support i 34 lande og uddannelsesmuligheder i et internationalt miljø.

Få mere at vide

SALTO-ressourcecentre

SALTO-ressourcecentrene er et netværk af centre, der tilbyder ikke-formelle læringsressourcer til ungdomsarbejdere og ungdomsledere og desuden organiserer uddannelses- og netværksaktiviteter for støtteorganisationer og nationale agenturer, der beskæftiger sig med Erasmus+.

Få mere at vide

School Education Gateway

Skoleuddannelsesportalen School Education Gateway er en portal for lærere, skoler, eksperter og andre inden for skoleuddannelse. Her kan du finde oplysninger om europæisk uddannelsespolitik, nyheder, tendenser, artikler af eksperter, aktiviteter for skoler, samarbejdsområder, bedste praksis inden for uddannelsesprojekter m.m. på 23 sprog.

Få mere at vide

ePlatform for voksenuddannelse i Europa (EPALE)

EPALE er et flersproget, åbent medlemsfællesskab for lærere, undervisere, forskere, akademikere, politiske beslutningstagere og andre, der arbejder med voksenuddannelse i hele Europa.

Få mere at vide

Afstandsberegner

For at ansøge om tilskud til rejseomkostninger under Erasmus+, skal du beregne rejseafstanden ved hjælp af afstandsberegneren.

 

Dette værktøj er ikke beregnet til private, som vil finde ud af, hvor meget de kan regne med at få i tilskud. Beløbene afhænger af forskellige faktorer, f.eks. administrative udgifter, som de deltagende organisationer og nationale agenturer skal afholde.

Ud fra afstanden i kilometer skal det tilsvarende afstandsinterval vælges på ansøgnings- og rapportformularerne.

Afstandsberegneren er beregnet til organisationer, der deltager i Erasmus+, til at beregne rejseafstande til brug for støtte til enkeltpersoner.

Vejledning

For at bruge beregneren skal du:

 1. Begynde med at skrive et stednavn i feltet "Fra". Når du får en liste over steder, skal du klikke på det rigtige navn.
 2. Du gør det samme i feltet "Til".
 3. Klik på "Beregn" for at få afstanden i kilometer.

 

Hvis du ikke klikker på felterne "Fra" og "Til" får du ikke noget resultat.

Hvis du får en fejlmeddelelse, skal du loade siden igen og følge ovenstående instruktioner.

Du finder flere detaljer om tilskudsreglerne i programguiden til Erasmus+.

 

Hvis du har problemer med at se afstandsberegneren, kan du finde en anden version på websitet for uddannelse og kurser. Vi vil også være taknemmelige, hvis du vil fortælle os om eventuelle problemer og om din browser (også versionen) og dit styresystem på feedbackformularen.

Deltagerportalen er en elektronisk platform, der bruges til at administrere Erasmus+. Organisationer og eksperter, der ønsker at deltage i Erasmus+, skal registrere sig på portalen.

Den har en række funktioner, tjenester og værktøjer, som deltagerne i Erasmus+ kan bruge til at ansøge om, overvåge og administrere projekter online.

For at registrere dig på portalen skal du åbne en konto hos Europa-Kommissionens autentificeringstjeneste.

Du kan finde mere information om brugen af portalen i ofte stillede spørgsmål og i brugervejledningen.

Website feedback

Please note that we can only respond to issues concerning the Erasmus+ website. 

For general questions about Erasmus+, please contact your National AgencyNational Erasmus+ Office, or our helpdesk, EuropeDirect.